La sentència que pot suposar el retorn massiu de plusvàlues

per Jordi Pascual

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

El 16 de febrer el Tribunal Constitucional va emetre una sentència sobre la inconstitucionalitat de part de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com a plusvàlua. La resolució, arran d’una qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3 de Sant Sebastià, indica que quan la venda d’un immoble ha suposat una pèrdua patrimonial per al propietari no es pot cobrar l’IIVTNU ja que realment no hi ha hagut un increment del valor dels terrenys.

Tot va començar quan l’empresa Bitarte S.A. va presentar un recurs després que l’Ajuntament d’Irun li cobrés 17.899,44 euros en concepte d’aquest impost després de vendre un immoble per 600.000 euros al 2014, quan 11 anys abans l’havia adquirit per 3.101.222,45. Aquesta situació, que pot semblar anòmala, es deriva del sistema de càlcul de l’impost que pressuposa que el preu de l’habitatge sempre tendeix a l’alça.

La plusvàlua inclou un gravamen que s’aplica sobre el valor del terreny i que provoca aquesta distorsió. A Sant Cugat, segons les ordenances fiscals del 2017, se situa en un 3,7% per a períodes inferiors a 10 anys, en un 3,5% per a entre 10 i 15, en un 3,2 per a entre 15 i 20 i en un 3% per a períodes superiors a 20 anys. A això cal sumar-li l’aplicació del tipus del 29% a la base imposable. El problema ha esclatat quan la crisi econòmica ha provocat una davallada de la compravenda i, per tant, una caiguda dels preus de tal manera que els venedors acabaven pagant l’impost tot i tenir un balanç negatiu entre la compra i la venda de l’immoble en qüestió.

L’IIVTNU és un dels impostos més importants pel que fa a recaptació per a la majoria d’ajuntaments, just pel darrere de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Al 2015, el darrer pressupost liquidat, va suposar 23.797.871,71 euros d’ingrés –dels quals hi havia pendents en acabar l’any uns 6.183.214,2–, el que suposa un increment respecte a la previsió anual de 6.962.011,77 euros i la continuació de la tendència a l’alça des de l’esclat de la bombolla immobiliària.

La resolució del Constitucional, en estar demanada pel jutjat d’Irun, té efecte només sobre Guipúscoa acollint-se a la Norma Foral que regeix al País Basc. Si bé, malgrat el règim econòmic específic, l’IIVTNU i l’anomalia que ha acabat determinant la sentència és comuna a tots els municipis de l’Estat. És per això que previsiblement aquesta resolució marcarà jurisprudència i farà que tard o d’hora hagi de ser aplicable a tota Espanya.

En el proper Ple municipal, que se celebrarà el 20 de març, aquest serà un dels temes a debatre de la mà d’una moció de Ciutadans que demana començar a treballar per acabar amb el pagament de plusvàlues per part de qui no ha obtingut un benefici en entre la compra i la venda de l’immoble. Els taronja també proposen retornar els diners a les persones que s’han trobat en aquesta situació durant els darrers quatre anys, tal com recull la resolució judicial.

La moció s’avança als fets, ja que de moment no hi ha cap sentència que obligui a l’Ajuntament a fer-ho. Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, explica que, si es comença a actuar ja, es poden retornar els diners a les persones que van vendre ara fa quatre anys mentre, si s’espera a una nova sentència que tingui efecte directe sobre la ciutat, el caràcter retroactiu serà a partir de la data de la resolució judicial i algunes de les persones que ara sortirien beneficiades ja no podrien recuperar els seus diners.

Ciutadans demana el retorn de les plusvàlues basant-se en la sentència del Constitucional

A la proposta no es recull la forma exacta de fer-ho ja que els taronja esperen poder negociar amb el govern per trobar la fórmula més adequada. Sí demanen, però, que “l’Ajuntament disposi, a través d’un procediment establert, els mitjans materials i humans a través dels quals els contribuents que no hagin obtingut plusvàlues reals amb la transmissió dels immobles puguin reclamar les quantitats satisfetes de forma indeguda”.

Ara per ara no saben quins suports tindran ni quin efecte tindrà sobre l’erari públic el possible retorn de les plusvàlues tot i que consideren que el retorn es tracta d’un “sentiment comú i transversal” de tots els grups polítics. Davant la impossibilitat de canviar la llei per part del consistori, Aldo Ciprian, portaveu de Ciutadans, proposa que l’Ajuntament situï el gravamen a 0 i així només es pagui l’IIVTNU en funció de l’augment del valor del terreny.

Els actuals compradors difícilment es trobaran en aquesta situació ja que, tal com va explicar aquest diari, en els darrers temps el preu de l’habitatge torna a tendir a l’alça en base a dos factors, la recuperació del mercat immobiliari i l’efecte de la gentrificació sobre el valor del sòl. La solució definitiva, però, no depèn dels municipis sinó del Congrés dels Diputats.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article