Publicitat

Els mitjans locals reben més de 40.000€ en subvencions de la Generalitat durant el 2015

Comparativa entre les subvencions rebudes per TVSC i els mitjans locals del grup TOT Media. Gràfic: Jordi Pascual

La Televisió de Sant Cugat (TVSC) va rebre un total de 20.580'86€ de subvenció de la Generalitat durant el 2015. És el mitjà local que més quantitat va aconseguir. Si bé, la suma de l'aportació autonòmica per a la web del TOT Sant Cugat (13.127'51€) i per al desaparegut Diari de Sant Cugat (9.170'40€) ascendeix a 22.297'91€. Això fa del grup TOT Media el més finançat a nivell local per les subvencions del Departament de Presidència per publicar en català durant l'any passat.

Si bé, la seva xarxa de mitjans va més enllà de la ciutat i també va aconseguir subvencions per a publicacions d'àmbit català. Per l'edició d'elSingular.cat, ara convertit en El Món, va rebre 40.615'89€ i pel Via Empresa, 10.199'15€. En total va ingressar 73.112'95€ provinents de les subvencions. La quantitat se situa a prop dels 76.331'70€ que va rebre Ediciones Primera Plana per la web d'El Periódico en català.

Aquesta no és l'única via d'ingrés de diners públics al grup. La Junta de Govern de juliol del 2014 va aprovar donar 139.553'77€ anuals amb IVA al Diari de Sant Cugat i al TOT per la publicació d'informació municipal, agenda i publicitat. El contracte és de dos anys i es podia prorrogar dues anualitats més. La suma d'aquesta quantitat i les dues subvencions de la Generalitat representa un 14'5% del pressupost del 2015 del mitjà públic local Cugat.cat. Si bé, constituït com a empresa pública, pot tenir altres vies d'ingressos.

El contracte amb l'Ajuntament fa del grup TOT Media el que més diners públic rep a la ciutat. Les subvencions de la Generalitat i el contracte signifiquen un 14'5% del pressupost del 2015 de Cugat.cat. Gràfic: Jordi Pascual

El 15 de febrer la vicesecretària de l'Ajuntament, Concha Cortés, va emetre una nota jurídica interna en què s'informava que amb la desaparició del Diari no es podria complir el contracte. Tot i que no queda estipulada quina quantitat va destinada a cada mitjà, l'informe recomana prendre tres accions: deixar sense efecte la part del contracte referida al Diari, mantenir la del TOT i iniciar una nova licitació.

El contracte del 2014 es va fer sense negociació i demanant una única oferta a Premsa Local Sant Cugat SL, propietària del TOT i del Diari. Això impedia que qualsevol altre mitjà presentés una oferta. La següent licitació es negociarà o serà oberta a altres empreses en funció de la quantitat de diners que s'hi destini.

L'informe jurídic arribarà a Ple al març en forma de moció del PSC. Els socialistes plantegen deixar sense efecte el contracte, redactar un noves condicions tècniques sense excloure a Premsa Local Sant Cugat SL i celebrar un concurs obert urgent independentment de la quantitat econòmica assignada.

Les subvencions del Departament de Presidència i el contracte de TOT Media amb l'Ajuntament no significa que els mitjans no puguin rebre diners provinents de l'administració per altres vies. Poden haver programes concrets i empreses públiques que paguin publicitat puntual a la premsa. Fins i tot, poden beneficiar-se d'altres subvencions o, de forma indirecta, d'ajuts a agrupacions on estan associats. El TOT Sant Cugat i el Sant Cugat Informa formen part de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) que va rebre una subvenció autonòmica de 100.000€ el 2015.

elCugatenc no ha rebut mai cap ajut públic en forma de subvenció ni publicitat. L'únic ingrés provinent de l'administració és el premi del Concurs d'Emprenedoria Social de l'Ajuntament de Sant Cugat que, com a màxim, representa 10.000€. Fins el moment, n'ha ingressat 1.000.

Notícies relacionades