Compromís polític unànime per a la millora de Les Planes

Els veïns de Les Planes han fet reivindicacions constants per a la millora del barri. Foto: Jordi Pascual

El Ple de juliol va aprovar una moció institucional, proposta inicial d'ERC-MES, per tal de fer diverses accions de millora al barri de Les Planes, una reivindicació constant del seu consell territorial. Molts veïns consideren que hi ha un greuge comparatiu del seu districte respecte a altres zones de la ciutat amb voreres i carrers en mal estat. Tot i que a les sessions del consell es tracta habitualment la urbanització de Can Borrull, la resta del barri veu que hi manquen moltes actuacions per fer. Les escales del Ringo Rango, l'espai ECO i l'espai Mossèn Pere són algunes de les reivindicacions mentre en paral·lel avancen lentament alguns projectes de millora.

De fet, en la darrera sessió del Consell de Barri es van explicar petites millores puntuals com la pavimentació i instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'espai ECO i la cobertura amb gusta del mòdul adjacent al Casal. Si bé, Can Borrull i la coberta de l'Espai Mossèn Pere continuen els tràmits encara lluny de tancar-se. Segons Joan Puigdomènech, president del Consell de Barri, les pistes estaran cobertes al juny del 2017.

És per això que totes les forces polítiques es van posar d'acord en la sessió plenària del 18 de juliol perquè dues persones dels plans d'ocupació del tercer trimestre del 2016 es dediquin exclusivament al barri. Aquesta és una mesura que permetrà avaluar si cal crear un equip específic per a Les Planes o, en canvi, es poden compartir treballadors amb altres indrets de la ciutat, com s'havia fet fins ara. També s'insta al govern a finalitzar l'estudi territorial de les tasques de la brigada. Amb les conclusions del document els regidors podran fer una anàlisi de l'estat dels districtes, no només de Les Planes, i plantejar accions en conseqüència.

La distribució territorial dels equips de manteniment així com dels serveis i equipaments és una queixa constant de part de la ciutadania en els òrgans de participació més propers com els consells de barri o l'audiència pública. Durant el mandat passat la gran reivindicació va venir de mans dels veïns de La Floresta per la proposta del govern de fer un Pla Antipols i Antifang que, davant la pressió de la ciutadania, va esdevenir un Pla de Millora amb un procés de participació.

Enguany, Les Planes a través del seu Consell de Barri i Can Barata, al Consell de Barri del Centre-Est així com a les Audiències Públiques, són els dos grans pols de reivindicació amb elements comuns com la millora dels parcs infantils i els carrers. Si bé, en el darrer Consell de Barri de Mira-sol així com l'Audiència Pública, s'hi van sumar a la crítica un grup de veïns del carrer Guadalajara que diuen tenir problemes amb rates, sorolls de l'autopista i la possible radiació d'una torre d'alta tensió.

Notícies relacionades