Quins projectes escollits als pressupostos participatius són fidels a les idees inicials i quins no?

per Jordi Pascual

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

L'Ajuntament es felicita de la participació a través de Twitter. Foto: Jordi Pascual

L'Ajuntament ha fet públic el resultat de les votacions dels pressupostos participatius. Amb un total de 5.899 vots (un 8,3% de participació) han quedat rebutjades algunes idees que havien generat polèmica ja que els seus proposants deien que el projecte s'havia alterat sense informar-los. És el cas de l'espai jove, l'hotel d'entitats que inicialment s'havia plantejat a l'antic Ajuntament i la Casa de la Dona. El govern fa una valoració positiva de les votacions a través del gabinet de premsa del consistori. A més, ha fet públiques algunes dades com que hi ha hagut 45 vots nuls o que la majoria (5.300) s'han emès a través de la web o l'aplicació mòbil. Ara bé, quants dels projectes guanyadors respecten les idees inicials?

Abans de fer una anàlisi de cadascun dels projectes guanyadors i comprar-los amb les propostes originals, cal considerar que el Consell de Ciutat s'ha encarregat de fer un triatge. Entre el maig i el juny la ciutadania va presentar 955 propostes, de les quals se'n van acceptar 546 i, finalment, al taller de propostes amb ciutadans i entitats se'n van seleccionar i condensar 48. El pas de les 48 a les 25 que es podien votar va ser a càrrec de la Taula de Ciutat al juliol. Durant els mesos d'estiu es va fer la validació tècnica, acceptant-les totes. Tot això segons els documents del procés fets públics pel consistori.

Inicialment es preveia portar a votació 24 propostes però, segons l'Informe del Taller de la Taula de Ciutat, se'n van acceptar 25 ja que es dubtava si la unió de la Casa de la Dona i l'espai a l'escola Joan Maragall podria ser tècnicament viable. Quan els tècnics van fer la revisió, van dir que no hi havia cap mena de problema i per això es van mantenir totes, tot i representar una anomalia respecte a la planificació inicial. Ara bé, les proposants de la Casa de la Dona diuen que no se'ls va informar d'aquesta qüestió.

Set respecten les propostes inicials i cinc no ho fan gens o han estat alterats lleugerament

A continuació analitzem un a un els projectes guanyadors de les votacions tot considerant que hi ha sis grans, és a dir, d'inversió alta, i sis petits. De tots ells, set respecten les propostes inicials i cinc no ho fan gens o han estat alterats lleugerament ja que no responen exactament a les propostes inicials rebudes o, en ajuntar-ne diverses, no encaixen totalment amb cap.

Local per a les entitats de malalties neurològiques

El projecte gran amb més vots és el de fet un espai perquè les entitats que treballen amb persones amb malalties neurològiques (Alzheimer, Parkinson, ictus, fibromiàlgia...) puguin desenvolupar les seves activitats i, sobretot, perquè es desenvolupin relacions socials entre les persones malaltes i les famílies. L'espai, amb 2.515 vots, anirà al centre de la ciutat, tindrà un cost de 270.000€ i un temps d'execució de 18 mesos.

Entre les propostes rebudes hi ha una que compleix a la perfecció els paràmetres plantejats en la proposta que finalment es va poder votar. En aquest cas se centrava en l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i fins i tot es fixava un horari. Es plantejava ubicar-lo al centre o prop d'aquest, alhora que s'hi preveien alguns elements bàsics que hauria de tenir l'espai. Tot i que canvia el redactat, el projecte és gairebé idèntic.

Naturalitzar els espais de la vora de Collserola

2.499 vots ha rebut la que es recollia com la primera proposta gran. Té efecte, segons queda recollit en les butlletes i el document dels resultats, sobre Torre Negra i la riera de Crist de Llanceres. El cost és de 270.000€ i pretén augmentar la biodiversitat naturalitzant camins i rieres així com la ubicació d'un punt d'informació i senyalitzacions.

La millora dels accessos a Collserola quedava recollida en una proposta referent a La Floresta, barri que no apareix en la proposta final

Entre les propostes rebudes existia una per fer un punt d'informació i introduir senyals referents al Parc de Collserola. La riera en concret no apareix enlloc, no així Torre Negra i altres espais del voral del Parc Natural en què en una proposta es plantejava una neteja i la implicació dels veïns per fer activitats com passa al Bosc Literari de la Serreta. També es va rebre una proposta per a la neteja dels boscos en general i una en concret pel pantà de Can Borrell. La millora dels accessos com a tal quedava recollida en una proposta referent a La Floresta, barri que no apareix en la proposta final.

Amfiteatre als Jardins del Vallès

Amb efecte sobre el barri del Monestir i amb 1.941 vots, també s'impulsarà un amfiteatre valorat en 270.000€ i un termini d'execució de 10 mesos. Es tracta d'un espai verd però amb forma d'amfiteatre. Es planteja als Jardins del Vallès perquè és un lloc d'accés fàcil just davant del Parc de la Pollancreda.

Aquest projecte respecta fil per randa una de les propostes rebudes des de bon inici en què ja es plantejava una neteja del parc i la instal·lació d'un amfiteatre. Es preveia com una forma de dinamitzar el barri tot i que no s'especificava com havia de ser la construcció des de la perspectiva de materials, si d'obra o fent un desnivell verd, tal com es recull en el projecte que s'executarà. En el projecte inicial d'adaptació del llac de La Guinardera també es plantejava com a opció fer un amfiteatre.

Itinerari per a bicicletes entre Rius i Taulet i l'avinguda Graells

Amb 1.793 vots, un pressupost de 250.000€ i un període d'execució de 18 mesos, la quarta proposta gran més votada permetrà construir un carril bici per connectar el centre amb Volpelleres i la carretera de Rubí.

Els carrils bici són protagonistes dels resultats tot i que no es contemplen tots els proposats en la recollida d'idees

Referències a carrils bici hi ha diverses a les propostes rebudes inicialment, entre elles, acabar els que queden tallats, connectar Can Magí amb l'estació de Sant Joan, unir Sant Cugat amb Rubí, un com a camí escolar a Can Mates, a l'Eixample i Can Trabal i d'altres que inclouen carrils bicis en millores puntuals a algunes zones de la ciutat o en els camins escolars.

En un dels casos es fa referència explícita a Rius i Taulet i la carretera de Rubí, el que més s'aproximaria a la proposta que es va poder votar. Hi havia fins i tot una proposta de fer que Rius i Taulet fos només per a vianants. Tot i que la proposta aprovada no recull tots els aspectes de carrils bici que es van recollir en la fase de recepció d'idees, respecta gairebé a la perfecció una de les propostes.

Millora paisatgística de l'estanyol de La Guinardera

Amb 1.754 vots s'aprova rehabilitar l'estany de La Guinardera per així millorar-lo paisatgísticament i pel que fa a accessibilitat i fauna. Està valorat en 270.000€ i té un període d'execució de dos anys. Aquesta és una proposta que respecta a la perfecció la presentada per l'Associació de Veïns de Volpelleres tot i que variant lleugerament el redactat.

Itinerari en bicicleta entre el centre i Can Magí

Amb un cost de 225.000€ i el suport de 1.505 vots, en un període de 18 mesos s'executarà un carril bici pel barri de Sant Francesc que permetrà connectar el centre amb l'Escola Oficial d'Idiomes, l'escola Collserola, l'IES Pla i Farreras i el camp de futbol de Can Magí. Passa per la construcció del carril bici i per la pacificació d'espais per a la circulació de bicicletes.

De nou, aquest projecte no respon a totes les propostes sobre circulació amb bicicleta que es van rebre. Si bé, hi ha una proposta que pretenia unir el barri de Can Magí i el de Coll Favà i una de millora de voreres entre Can Magí i el barri de Sant Francesc. També es van rebre aportacions per millorar accessos a centres escolar. Si bé, l'aprovada definitivament no respon exactament a cap de les presentades inicialment.

Crear horts urbans i socials

Ja en la campanya prèvia a la presentació de projectes es plantejava la construcció d'horts urbans en un dels anuncis i aquesta ha estat finalment la proposta petita més votada, amb 2.411 suports i 50.000€ de pressupost. Es preveu la implantació en un termini de 12 mesos i la ubicació al barri del Monestir - Sant Francesc i a La Floresta.

Es van proposar horts urbans a molts més barris que els que es podien votar

Entre les 955 propostes rebudes inicialment hi ha per fer horts urbans a indrets d'aquests dos barris. També se'n proposaven a l'entorn d'Hospital General, Coll Favà i Can Mates, tot i que no queden recollides en cap de les opcions per votar. En una proposta també es plantejava utilitzar l'entorn de la masia de Can Canyameres, a Volpelleres, per cultivar tot i que en el marc d'una millora de la masia i el seu entorn.

Itinerari en bici i vianants Coll Favà-Can Sant Joan

La segona proposta petita amb més vots torna a ser, de nou, un itinerari per a bicicletes, i en aquest cas també per a vianants. Té 2.119 vots, un pressupost de 45.000€, un termini d'execució de 6 mesos i pretén unir Coll Favà amb Can Sant Joan convertint l'antic camí a Sabadell en un carrer d'un únic sentit per aprofitar l'espai restant per a les bicicletes.

Entre les idees rebudes només hi figuren dues propostes similars a aquesta. D'una banda, la proposta de fer un carril bici que passaria per davant del Centre d'Alt Rendiment (CAR) i, d'altra, una molt semblant que planteja que també pugui ser un camí. En cap dels dos casos, però, es planteja que això hagi de passar per reduir l'espai destinat als cotxes.

Dotar de serveis públics els parcs

Amb 2.083 vots, un pressupost de 50.000€ i 18 mesos d'execució, la Plaça del Rei, el parc de Can Mates i la Pollancreda passaran a tenir serveis públics, ja siguin mòduls prefabricats o d'obra. Entre les inicials hi ha una proposta que proposa fer lavabos a diversos punts de la ciutat i d'altres que en proposen als parcs –en alguns casos acompanyats de cafeteries–. Com hi ha diverses aportacions en aquest sentit, les ubicacions escollides en la votació responen només a algunes de les propostes inicials.

Tres de les propostes petites respecten gairebé a la perfecció el plantejament rebut en la recollida de projectes

Creuaments accessibles amb semàfors

1.825 vots ha rebut la proposta d'adaptar els semàfors de la ciutat per a invidents. S'hauria d'aplicar en un termini de 12 mesos amb un pressupost de 50.000€. Hi ha una proposta inicial que plantejava l'assumpte amb gairebé els mateixos termes que la que finalment ha estat escollida.

Circuits de salut amb aparells de manteniment físic

A la Residència Sant Cugat, al Monestir i a Mira-sol s'ubicaran aparells perquè la gent gran pugui fer exercici. És una proposta que ha rebut 1.589 vots, s'executarà en sis mesos i amb un pressupost de 45.000€. Hi ha una proposta inicial que comparteix fins i tot el títol de la que ha estat escollida tot i que només plantejava instal·lar els aparells a la residència.

Pantalla acústica per a espectacles a l'aire lliure

La darrera proposta petita triada és l'adquisició per part del consistori d'una pantalla acústica portàtil que ha de servir per millorar la sonoritat dels espectacles a l'aire lliure. No té un espai concret ja que es podrà moure per tota la ciutat segons la necessitat i es preveu amb un cost de 45.000€ i un termini d'execució de tres mesos. Ha obtingut 1.403 vots. De nou, és una proposta que respecta la presentada inicialment tot i que alterant lleugerament el redactat.

L'execució de tots aquests projectes estarà controlada per una comissió de seguiment amb integrants del Consell de Ciutat, delegats del taller de propostes i personal tècnic de l'Ajuntament. Alhora, un cop acabada la primera votació, el 21 de novembre es posarà en marxa una enquesta d'avaluació sobre l'experiència dels primers pressupostos participatius al seu lloc web.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article