Prohibit utilitzar el cotxe com a anunci de compravenda i altres claus de la nova ordenança de publicitat

per Miquel Margalef

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

El Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del 27 de gener va publicar l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de publicitat. Arribava després d’un termini d’exposició pública de 30 dies en què no es va rebre cap al·legació. El text es va aprovar inicialment al Ple d’octubre. Llavors el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Economia, Damià Calvet, va explicar en roda de premsa que es tractava de concretar els paràmetres dels cartells de les façanes de les botigues sense entrar en el contingut sexista que s’havia debatut mesos enrere.

De fet, així ha estat, l’única referència al sexe –i també als tipus de contingut– referencia la Constitució pel que fa al respecte “a la dignitat de la persona impedint la vulneració dels valors i drets en ella reconeguts i especialment els relatius a la infància i a la joventut” amb especial esment a no incórrer en discriminacions “per raó de raça, nacionalitat, religió i sexe ni atemptar contra la dignitat de la persona”.

L'ordenança prohibeix de manera expressa la utilització de vehicles estacionats a la via pública per tal d'exhibir anuncis de compraventa

Ja entrant en matèria de les limitacions que imposa la modificació de l'ordenança sobre publicitat, prohibeix de manera expressa la utilització de vehicles estacionats a la via pública per tal d'exhibir anuncis de compraventa dels mateixos vehicles o ocasionalment d'altres productes entre particulars. A més d'aquesta mesura curiosa també s'estableixen les prohibicions habituals com pintades amb finalitat pública, damunt d'edificis qualificats d'històrics, llocs que puguin comprometre el trànsit rodat o llençar la publicitat pel carrer, entre d'altres

De manera detallada l'ordenança també parla de les restriccions en les cartelleres, tanques provisionals, tanques de protecció d'obra i indica, també, que queda expressament prohibit publicitar quelcom damunt de terrats i cobertes d'edificis, en la via pública i elements estructurals o en espais lliures privats. Els períodes d'eleccions i durant les festes populars i tradicionals del barri l'ordenança és més flexible pel que fa a l'establiment de publicitat relacionada amb ambdós esdeveniments. 

L'alcaldia té l'última paraula 

L'ordenança també dictamina que l'Ajuntament podrà exigir la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil. A més l'administració també podrà demanar el dipòsit d'una fiança que serà retornada quan s'acabi el període de publicitat. Aquells que vulguin realitzar algun tipus de publicitat estàtica hauran de demanar de manera prèvia a la seva instal·lació una llicència al consistori. Si l'objectiu és realitzar publicitat dinàmica, hauran de comunicar-se prèviament a l'Ajuntament i hauran de complir els requisits que marca l'ordenança. 

Per tal de poder controlar-ne el compliment es preveu la creació de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i Protecció del Paisatge Urbà

Per tal de poder controlar-ne el compliment es preveu la creació de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i Protecció del Paisatge Urbà. Aquest òrgan s'encarregarà de les informacions tècniques i també de diverses proposicions de millora i control a l'Alcaldia que és qui prendrà les decisions finals.  Pel que fa a les sancions l'ordenança indica que les infraccions lleus es cobraran amb una multa entre els 300 i els 750 euros i les greus poden arribar fins als 1.500 euros. Finalment les sancions econòmiques més elevades es catalogaran d'infraccions molt greus i podran arribar fins als 3.000 euros.

 

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article