Què significa aturar la modificació i transcripció del PGM a La Floresta?

per Jordi Pascual

Barris i EMD

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Part del plànol de la modificació

 

Al Ple del 20 d'octubre del 2014 es va aprovar un punt anomenat “Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l'àmbit de La Floresta”, és a dir, una adaptació dels mapes del Pla General Metropolità (PGM) perquè hi hagi més detalls. Si bé, aquesta transcripció també tenia incloses un seguit de “modificacions puntuals”, és a dir, canvis en l'ús i distribució del sòl. En total hi havia 24 modificacions que no van agradar als veïns per la falta d'informació.

 

Aquesta setmana, al Ple municipal de dilluns, hi havia una moció conjunta de la CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA, PSC, CiU i C's on es demanava, seguint les peticions de La Floresta Parla (recollida en primera instància per la CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA a la que es van sumar primer el PSC i després la resta de partits a la Junta de Portaveus anterior al ple), l'aturada d'aquesta transcripció i modificació. Això ha de permetre engegar un procés veïnal amb entitats i el Consell de Barri sobre l'abast, el model urbà i la convivència d'aquesta modificació i, si cal, fer-ne una de nova. Tot queda emmarcat a dins de la Comissió informativa d'Urbanisme, Mobilitat, Habitatge i Medi Ambient.

 

La moció en qüestió es va aprovar per unanimitat. Els 11 regidors que formen el govern municipal, impulsor durant la legislatura passada d'aquesta modificació i transcripció, hi van votar a favor. La darrera modificació urbanística realitzada en l'àmbit de La Floresta publicada al Registre de planejament urbanístic de Catalunya és del 16 de setembre del 2014 com a resposta a una sentència del TSJC del 23 de novembre del 2012 on s'anul·lava el PGM a La Floresta per un segment mal qualificat.

 

Abans, gairebé cada any, hi ha hagut modificacions puntuals que afecten al barri però sense tantes afectacions com la que plantejava la transcripció. Un cop arribats a aquest punt, el PGM que afecta a La Floresta no es variarà, almenys de moment. Quines són les 24 modificacions que s'han paralitzat després de l'aprovació d'aquesta moció?

 

En primer lloc, hi ha un seguit d'ajustos concrets (ubicats al mapa següent -en verd efectes sobre la vialitat i en groc efectes sobre el sòl urbanitzable). Els altres punts són modificacions més o menys concretes més referents a l'ús del sòl.

 

 

Altres modificacions

Hi ha 12 modificacions, més enllà dels ajustos anteriors, que s'han aturat amb la moció aprovada dilluns. A continuació fem un repàs.

 

 • Un parc a Can Llobet: La primera de les modificacions preveia un ajust dels espais lliures que passa per la protecció de les rieres, envoltades d'habitatges a La Floresta; la creació d'un parc a la zona de Can Llobet que desplaçaria lleugerament la parcel·la d'habitatge protegit que hi ha just al darrere de les cases dels mestres, on es realitzarà el projecte de masoveria urbana acordat entre 6 Claus, l'Ajuntament i Sostre Cívic. Això implicava el reordenament dels equipaments i la introducció d'una nova pastilla de 10.600m2. Els habitatges serien d'edificació aïllada amb un sostre màxim de 15.510m2, cada habitatge uns 80m2 de sostre construït de màxim. Aquesta primera modificació també preveia parcs urbans al voltant de les rieres seguint l'esperit del Reconnecta en verd.

 

 • Una escola privada al passatge Segalà: Tal com recull la memòria de la transcripció, es plantejava construir una escola privada a aquest passatge així com l'ampliació de les instal·lacions esportives. Per fer-ho, calia modificar la usabilitat d'uns terrenys d'edificació aïllada a sistema d'equipaments privats.

 

 • Més espais al carrer Santjoanistes: per la falta d'incorporació de la pastilla entre el Carrer Rusc i la via del tren al pla del 2009, la modificació preveia introduir la pastilla i tot el carrer Santjoanistes des del carrer del Molí a Valldoreix i fins el passeig Til·lers. Això permetria, segons el document de la transcripció, fer una millor gestió de la vialitat i introduir, entre d'altres, zones per a equipaments. S'ampliava la zona d'edificació unifamiliar aïllada i la vialitat mentre s'introduïen 1.326'16m2 d'espais lliures a canvi d'eliminar zona d'habitatge dotacional per a joves.

 

 • Més reserves viàries al carrer Villà amb el carrer Canal de la Mànega: amb la intenció de millorar la mobilitat al voltant de l'escola El Pinar i el parc de la Pineda d'en Saladrigues, es planteja una amplada de 10m de les reserves viàries, 1 menys que al planejament anterior. Es varien els espais canviant tot el sòl previst per zones d'edificació unifamiliar aïllada i de zones de desenvolupament urbà per zones d'edificació plurifamiliar aïllada.

 

 • Reordenació al passeig dels Til·lers: es determinaven dues zones, una d'habitatges i una d'espais lliures. La primera es divideix en una zona de 906'70m2 d'habitatges unifamiliars aïllats i 7.763'90m2 d'habitatge unifamiliar aparionat acompanyat d'una zona verda privada. Hi havia previstos més de 6.000 metres d'espais lliures i uns 1.500 destinats a la protecció de les rieres.

 

 • Requalificació per legalitzar uns habitatges al passatge Miranda: a la confluència dels carrers Font del Fumet, Av. Pere Planes i passatge Miranda hi ha sis finques a una zona que no podrien estar construïdes, per això es planteja una requalificació perquè el sòl on estan ubicades sigui per edificació aïllada unifamiliar.

 

 • Reconeixement d'un camí rural: el carrer Noi Guerrer, davant l'incompliment del recorregut previst el 2009, passa a ser anomenat camí rural ja que discorre per sòl no urbanitzable. De passada es canvia l'amplada de la reserva viària a un mínim de 5 metres.

 

 • Reconeixement de nous passatges i eliminació d'altres: el 2009 no es recollia el passatge que hi ha entre l'Avinguda Piscina i la carretera Vallvidrera ni el que hi ha entre el carreu nou de La Floresta i el carrer Turó del Sol. La transcripció incloïa la modificació per reconèixer-los mentre eliminava la del passatge Miranda -exceptuant el tram del carrer Font del Fumet- i la del carrer Adrià Pardos-Av. Pere Planes.

 

 • Nous Serveis Tècnics: al carrer Can Borrull i el Quadra de Canals es requalifica part del sòl on hi ha unes infraestructures mentre que es varia la zona d'ordenació en edificació aïllada i un nou ajustament entre sòl urbà i no urbanitzable.

 

 • Requalificació de vies paral·leles a torrents: per evitar que la protecció ambiental vagi en detriment de vies pròximes a alguns torrents, el pla preveia adaptar algunes peces de l'anomenada protecció de sistemes per passar a ser xarxa viària o xarxa viària-torrent tractant de no incomplir un informe prescriptiu de l'Agència Catalana de l'Aigua.

 

 • Una parcel·la edificable massa petita que cal ampliar: al carrer Adrià Pardos hi ha una zona qualificada com a zona d'ordenació en edificació aïllada que no té les dimensions mínimes per fer-ho. Malgrat la proximitat del Parc Natural, es decideix ampliar-la perquè tingui les dimensions i façana mínimes per poder-hi edificar.

 

 • Canvis viaris a Can Busquets: la darrera de les modificacions afecta a la zona d'equipaments de Can Busquets pel que fa al seu accés viari. S'adapta la reserva viària a les dimensions de l'accés i en la sortida cap a la carretera de Vallvidrera es plantejava prohibir girar a l'esquerra introduint nova senyalització.

 

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article