On han anat a parar els més quatre milions i mig d’ajuts i subvencions municipals del 2016?

per Jordi Pascual

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Gràfics: Jordi Pascual

Durant el 2016 l’Ajuntament ha atorgat ajuts i subvencions per valor de prop de 4.875.000 euros. És el que es desprèn del recull que el propi consistori ha fet públic al seu lloc web. elCugatenc ha revisat les 48 pàgines que conformen el document per comprovar quines àrees tenen més pes –destaca especialment Serveis Socials i Ciutadania amb prop de 2.875.000 euros– així com quines entitats són les més subvencionades. Són les dades oficials tot i que a la pràctica pot haver imprecisions com es demostra amb les subvencions de 10.000 euros recollides per a cadascun dels guanyadors del concurs d’emprenedoria social. En realitat, cada participant havia de superar un seguit de fites per cobrar la subvenció fragmentada. Aquest mateix diari, per exemple, no les va superar totes i no va arribar a la xifra que recull el document.

Si bé, no és possible comprovar cadascuna de les subvencions ja que algunes d’elles són personals i, per la llei de protecció de dades, no s’indica qui és el beneficiari. Alhora, hi ha més de mil ajuts i subvencions diferents. Per això en la següent anàlisi respectem les dades oficials tot acceptant que pot haver alguna lleugera variació entre allò recollit per l’administració i l’aplicació real de les partides. Tot i així, és una bona mostra de quines prioritats té l’Ajuntament tant pel que fa a ajut a les persones com al foment cultural i esportiu de la ciutat, entre d’altres.

Respectant les àrees estipulades pel propi consistori, Serveis Socials i Ciutadania s’emporta més de la meitat del pastís amb partides d’un marcat caràcter social. S’hi inclouen, entre d’altres, els ajuts i beques de menjador escolar, subvencions a entitats que desenvolupen tasques d’ajut o conscienciació sobre temes diversos així com els ajuts al Fons Català de Cooperació, al projecte Sant Cugat amb el Poble Saharaui i els 108.000 euros que, a través d’una moció proposada per l’Assemblea de Voluntaris per als Refugiats, es van donar a ONGs que treballen aquesta temàtica.

Són també eminentment socials els ajuts i subvencions classificades com a Servei d’Ocupació Municipal (SOM) –230.000 euros– ja que, a excepció dels 80.000 que corresponen al concurs d’emprenedoria social, gran part són ajuts per al transport públic així com una gran partida de 121.000 euros per als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) que s’emporta el Patronat Municipal d’Educació. Alhora, la totalitat dels 138.000 euros que el document classifica a l’àrea d’Economia corresponen a les subvencions que s’atorguen per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a majors de 65 anys, famílies monoparentals, famílies amb escassa capacitat econòmica i al lloguer d’habitatge social.

Amb menys vinculació directa amb la vulnerabilitat de les persones, les subvencions esportives i culturals se situen en segona i tercera posició amb 865.000 i 715.000 euros respectivament. Molts d’aquests diners es deprenen de convocatòries públiques de subvencions o de convenis bilaterals entre les entitats i el consistori. A continuació desenvolupem el top 5 de cada àrea per veure a qui beneficia més l’administració local i amb quina justificació. No analitzem l’àrea de Comerç ja que, sempre segons les dades oficials, només va atorgar una subvenció de 50.000 euros a Sant Cugat Comerç amb l’objectiu de “fomentar el comerç local”.

Serveis Socials i Ciutadania

Les beques menjador, tant per a escoles bressol, col·legis com instituts, són les clares protagonistes en l’àrea de Serveis Socials amb 815.000 euros. Tot i que el beneficiat final és l’alumnat, aquestes s’entreguen a qui gestiona el menjador en cada cas, normalment una empresa o entitat contractada a través de l’AMPA, tot i que en altres són els propis pares o l’escola. La Fundació Catalana de l’Esplai és la que més presència té ja que Paidos, en conveni amb aquesta fundació, controla els àpats de sis centres educatius de la ciutat. Tal com ja va explicar elCugatenc, els ajuts, part dels fons dels quals provenen del Consell Comarcal, són protagonistes a les escoles públiques tot i que també arriben a concertades i privades.

El Fons Català de Cooperació es va emportar l’any passat gairebé 445.000 euros provinents de l’Ajuntament. Tot i que la majoria estaven marcats pel conveni, el consistori també va fer aportacions adjacents pel terratrèmol d’Equador, per la crisi dels refugiats i per l’huracà Mathew. Ocupant la tercera posició, al darrere de la cooperació al desenvolupament, es troben els ajuts purament socials. El document els presenta fragmentats en diverses partides, essent les més importants les referents a qüestions mèdiques, alimentàries, de subministrament i transports, entre d’altres, (290.000 euros) i els ajuts d’habitatge (96.000 euros) tot seguit de l’acolliment residencial temporal (95.500 euros).

Si bé, els ajuts socials són complexos de qualificar ja que hi ha altres aportacions referents a l’habitatge que es comptabilitzen a banda ja que es plantegen com foment del lloguer social. Així mateix, des del SOM hi ha partides complementàries a les de Serveis Socials amb, fins i tot, els seus propis ajuts al transport. Igualment, en l’àrea d’Economia s’inclouen els ajuts a l’IBI. Fora del top 5 destaquen altres partides importants com els 80.000 euros que l’Ajuntament atorga a la Parròquia de Sant Pere o els 50.000 que corresponen a la Creu Roja.

Esports

Gairebé la totalitat de subvencions atorgades per l’àrea d’Esports recauen sobre l’empresa Teampartners. Dels 700.000 euros que rep l’empresa, la gran majoria figuren com a subvencions compensatòries per la gestió i explotació de diverses zones esportives com ara la Jaume Tubau, La Guinardera, el camp de Can Magí, els serveis d’educació i pràctica esportiva i les piscines del Parc Central i La Floresta. Alhora, rep subvencions compensatòries pel cobrament de tarifes reduïdes en alguns dels serveis.

Al marge d’aquest element que crea certa distorsió, la resta de subvencions van a parar a clubs i entitats esportives així com a escoles per a l’adquisició de nou material. Sant Cugat Creix és el clar protagonista amb 20.000 euros pel conveni de difusió de la carta ètica i la promoció de valors del codi ètic. Al darrere ja es troben els clubs amb convenis de col·laboració amb el consistori, essent els tres amb subvencions més grans el Junior (12.000 euros), el Club Muntanyenc (11.200, als quals també cal sumar-los 12.500 de l’àrea de Cultura per a projectes de l’entitat i uns altres 6.500 de Serveis Socials pel conveni de col·laboració) i la UESC (9.700).

Tot i que la majoria de subvencions esportives es troben per sobre dels 3.000 euros, els clubs més petits o d’esports no majoritaris no arriben als 2.000. El Club de Petanca Sant Cugat Atlètic, el Club de Petanca Sant Francesc i l’Associació Excursionista Altiplà s’emporten les tres subvencions més baixes amb 300, 200 i 150 euros respectivament.

Cultura

L’Associació Gestora de la Festa Major és la clara protagonista de l’àmbit de cultura amb 8.000 euros provinents d’una bestreta, 77.000 per a la cavalcada de Reis i els 141.000 restants pel conveni que manté amb el consistori. Just al darrere s’hi troba l’Ateneu amb 93.500 euros provinents dels convenis i uns altres 5.000 en ajuts per als participants als casals d’estiu que depenen de l’entitat.

Amics de Pedra i Sang, que al Nadal representa l’obra amb aquest títol i a l’estiu fa les Lectures a la fresca, és la primera entitat cultural que treballa en un únic àmbit, el teatral, pel que fa a aportació municipal. L’any passat va rebre 20.000 i 13.000 euros derivats del conveni amb l’Ajuntament. elCugatenc va explicar aquesta subvenció quan la Junta de Govern la va atorgar però, si bé, llavors també figurava una bestreta de 20.000 euros que l’entitat hauria demanat al 2015, el que significaria que el total de la subvenció del 2016 seria de 53.000 euros. La seva presidenta, Dolors Vilarasau, nega que demanessin una bestreta i no entén que hi figuri a les actes de la Junta de Govern. En el recull de subvencions del 2016 no hi ha cap referència a aquest fet i, a data de publicació d’aquest article, el consistori no ha donat la seva versió tal com ha demanat aquest diari.

El Centro Popular Andaluz entra al top 5 cultural amb 23.000 euros provinents del conveni que té amb l’Ajuntament així com una bestreta de 6.000 euros per al desenvolupament d’activitats anuals. Just al darrere es troben els Castellers que, en obtenir una subvenció extraordinària de 2.000 euros per la seva participació al concurs de castells de Tarragona, van arribar als 20.000. De fet, hi ha diverses entitats al voltant dels 18.000 com ara l’Entitat Sardanista o la Coordinadora d’Entremesos. Dins de cultura també s’inclouen les associacions de veïns, que en alguns casos no arriben ni als 1.000 euros de subvenció.

Aquesta anàlisi només mostra les dades més rellevants pel que fa a subvencions i ajuts municipals del 2016. Entrar més al detall implica una gran complexitat ja que hi ha moltes entitats i persones beneficiades. Així i tot, al web del consistori es pot trobar el document íntegre amb totes les dades referents a l’any passat.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article