Comença el debat pressupostari del 2020 amb una proposta de 149,16 milions d’euros condicionada pel retard en l’aprovació i la COVID-19

per Jordi Pascual

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

El proper dilluns se celebrarà un Ple extraordinari en què el govern farà l’aprovació inicial del pressupost del 2020, que es preveu de 149,16 milions d’euros (un 12,89% més que l’any anterior). El tripartit disposa d’una setmana per buscar els suports de la resta de l’oposició ja que, segons ha dit el tinent d’alcaldia d’Hisenda, Pere Soler, començaran ara la ronda de reunions per buscar el suport. En qualsevol cas, la majoria absoluta del govern permetrà superar el tràmit.

La proposta ha estat presentada a la premsa en una roda de premsa aquest dilluns per la tarda i a la ciutadania amb una Audiència pública digital que se celebra avui a les 18h. Per primera vegada l’Ajuntament es dota d’un visor interactiu per veure el pressupost en forma de gràfic per àmbits així com descarregar les xifres.

El pressupost està marcat, en primera instància, pel retard en l’aprovació, havent transcorregut gairebé mig 2020 amb modificacions sobre el pressupost prorrogat del 2019. Les mesures per la COVID-19, però també la reestructuració del deute, les expropiacions i la regularització de contractes són alguns dels condicionants del compte.

Més ingressos tot i la crisi

Amb un increment de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) ja aprovat, el pressupost del 2020 preveu passat de 77,5 a 80,5 milions d’euros per l’ingrés d’impostos directes, 48,7 dels quals són en concepte d’IBI. També és destacable l’increment en gairebé un milió d’euros de la cessió de recaptació dels impostos directes i indirectes de l’Estat.

En general tots els impostos tendeixen a l’alça excepte l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM, impost de circulació) i, en canvi, es preveu una davallada de més d’un milió d’euros en les taxes i preus públics. Segons Soler, aquest canvi de tendència no es deu a les moratòries i possibles condonacions derivades de la COVID-19 ja que no s’han previst inicialment a l’espera de veure l’efecte. Els ingressos també pugen gràcies a les operacions de capital, en total 11,4 milions d’euros que provenen principalment de la venda d’una pastilla de terreny que ha de permetre fer alineacions urbanístiques.

Despeses: incrementar les retribucions i eixugar el deute

Com és habitual en els pressupostos municipals la despesa en personal i la de béns corrents i serveis són les més elevades. La de personal aquesta vegada s’incrementa en més d’un milió d’euros per la incorporació de personal a places vacants i jubilacions i un doble increment retributiu, d’una banda el marcat per l’Estat i d’altra un d’extra promogut pel govern per així millorar els sous de la brigada i de personal auxiliar i de logística. L’increment no afecta als càrrecs electes i personal directiu, que mantenen les retribucions aprovades al principi del mandat.

Les transferències i subvencions esdevenen, com és habitual, el tercer gran paquet de despesa. Del total de 33,5 milions previstos per a aquest propòsit, 14,2 van a parar a entitats locals mentre el 7,6 es traspassen a organismes dependents de l’Ajuntament, com ara l’empresa pública Cugat.cat, el Patronat Municipal d’Educació o l’Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural (OAMCC), que té pendent la seva liquidació ja que l’Ajuntament absorbirà la gestió de les biblioteques i busca una nova fórmula de gestió per al Teatre-Auditori, que un cop feta efectiva la dimissió de Pep Tugues ha de dotar-se d’un nou director. Els més de 10 milions restants es divideixen quasi a parts iguals entre aportacions a empreses privades i a famílies i institucions sense ànim de lucre.

Per àmbits de gestió, el manteniment de la ciutat és clarament el més beneficiat seguit de serveis generals, polítiques socials, cultura, mobilitat i educació:

- Manteniment de la ciutat: 26,9 milions

- Serveis generals: 7,89 milions

- Polítiques socials: 6,75 milions

- Cultura: 6,17 milions

- Mobilitat: 5,34 milions

- Educació: 4,77 milions

- Desenvolupament urbà: 3,37 milions

- Bon govern i secretaria general: 3,03 milions

- Promoció econòmica i ocupació: 2,44 milions

- Presidència: 1,38 milions

Tal com ja es va aprovar al Ple passat, el govern també posa en marxa una operació per amortitzar deute per un valor total de 4 milions d’euros. Quedaran distribuïts en 1,3 milions al 2020, 1,5 al 2021, 970.000 euros al 2022 i 180.000 euros al 2023 (xifres arrodonides) i així tenir també un estalvi pel que fa a interessos. Segons Soler, el deute es trobava al voltant del 60% i, per tant, uns 15 punts per sota del topall però el tripartit ho defensa com una operació que ha de permetre alleugerir la càrrega de deute a de l’Ajuntament i destinar més diners a despesa corrent i polítiques social, ja que l’endeutament es destina a inversions.

Inversions: la llosa de les expropiacions entre partides petites

Tot i que les inversions previstes per al 2020 passen de 8 a 12,6 milions, la majoria de partides previstes pel govern són petites ja que sinó no les podrien executar dins d’aquest exercici pressupostari. Cal tenir en compte que del conjunt d’inversions 5,2 milions van a parar a expropiacions forçoses marcades per la llei. Soler diu que és la xifra que han calculat els serveis tècnics de l’Ajuntament tot i que sembla agosarada. Cal tenir en compte que l’Ajuntament té sobre la taula una sentència desfavorable a una modificació urbanística que incloïa acords amb veïns que podrien demanar ser expropiats així com un conflicte urbanístic obert amb la propietat de la Masia Rosàs, que també pot acabar amb expropiacions milionàries.

Les inversions més elevades previstes per a aquest any són 541.050 euros per a reposar maquinària de la brigada, 450.000 euros per a la renovació del carrer Abat Marcet, 300.000 euros per al camí escolar de la Floresta, 300.000 euros per al manteniment de calçades, 235.421,04 euros per a l’adquisició d’autobusos híbrids i 233.100 euros per subministrar nou arbrat viari. Pots veure el conjunt d’inversions previstes a continuació:

El condicionament de la COVID-19

Tot i que Soler ha repetit en diverses ocasions que el pressupost del 2020 no es veuria condicionat per la COVID-19 ja que els recursos que s’hi han esmerçat provenen del romanent de tresoreria del 2019, en la presentació del pressupost ha dit que sí hi tindrà efecte. El tripartit calcula que les mesures relacionades amb la COVID-19 ascendiran a 5,5 milions d’euros, al que posteriorment caldrà sumar-li la previsió de no ingrés del 2021 per les taxes i impostos que es puguin condonar totalment o parcial.

En qualsevol cas, Soler no posa una xifra exacta i estàtica ja que les mesures seguiran adaptant-se en funció de les circumstàncies i en base a allò que es decideixi a les comissions informatives especials que s’han creat per abordar la crisi. Part d’aquesta previsió estava inclosa ja en les modificacions pressupostàries fetes durant el que va d’any i que en total suposen gairebé 11 milions d’euros que caldria sumar al conjunt del 149,6 milions de pressupost per tenir una foto real de la previsió del 2020, i també els 15 milions dels pressupostos que sumen els organismes dependents de l’Ajuntament.

L’alcaldessa, Mireia Ingla, ha dit que es prendran totes les mesures necessàries per fer front a la COVID-19 i, per tant, que aquestes xifres són aproximades i ajustables amb noves modificacions pressupostàries. També ha dit que no perden de vista els objectius del govern, amb l’habitatge, la mobilitat sostenible, els serveis socials i la transparència com a grans eixos, recordant a més que una de les grans feines a fer és la regularització de factures que ara es fan fora de contracte.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article