Qüestionar-se menjar carn

Cada any 53 mil milions d'animals moren per satisfer la demanda de les persones omnívores: porcs, gallines, pollastres, peixos, caps de bestiar, ovelles, conills, i molts altres, formen la llarga llista de víctimes dels animals humans.

Durant el segle XX la industrialització de l'explotació de la natura ha comportat al desenvolupament d'una pesca i ramaderia intensiva: a les granges industrials (també conegudes com granges de cria intensiva) els animals són criats i mantinguts perquè donin diversos productes per al mercat, principalment ous, llet i carn; a les granges productores de carn, els pollastres, porcs, caps de bestiar i molts altres animals són gestats, criats i alimentats, amuntegats, estabulats i immobilitzats perquè s'engreixin ràpidament i compleixin en pocs mesos la talla/pes necessaris per a ser considerats aptes per a "consum humà ". Després són transportats en camions a un tortuós viatge –gairebé pitjor que totes les seves vides– cap a l'escorxador. A les granges productores d'ous, les gallines també són amuntegades i obligades a posar una quota d'ous. Un cop passada la seva joventut o "eficiència productora" són igualment transportades a l'escorxador. I a les granges productores de llet, les vaques són obligades a parir vedells perquè produeixin llet. Les cries són arrabassades a la mare i criades per engreixar de carn (o si són femelles, passen a formar part de la granja lletera), mentre que la vaca està obligada a complir una quota de llet periòdica. Si no compleix l'estàndard, també és transportada a l'escorxador.

La vida i la mort d'aquests animals és un permanent infern: amuntegats, mutilats (per evitar el canibalisme que els produeix l'estrès dels estabularis), alimentats artificialment per engreixar en temps record, molts d'ells no veuen mai el sol; i viuen una curta vida marcada quan l'estàndard tècnic indiqui que estan preparats per ser pescats. Llavors són transportats a l'escorxador, on molts moren de manera dolorosa i poc acurada, ja que la matança i el ritme d'animals abatuts també està subjecte a productivitat.

La criança d'animals per a carn, llet o ous es divideix en diferents tipus de granja:

  • Granges de cria intensiva en gàbies (on els animals estan en gàbies tancats).
  • Granja de cria en terra (on els animals, principalment aus, són criats en amuntegament a nivell de sòl a l'interior de grans pavellons).
  • Granja de cria extensiva (els animals són criats en terra a l'aire lliure).
  • Granja ecològica (la mateixa anterior, però que té estàndards d'alimentació i vida de l'animal que consideren el seu benestar com a ingredient important per al "producte final").
  • A nivell dels peixos, hi ha els capturats a mar obert, però també n’hi ha de produïts en granges industrials, que en aquest cas es diuen piscifactories.

Un cop havent llegit tot això, que la majoria de coses ja les sabem però, o bé no ens importa o bé preferim mirar cap a una altra banda. Si som persones mínimament sensibles i empàtiques, se’ns hauria de remoure bastant l’estómac i reflexionar fins a quin punt volem participar de tot aquest engranatge o no...

Bibiana Navarro i Argelich, membre de la Plataforma Animalista de Sant Cugat (PAS)

Notícies relacionades