L'ordenança sobre el mosquit tigre pot sancionar per tenir plats amb aigua als testos

per Jordi Pascual

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 8 de novembre va publicar un edicte en què s'informava que l'anomenada Ordenança Municipal per regular la prevenció i el control del Mosquit Tigre (Aedes albopictus) al municipi de Sant Cugat del Vallès ja està en marxa després que el Ple de juny l'aprovés inicialment i el 17 d'agost aconseguís l'aprovació definitiva. La proposta va ser presentada inicialment per Ciutadansal març tot i que va arribar a la sessió plenària en forma de moció institucional i, per tant, amb el suport de tots els grups municipals.

Ja en aquell moment es proposava prendre com a base un model redactat pel Servei de Salut de la Diputació de Barcelona. Llavors es va instar el govern a seguir treballant en la lluita contra el mosquit tigre ja que l'ordenança no podia estar enllestida immediatament. De fet, segons l'acta de la junta de govern del 25 de febrer, el govern ja hi treballava amb una partida de 35.000€ per al control de plagues d'aquest tipus de mosquit.

El mosquit tigre es va detectar per primer cop a Catalunya al 2004. Pot transmetre malalties i, a més, és una espècie invasora. Per això, l'ordenança “té com a finalitat controlar i reduir al màxim el nombre d'exemplars de l'espècie Aedes albopictus així com minimitzar els efectes nocius que aquests mosquits puguin ocasionar a la població”. S'obliga les persones a no deixar aigües estancades a les seves propietats, ja sigui terrenys buits, piscines...

Els tècnics municipals actuaran d'ofici i amb una instància o denúncia

Els tècnics municipals són els encarregats de vetllar perquè l'ordenança es compleixi actuant d'ofici, per instància o denúncia. Hi figuren com a infraccions no cobrir objectes que puguin acumular aigua, no retirar els plats dels testos o no mantenir-los secs, no tenir tancats els recipients d'aigua a l'exterior, no renovar-la si és necessari que estigui a l'aire lliure i oberta, no mantenir les piscines i basses en bones condicions, no tenir cura dels dipòsits d'aigua i la climatització comunitaris, no evitar l'acumulació d'aigua als troncs dels arbres i no evitar l'acumulació d'aigua en general.

Totes les infraccions estan considerades com a lleus i, per tant, impliquen una multa de fins a 200€. Si bé, la reincidència en un període de dos anys o impedir la inspecció es consideren infraccions greus amb una penalització d'entre 201 i 1.000€. La reincidència d'infraccions greus durant cinc anys impliquen una multa de 1.000 a 3.000€. Les infraccions lleus prescriuen a l'any, les greus als dos anys i les molt greus als quatre.

L'ordenança també recull accions específiques per al cementiri –mantenir els recipients on es posen les flors secs amb un forat a la base– i per a les activitats que utilitzen pneumàtics –tenir-los a cobert i sense aigua, entre d'altres–. L'estancament de l'aigua és, per tant, el principal assumpte que es destaca en tots els punts.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article