Els mòbils ètics han costat gairebé 5.000 euros a l'Ajuntament

Fairphone. Foto: cedida per l'Ajuntament.

Al febrer el consistori va anunciar l'adquisició de 10 terminals de la marca Fairphone en període de prova com a promoció del comerç just, l'economia verda i l'ocupació. La despesa total és de 4.864'42€, uns 486'44€ per aparell –el preu de mercat per unitat és de 529'28–. Amb una vida mitjana de cinc anys, cada anualitat significa per a l'Ajuntament 97€ per terminal. El servei de telefonia va a banda. Així es pot veure en els acords de la Junta de Govern del 8 de març en què es va aprovar sumar la despesa com a inversió en sistemes informàtics en el pressupost.

Fairphone denomina els seus mòbils com a ètics. Es tracta d'una empresa amb seu a Amsterdam tot i que la producció queda distribuïda en diversos països. Molts minerals, per exemple, estan extrets de mines de Ruanda i el Congo mentre que la fabricació és a Xina. Si bé, l'empresa manté el compromís de tenir tots els treballadors en condicions dignes, sense explotació ni treball infantil així com extreure els materials de zones sense conflicte.

A banda de proporcionar una vida força més llarga que la resta de telèfons intel·ligents, Fairphone dissenya el mòbil de forma que si s'espatlla es pugui canviar només la peça avariada. Un cop acabada la seva vida útil, l'empresa s'encarrega de reutilitzar el màxim nombre de peces possible i fer un tractament adequat de les deixalles. És per això que Fairphone s'ha situat com el mòbil ètic de referència.

Els 10 terminals contractats per l'Ajuntament estan en període de proves durant sis mesos i el compromís pres és d'introduir criteris de sostenibilitat i responsabilitat social en el concurs públic per a la renovació dels telèfons si l'experiència ha estat positiva. La regidora de Comunicació, Informació i Innovació, Joana Barbany, va dir en quant a l'adquisició dels Fairphones: “Volem fomentar el comerç just i obrir una reflexió a la ciutat perquè siguem conscients dels processos d'elaboració que segueixen aquests aparells, volem que els ciutadans sàpiguen que hi ha alternatives més justes socialment i sostenibles”.

Notícies relacionades