Seguretat, via pública, mobilitat i urbanisme, les principals atencions del Síndic de Greuges al 2019

per Jordi Pascual

Drets

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto i gràfic: Jordi Pascual

El Síndic de Greuges local, Ramon Palacio, ha comparegut aquest dilluns en un Ple extraordinari per explicar els resultats de la seva activitat al 2019, una dació de compte que restava pendent des de feia mesos arran del condicionament de l’activitat institucional per la COVID-19. Durant tot l’any passat el Síndic va rebre un total de 167 queixes, de les quals 99 van ser admeses a tràmit mentre les restants es van haver de rebutjar principalment per no haver esgotat la via administrativa.

De les 99 acceptades, 54 fan referència a les àrees de Seguretat Ciutadana i Via Pública (14), Qualitat Urbana i Mobilitat (30) i Urbanisme i projectes (10). Els serveis territorials, per tant, esdevenen la temàtica principal seguit dels serveis a les persones (24) i l’administració general (21) –veure el detall al gràfic.

Segons ha explicat Palacio, la majoria de queixes fan referència als horaris dels establiments de restauració i les molèsties per sorolls: “Normalment es demanen actuacions de l’administració per comprovar el grau de soroll que provoca aquesta activitat, actuacions que s’executen des del Servei de medi ambient i altres actuacions de la policia en quant a horaris de tancament i/o càrrega i descàrrega de aprovisionaments fora de l’horari permès”.

Les queixes de servei a les persones majoritàriament fan referència a l’assetjament immobiliari, entre alumnes, la presència de substàncies estupefaents als centres educatius i a l’assignació de pisos de protecció oficial. En aquest sentit, el Síndic ha traslladat les preocupacions obre salut pública al Síndic de Greuges de Catalunya i “ha intentat que la figura del síndic serveixi per calmar la situació i intentar facilitat l’enteniment entre les parts afectades”.

Finalment, les queixes referents a l’administració general han tingut tres grans motius: els terminis de resposta en les reclamacions patrimonials, el desacord amb la liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o plusvàlua) i la desestimació d’ajuts a l’habitatge.

Com s’ha explicat al gràfic, encara hi ha 17 queixes en tràmit i 23 han acabat amb la consideració que l’administració havia actuat correctament. Hi ha hagut 20 queixes traslladades al Síndic de Greuges de Catalunya; nou d’elles per manca d’especialistes i per les llistes d’espera als CAPs i 10 sobre assumptes que afecten directament a la Generalitat en aspectes com prestacions, atorgament de la condició de família monoparental, la valoració del grau de discapacitat o el desestiment de denúncies a la Inspecció de Treball.

Una darrera feia referència a la caiguda d’un arbre a Bellaterra, davant la inacció de l’EMD i de l’Ajuntament de Cerdanyola. Altres queixes que feien referència a altres municipis s’han traslladat als Síndics d’aquestes localitats (Barcelona i Terrassa).

Paral·lelament a les 167 queixes (99 admeses) el Síndic ha fet 146 assessoraments, el que suposa un total de 313 intervencions, un 7% més que al 2018. Els assessoraments tenien a veure amb l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (42), altres serveis municipals (46) i tramitacions fora de l’àmbit de l’administració (58).

Les actuacions d’ofici

Al 2019 el Síndic de Greuges local va fer un total de cinc actuacions d’ofici: el seguiment de les actuacions d’ofici del 2018, la connexió amb Rubí, una proposta de millora en la tramitació de les baixes d’ofici al padró, el tribut metropolità i l’atorgament de llicències urbanístiques.

En l’actuació sobre la connexió de Rubí el Síndic apunta que el pas sota la B30 i l’AP2 s’ha de millorar però les obres s’han allargat en el temps i per això va demanar informació per saber en quin punt es troba l’actuació. L’Ajuntament va respondre amb un informe amb l’històric del projecte d’urbanització però sense concretar si es tenen en consideració les aportacions fetes pel Síndic.

Pel que fa al padró, Palacio va demanar que no es finalitzi cap tràmit de baixa del padró sense haver esgotat tots els canals de comunicació amb el ciutadà. L’Ajuntament no va respondre aquesta petició. Tampoc va rebre resposta a la petició sobre el tribut metropolità en què demana informar la ciutadania de les seves condicions i amb preguntes sobre si és un recàrrec sobre l’IBI –no ho és–, bonificacions i l’aplicació al 2020.

En la petició referent a les llicències urbanístiques, el Síndic va demanar complir el compromís pres al Ple per tal d’agilitzar la tramitació i atorgament de les llicències urbanístiques. L’Ajuntament va respondre que són conscients de la situació i que ja es prenen mesures per aconseguir-ho, vinculant la resta de millores a un increment de recursos personals que va lligat a un pla de millora.

Les conclusions

Palacio reconeix el 2019 com un any de canvis polítics i, tot i això, manté algunes reivindicacions com l’increment de recursos per donar a conèixer més la figura del Síndic de Greuges local –tot i que celebra la incorporació d’una tercera persona a l’oficina– i revisar el protocol de relació amb l’Ajuntament. Sobre l’arribada del nou govern, valora positivament l’anunci de prendre mesures en matèria d’habitatge i seguir apostant per la vianantització però marca diversos reptes pendents: l’actualització de l’ordenança de terrasses i la de vehicles de mobilitat personal, que tot just s’ha aprovat inicialment en el Ple ordinari que s’ha celebrat el mateix dia que el de presentació de l’informe.

“Copsem que les majors preocupacions del ciutadans estan donades per la dificultat d’accés a l’habitatge, sobretot els joves, una millor regulació de la convivència en qüestions com la mobilitat personal, establiments d’oci i restauració i l’organització d’esdeveniments, i la manca d’un hospital propi de referència d’acord amb el nombre d’habitants de la ciutat”, recull l’informe, “la introducció del sistema AUPAC, i les continues adaptacions que ha calgut fer, han dificultat i endarrerit la tramitació d’expedients durant la segona meitat del 2019, i fins i tot, han dificultat l’elaboració d’aquest informe per no disposar de les dades en l’estructura adequada”.

Pots consultar l’informe complet a continuació:

Un apunt sobre la COVID-19

Tot i que l’informe fa referència al 2019, Palacio ha aprofitat la seva intervenció al Ple per dir que la implementació d’eines digitals ha permès mantenir l’activitat durant el confinament i la crisi sanitària. Veient l’increment de la vulnerabilitat, ha defensat el Síndic de Greuges com la institució que ha de vetllar pels drets de tothom però, sobretot, defensar les persones més vulnerables. Més enllà de la COVID-19, ha clos la seva intervenció marcant-se un repte: “L'objectiu és que a final del meu mandat no hi hagi cap dubte que la institució té una llarga vida per davant”.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article