L'ajuntament ha de pagar més de 40.000€ per interessos de demora en una operació d'expropiació forçosa

Fotografia: Google maps

L'Agutzil fa saber que...

En la Junta de Govern del passat 7 de juliol es va aprovar una acta d'expropiació del Carrer Préssec de Sant Cugat subscrita el 12 de juny d'enguany per la que s'ha de pagar 230.894,56 €, dels que 190.319,91 € corresponen al preu just determinat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya i, 40.574,65€ als interessos de demora.

Ambdues quantitats provenen d'un recurs contenciós administratiu que li van posar a l'Ajuntament per l'expropiació forçosa d'una porció de terreny de 1889,65 m2, situada al Passeig Pollancres, s/n i Passeig Préssec, nº 8-10, aprovada a la Junta de Govern del 17 de març, confirmada per Decret d’Alcaldia de 8 de juny, i a les resolucions judicials. Encara queda però que hi hagi una sentència ferma del Tribunal Suprem pel que fa al preu just reclamat per la propietat dels terrenys.

Notícies relacionades