Avís legal

El present avís legal (d'ara endavant, "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet www.elcugatenc.cat (d'ara endavant, el "Web") de L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ amb domicili social en SANT ESTEVE 8-12, SANT CUGAT DEL VALLÈS, 08171- BARCELONA amb CIF G66580028.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de SANT CUGAT DEL VALLÈS per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ.

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de EINES PER A LA INFORMACIÓ. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol clas

se continguts en les pàgines web de l'Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d'enllaços (links) en les pàgines web de L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que es preveu en RGPD de 27 d'abril de 2016, L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ l'Usuari de l'existència d'un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a EINES PER A LA INFORMACIÓ i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ precisarà de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts en la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

A efecte del que es preveu en RGPD de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals que s'obtinguin a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ amb C.I.F G66580028 i domicili en SANT ESTEVE 8-12, SANT CUGAT DEL VALLÈS, 08171- BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, d'11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se, L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l'Usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ sempre que procedeixi de fonts alienes a L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ.

Cookies

El lloc www.elcugatenc.cat utilitza cookies per millorar la seva navegació, considerant com tals, fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i que serveixen per a facilitar la navegació de l'usuari pel portal.

www.elcugatenc.cat fa servir tres tipus de cookies: Estrictament necessàries que han de ser-hi sempre habilitades; de Rendiment, Orientació i Funcionalitat que el lector pot habilitar o deshabilitar. El usuari pot fer la tria corresponent de cookies des de l’espai Politica de cookies, al peu de la web.

L'usuari també té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius:

Chrome, des de http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, des de http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, des de http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, des de http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Finalitats

Les finalitats de L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ són el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en l'adreça d'Internet a www.elcugatenc.cat o bé per correu ordinari dirigit a L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ, Ref. RGPD, en SANT ESTEVE 8-12, SANT CUGAT DEL VALLÈS, 08171- BARCELONA. Per a exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesaments de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ. Això, no obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de L'AVENIR, EINES PER A LA INFORMACIÓ, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Uns certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

________

El prestador, responsable del lloc web, Associació L'Avenir, eines per a la informació, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual vol complir les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixements dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació del lloc web del prestador.