Publicitat

La vianització de carrers. Moda o millora?, per Joan Carles de Blas

La creació de zones de prioritat invertida, on el vianant té prioritat sobre els vehicles, són processos de vianització dels carrers que responen a la necessitat de guanyar espai per als vianants en benefici dels veïns i veïnes de la zona i els comerços de proximitat, ja que per als primers es redueix l'impacte de la contaminació que produeixen en aquests tipus de vies el pas de vehicles constant i obert, i per als segons, augmenta el passeig tranquil dels vianants que poden gaudir dels comerços de proximitat amb més comoditat i seguretat, i poden guanyar aquest espai públic vianitzat de la ciutat com a punt de trobada.

Per altra banda, aquestes actuacions també aporten un efecte potenciador de canvi d'hàbits en la mobilitat, per tal de fer-la més sostenible.

Fins aquí estaríem majoritàriament d'acord, la qüestió rau en com es regula i es sistematitza tota l'activitat que esdevindrà en la zona ja vianitzada. Aquí potser és on els veïns i veïnes afectats, els comerços, els usuaris habituals de les vies, poden presentar els seus dubte i pors.

Fins a dia d'avui, els sistemes de regulació d'ús de l'espai públic d'aquestes vianitzacions només han trobat en la senyalització vial específica, les pilones automàtiques amb pals de control d'accessos, control de vídeo denúncia, la presència esporàdica de la policia local i autoritzacions per al pas i ús de les vies ja vianitzades, com els elements que s'introdueixen en el dia a dia dels carrers ja vianitzats.

Cal valorar i tractar en cada cas amb els veïns i veïnes de la zona afectada així com amb els comerciants, l'impacte i regulació de la vianització, per trobar el just equilibri en cada cas.

Joan Carles de Blas, llicenciat en Filosofia i Màster en Polítiques Públiques de Seguretat

Notícies relacionades