La XES inicia una campanya per fer assequible l’habitatge cooperatiu

per Jordi Pascual

Economia social i solidària

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

La sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d'ús de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) a nivell nacional ha iniciat la campanya Fem assequible l’habitatge cooperatiu! amb la voluntat de demanar accions a les administracions públiques perquè les promocions siguin més assequibles. En aquesta comissió hi participen diferents cooperatives d’arquitectes i de promoció de l’habitatge cooperatiu, entre les quals hi ha la santcugatenca Arqbag i també Sostre Cívic, impulsora de la primera promoció d’habitatge cooperatiu a la ciutat.

Hores d’ara l’habitatge cooperatiu es troba el repte d’haver de fer front a una gran despesa inicial. En alguns casos s’ha de pagar un immoble ja construït. En d’altres, un terreny i l’obra posterior. En d’altres, com és el cas santcugatenc, l’administració cedeix terrenys públics a la cooperativa, que igualment ha de fer front a obres de reforma o de construcció total. Això provoca que l’aportació de capital dels socis cooperativistes sigui molt elevada i que posteriorment no sempre sigui senzill aconseguir quotes mensuals baixes ja que aquestes serveixen per fer el retorn dels préstecs que han permès l’arrencada del projecte.

“Ja hem demostrat que el model és possible gràcies a l’esforç de grups de cooperativistes i dels tècnics i d'algunes administracions però hem de treballar perquè l’habitatge sigui realment assequible”, va defensar Simona Cerri, membre d’Arqbag, el dimecres 11 de novembre en l’acte de presentació de la campanya en el marc de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), “fins ara hem tingut poc suport de les administracions per consolidar el model”.

Anna Corrons va ser la representant de Can 70, grup de Sostre Cívic, a l’acte. Encarregada de fer la presentació de l’acte, va posar sobre la taula la necessitat de fer una campanya per aconseguir més suport de les administracions ja que, com va dir el seu company Àngel Estévez també l'11 de novembre en una entrevista a elCugatenc, la col·laboració pública és clau perquè les promocions d’habitatge cooperatiu siguin més assequibles.

Amb Fem assequible l’habitatge cooperatiu! la sectorial de la XES pretén aconseguir el suport d’entitats que els ajuden a enfortir la línia de treball amb les administracions. Segons va dir Lali Daví, de la Dinamo, al setembre ja van organitzar una jornada de polítiques públiques en què van explicar a les administracions alguns dels principals esculls per consolidar el model: la manca d’un marc legal específic, la poca mobilització de sòl públic i les dificultats per aconseguir suport econòmic.

Segons van explicar les representants de la sectorial, fins ara els ajuntaments han estat les administracions que més s’han implicat amb la cessió de sòls públics però consideren que això no és suficient i que podrien preveure bonificacions o exempcions en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) així com ajuts específics a socis cooperativistes amb pocs recursos, entre d’altres.

També apunten que l’administració pública hauria de preveure mecanismes per facilitar la compra de sòl privat per part d’aquestes cooperatives ja que, diuen, així es pot aconseguir superar una altra de les contradiccions que hores d’ara té l’habitatge cooperatiu: que la majoria de promocions es fan sobre sòl públic i, per tant, les administracions han de cedir patrimoni mentre no s’altra el mercat de l’habitatge perquè els sòls privats segueixen en mans privades no cooperatives.

Onze mesures en quatre eixos

La sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d'ús de la XES proposa accions en quatre línies, totes elles recollides en detall a un dossier de la campanya. El primer gran bloc fa referència als ajuts a les cooperatives i a les sòcies i s’hi preveuen quatre peticions: reservar una quota mínima del 25% per a habitatge cooperatiu en cessió d’ús als ajuts del Pla Estatal d’Habitatge, la creació d’una línia d’ajuts a la capitalització per part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives permetent així la reducció de l’aportació inicial de capital per part de les sòcies, crear ajuts per a l’adquisició de sòl i edificis de propietat privada i que la cessió d’ús estigui considerada com el lloguer per accedir a ajuts.

El segon bloc tracta la fiscalitat del model de cessió d’ús i en proposen tres accions: aplicar un IVA superreduït del 4% a la promoció i construcció d’habitatge social cooperatiu, crear bonificacions fiscals en impostos com l’IBI o l’ICIO i considerar les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús que mantenen la propietat (és a dir, que tenen un sistema que permet que els usuaris no es venguin el patrimoni perquè aquest és de tota la cooperativa) com cooperatives especialment protegides.

El tercer bloc fa referència al finançament i incorpora dues peticions: millorar les condicions de les línies de finançament públic, especialment de l’Institut Català de Finances (ICF), amb accions com augmentar el termini d’amortització i el percentatge de finançament sobre la despesa total i impulsar altres línies de finançament.

Relacionat amb el punt anterior, el quart i darrer bloc, proposa millorar les garanties públiques per accedir al finançament. Plantegen dues mesures: crear una línia d’aval per al finançament per part de les Societats de Garantia Recíproca amb suport públic i implicar les administracions per fer un fons cooperatiu que faciliti la constitució d’avals financers.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article