Publicitat

Sant Cugat no surt de la crisi

Carrer Santiago Rusiñol. Foto: Jordi Pascual

L'Observatori Sociològic Municipal del mes de juliol es va fer públic la setmana passada tot i que prèviament ja s'havien anunciat algunes dades i inclús s'havia filtrat el resum executiu. En la nova onada s'observa que els efectes socials de la crisi continuen presents a Sant Cugat però, alhora, hi ha certa expectativa de millora econòmica. L'estudi està realitzat a partir de 1.000 enquestes telefòniques seleccionades segons els criteris demogràfics de la ciutat i té un marge d'error del 3%.

Un 57% dels santcugatencs considera que la situació de Catalunya és dolenta o molt dolenta. En perspectiva, és la millor xifra dels darrers set Observatoris Sociològics. La percepció d'empitjorament econòmic a un any vista també toca mínims -9%- tot i que un 43'5% no creu que es pugui anar a millor ni a pitjor. A nivell personal, la majoria de santcugatencs -61'5%- qualifica la seva situació econòmica d'“igual” que ara fa un any, la millor xifra dels darrers estudis. Aquestes són les dades que fan de preludi a un seguit de gràfics sobre paràmetres més concrets.

Les xifres positives

Entre els elements de millora de la situació econòmica destaca la davallada de 6 punts de la percepció de no arribar a final de mes respecte al mateix estudi del 2014. Ara se situa en un 22'5% i tot i que la millora ha estat generalitzada, es continua veient la territorialització amb La Floresta-Les Planes i El Coll-Sant Francesc com a caps amb un 30'5 i un 30% respectivament. Parc Central-Coll Favà i Eixample-Torreblanca registren les millors xifres, un 15 i un 13%.

Això es relaciona directament amb la capacitat de tenir algun estalvi a final de mes que es dispara 11 punts fins situar-se en un 62%. També es vincula clarament amb la capacitat de fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els recursos familiars. La davallada és de 6 punts i se situa en un 69%. En totes les xifres s'observa com La Floresta, Les Planes, El Coll i Sant Francesc tenen més dificultats econòmiques que la resta de zones d'anàlisi.

Les xifres negatives

Malgrat les dades que expressen una millora de les economies familiars, l'Observatori de juliol també desprèn xifres que semblen incompatibles amb el primer bloc, un empitjorament per fer front a les despeses de la llar. Hi ha un 14% de famílies amb dificultats per pagar l'alimentació i la neteja -4 punts més que al juliol del 2014-, hi ha un 6% de famílies que no poden fer front a un àpat de carn, pollastre o peix cada dos dies -3 punts més- i un 12'5% que no poden mantenir una temperatura adequada a casa -3 punts més. Únicament es manté estable -menys d'un punt de diferència- el nombre de famílies que no pot pagar la llum, l'aigua, el gas i/o la comunitat, un 17%.

L'Observatori també registra un augment de la dificultat per fer front als lloguers o les hipoteques. Actualment a un 17% dels santcugatencs els costa pagar-ho. Això representa dos punts més que al 2014 i 5 punts més que al 2013. Malgrat tot, solament un 3% dels enquestats s'han mudat de casa. El 83% dels canvis cerca mesures per economitzar la despesa cercant un pis més barat, compartint-lo, tornant a casa dels pares, venent la propietat i passant-se al lloguer, canviant de barri o entrant al mercat de lloguer social.

La destrucció d'ocupació s'estanca

“Vostè o algú de la seva família ha perdut la feina en els darrers 6 mesos?” Un 24% dels santcugatencs respon sí a aquesta qüestió. És el mateix percentatge que al mes de gener. L'Observatori no va fer aquesta pregunta en les onades de l'any passat però és la millor xifra dels estudis dels darrers 5 anys. La dada es complementa amb un 25% dels enquestats -o familiars- que han trobat feina en els darrers 6 mesos. L'Observatori no explica, però, les condicions dels nous llocs de feina creats.

L'equip de govern veu premiada aquesta xifra ja que els ciutadans no veuen l'ocupació com un aspecte negatiu de la gestió de l'Ajuntament. De fet, és el cinquè aspecte positiu -un 3'3%. Ara bé, l'estancament en la destrucció d'ocupació trenca la tendència a la baixa i provoca que la valoració respecte a les polítiques d'ocupació hagi caigut 3 punts des del gener i hagi passat de ser el segon aspecte positiu millor valorat al cinquè.

Notícies relacionades