OMS-SACEDE s'emporta la gestió de les aigües residuals malgrat presentar una oferta econòmica “baixa desproporcionada o anormal”

per Miquel Margalef

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual 

A partir d'ara l'empresa espanyola OMS-SACEDE durà a terme el control, la gestió i el manteniment, així com l'assessorament i l'assistència tècnica a l'Ajuntament, de les instal·lacions municipals de depuració d'aigües residuals i de bombaments, d'aigües pluvials i residuals. OMS-SACEDE és l'empresa que s'ha emportat l'adjudicació per realitzar aquesta feina durant els propers dos anys. 

El contracte també inclou la presa de mostres i anàlisi de les aigües que s'aboquen a rieres, previ tractament amb sistemes de depuració, d'acord amb l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Durant el primer any de contracte s'hauran d'instal·lar 19 punts d'ancoratge homologat per arnes i senyalització així com també 10 sistemes de mesura amb sonda d'ultrasons, segons s'indica a l'apartat 8 del plec de prescripcions tècniques.

Tot plegat tindrà un import final de 259.965,69 euros pels dos anys de contracte, malgrat que en l'informe tècnic es quantifica el contracte amb un cost de 357.247,38 euros, un 37% més elevat que l'adjudicació final. De fet, l'acte de valoració de les ofertes econòmiques indiquen que la proposta d'OMS-SACEDE té un caràcter de “baixa desproporcionada o anormal”. Al catalogar l'oferta econòmica amb aquests termes l'acte de valoració va conferir el tràmit d'audiència perquè l'empresa pogués justificar l'oferta. 

En aquest acte l'empresa espanyola va explicar que podia fer una oferta econòmica tan baixa perquè els mitjans i el personal que ha de realitzar les tasques d'instal·lació i manteniment pertanyen a l'estructura fixa de l'empresa i, per tant, estan repercutides a les despeses generals de l'OMS-SACEDE. Aquesta justificació va obtenir el vistiplau de l'informe jurídic. En acceptar l'oferta econòmica com a viable l'empresa s'ha endut l'adjudicació tal com s'indica en la Junta de Govern Local del passat 24 de gener

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article