Els silencis al voltant d’una tretzena escola que, de moment, no es crearà

Foto: Localpres

El curs vinent Sant Cugat no tindrà els inicis del que hauria de ser la tretzena escola. Segons la informació publicada dilluns a Cugat.cat, el Departament d’Ensenyament considera que les preinscripcions rebudes no justifiquen la creació d’un nou centre educatiu d’infantil i primària a la ciutat. La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) havia demanat abans d’iniciar les preinscripcions que es concretés la creació d’aquesta hipotètica escola per evitar que s’omplís dels alumnes que havien quedat exclosos d’altres centres.

La petició no va ser escoltada i les preinscripcions han quedat amb 559 infants a P3, una trentena menys que l’any anterior. El descens, que s’ha registrat en menor mesura a l’ensenyament concertat (de 378 a 376), és la justificació que dona tant l’Ajuntament com Ensenyament per aturar la proposta d’un inici embrionari de la tretzena escola a dins d’un altre centre educatiu que s’havia fet a principis de març.

Al novembre de l’any passat una moció presentada inicialment pel PSC i aprovada amb les esmenes del grup de govern, PDECAT-Demòcrates, va demanar al Departament a buscar un emplaçament per al centre educatiu de la mà de l’Ajumtament. Amb les esmenes, s’incorporava la proposta de tenir una partida pressupostària reservada al 2020 per tal de fer el projecte de la que hauria de ser la tretzena escola pública del municipi.

Així mateix, el debat anual sobre preinscripcions, que l’any passat va tenir la seva màxima expressió amb el naixement d’un col·lectiu que, entre d’altres, demanava la tretzena escola, ha estat un element constant per plantejar una revisió del sistema i que l’administració hagi rebut peticions per ampliar l’oferta pública. En el curs present prop d’una cinquantena de persones van quedar excloses de l’escola Collserola perquè hi va haver molta més demanda que oferta. El curs anterior els cursos bolet al Collserola i el Turó de Can Mates també van suposar la mobilització de les famílies.

Aquesta vegada, la petició de la FaPaC no va ser contestada immediatament. elCugatenc va contactar immediatament amb l’Ajuntament per tal de tenir una resposta. En aquell moment fonts institucionals van dir que qui s’havia compromès a donar resposta era el Departament d’Ensenyament, el gabinet de comunicació del qual va dir que mai responien a comunicats. Tot i comprometre’s a anunciar la resposta o no resposta a aquest diari, no van tornar a contactar.

La FaPaC criticava, amb un comunicat, la decisió de crear la tretzena escola només en cas que hi haguessin famílies sobrants de la resta de cursos i van demanar que s’ofertessin totes les places en el moment de l’inici del període de preinscripcions. Reivindicaven que l’alumnat que arribés a aquest hipotètic nou centre havia de fer-ho seguint criteris de proximitat i distribució equilibrada: “En cap cas una escola pot néixer de derivacions d’alumnat rebutjat dels centres que hagin quedat plens arreu del municipi, ja que això va en contra de la lògica que ha de regir la planificació educativa i és una vulneració del principi d’igualtat en l’accés al sistema educatiu que s’emmarca en el dret fonamental a l’educació”.

El silenci fins al final del procés de preinscripcions ha deixat la nova junta de la Coordinadora d’AFA de Sant Cugat en un stand by doble. D’una banda, els mancava informació. D’altra, havien d’esperar a que les AFA i AMPA de cada centre es posicionessin davant l’escrit de la FaPaC. Segons va dir la seva presidenta, Laura Alegre, en una entrevista a elCugatenc, cal treballar per la tretzena escola perquè “totes les escoles estan plenes i hi ha molts cursos bolet que fan que el projecte vagi malament”. Tot i això, adverteix que cal negociar la ubicació, la zonificació i les línies, per al que cal tenir tota la informació.

Notícies relacionades