Valoració nova Llei de Cooperatives

L'aprovació de la nova llei de cooperatives de Catalunya ha generat forta polèmica en el sector. La primera valoració que se n'ha de fer és que és una llei que s'ha fet comptant poc o gens amb les organitzacions de cooperatives mitjanes i petites, que en són la majoria. El procés participatiu ha estat escàs i accidentat i diverses associacions de cooperatives no s'hi han sentit implicades.

Les reformes que introdueix no forcen a cap cooperativa existent a canviar la seva forma de fer, però sí que obre les portes a pràctiques no pròpies de les cooperatives. El que en un context neutre podria ser obrir el ventall de possibilitats s'ha de posar en context. El context és el de una forta pressió del capital buscant inversions segures en una època de crisis, capital buscant refugi i noves inversions quan moltes empreses han arribat a la fallida. En aquesta situació sí que s'ha de valorar que les possibilitats que obre la nova llei treuen la protecció de la forma de fer de les cooperatives deixant-les més vulnerables a pressions externes d'aquest tipus.

La nova llei introdueix modificacions en dos elements claus del model cooperatiu català: la gestió democràtica i el patrimoni col·lectiu. Lluny de voler entrar en tecnicismes cal destacar que aquesta llei reverteix la màxima que el que dóna poder de decisió en una cooperativa és el treball i no el capital.

La conclusió principal d'aquesta nova llei és la consecució d'un absurd. Quan les empreses basades en el capital fallen com les que més en època de crisis, i les cooperatives, empreses basades en el treball, són el model empresarial que millor resisteix, la intervenció del govern és assimilar el model de les cooperatives al de les empreses basades en el capital. És un clar cas d'aquesta malaltia de quan les teories econòmiques es converteixen en dogma, ideologia o religió i impedeixen veure la realitat. Hem vist un reguitzell d'arguments tècnics econòmics i de gestió empresarial defensant aquesta llei en contra de les xifres objectives, segurament era massa dur constatar la fallida de les màximes neoliberals, ni que fos per defensar l'ocupació de qualitat que donen les cooperatives al nostre país.

Julià Mestieri

Membre de la comissió de Gitanes i de Cal Temerari; militant de la CUP Sant Cugat i representant de Sant Cugat amb Grècia

Notícies relacionades