Els candidats a la presidència de l'EMD haurien d'estar empadronats a Valldoreix tal com es demana als vocals?