A favor de les dones

La Llei Orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere busca la proximitat de les dones a la justícia per tal de facilitar-les l’accés i minimitzar els desplaçaments, posant facilitats a la víctima. No només a l’hora de denunciar sinó que busca també la proximitat a la localitat del domicili de la dona que ha patit violència de gènere. Per tant, és surrealista que la proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya vagi completament en la direcció contrària, vulnerant així la protecció institucional a les víctimes. 

La justícia ha de ser pròxima i ha de facilitar que aquests delictes es denuncïin. El procés de denúncia de la víctima és una muntanya, no només física sinó també emocional i psicològica. Així doncs, la justícia ha de facilitar-ne l’accés, acompanyar, ser pròxima i no allunyar.

Una societat justa, equitativa i feminista ha de vetllar per la ciutadania i ha de primar les persones per sobre del valor econòmic. Suspendre el Jutjat de Violència de Gènere significaria retallar en la lluita contra la violència masclista i posar més dificultats a les víctimes, les dones. Significaria també que hi hauria menys denúncies ja que ens trobaríem davant d’un problema afegit, la llunyania geogràfica i psicològica de la institució.

Ahir, dilluns 27 de gener, vam veure com el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat es rebutjava la proposta unitàriament de l’eliminació dels jutjats de violència de gènere per tal de centralitzar-los en capitals comarcals. Els partits polítics de Sant Cugat han demanat que s’augmentin els recursos i mitjans perquè les dones víctimes de violència de gènere tinguin més facilitats a la justícia, tal i com hauria de ser.

Esperem que les coses segueixin el curs que demanem des d’aquest indret i que posem la facilitat institucional i judicial a les víctimes que tant s’ho mereixen. 

Elisenda Dalmau, comunicadora

Notícies relacionades