La utopi@ de l’administració electrònica.com

Els estats, els governs, no poden implementar les polítiques públiques d’administració electrònica si no existeix una estratègia digital en xarxa, basada en la col·laboració interadministrativa, transparent i amable a la ciutadania.

No n’hi hauria prou amb un simple context normatiu.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, disposa el període transitori d’implementació d’aquesta política pública. Les previsions encara no estan assolides.

Desballestar un cotxe, i donar-lo de baixa del registre de vehicles hauria d’implicar no haver-ho de comunicar ni a trànsit ni a Hisenda, ni a l’Ajuntament del municipi ni a la Diputació provincial corresponent.

En la pràctica coexisteix una burocràcia paral·lela a l’expedient digital, expedient que en moltes administracions públiques encara no ha pres el cos que hauria de prendre, i que està encara apedaçat. Això implica tramitacions sobrevingudes totalment discordants amb la finalitat d’immediatesa i interconnectivitat que es pretén.

Un altre repte, la superació de la bretxa digital, que l’Administració Pública intenta suplir amb punts d’informació ciutadana. Si us plau, cal formació i cal atenció personalitzada als usuaris per tal que no surtin perjudicats en la tramitació dels seus procediments.

Tant poc que costa interconnectar les persones per mitjà de xarxes de tipus social i, en canvi, el model de connectivitat es resisteix activa i passivament al sector informàtic i no treu bona nota, encara queda i queda.

Implica un canvi de cultura organitzativa dins l’Administració Pública que troba també alt nivell de resistències professionals. Adaptar els processos, les relacions dels llocs de treball i els perfils professionals i tasques, això costarà i molt.

Suprimir el paper físic i garantir la seguretat de les dades digitalitzades, així com integrar-ho tot amb un sistema compatible de software i hardware, el gran repte.

Al transfons, que això sigui útil, eficaç i eficient.

L’objectiu, simplificar el procediment i l’organització administrativa.

La utopi@, que un paper només l’hagis de presentar una vegada a l’Administració Pública. La realitat?

Eva Lafuente Ballestero, advocada, politòloga i activista feminista i de drets humans

Notícies relacionades