En exposició pública el Pla Especial del Centre Borja i Campus ESADE

per Miquel Margalef

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Mapa del Pla Especial Urbanístic. 

Ja està en període d'exposició pública el Pla Especial Urbanístic dels equipaments del Centre Borja i del Campus ESADE, segons indica el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i també la web de l'Ajuntament. El termini per presentar al·legacions a aquest pla és fins el proper 18 d'abril. L'objecte d’aquest Pla Especial Urbanístic és el de regular i completar l’ordenació urbanística del territori ara esmentat i que queda delimitat geogràficament tal com es pot observar en la fotografia principal. El Pla estableix la nova part edificable i inclou estudis ambientals i de mobilitat. 

Aquest territori està fortament impactat pels pronunciaments del Tribunal Suprem pel qual s’anul·lava la Modificació del Pla General Metropolità en el Sector Casal Borja. Com que el Suprem ha tombat el Pla Especial Urbanístic interessa revisar els fonaments de les actuacions portades a terme en execució d’aquell planejament per tal de referenciar-les plenament al planejament general. És per això que el Ple del mes de novembre va aprovar la modificació per tal d'ajustar-se al que indica la sentència. La decisió final del tribunal ve motivada per una denúncia interposada per Josel SL del grup Núñez i Navarro.  

Com a conseqüència de l’aprovació inicial del Pla especial dels equipaments del Centre Borja i del Campus ESADE resta suspès per termini d’un any, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, que afecta a aquest sector, allà on les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article