Sumari dels fets, el pacte de govern 130 dies després

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Localpres amb muntatge de Jordi Pascual

Ja han passat els 100 dies –i 31 de regal– que acostumen a deixar-se de confiança abans de poder criticar o posar en valor la tasca feta per un govern. El 19 de gener d’aquest any el grups municipals del PSC i llavors Convergència –ara PDECAT-Demòcrates– van signar l’acord que va fer trontollar la correlació de forces que s’havia mantingut fins el moment al Ple municipal. Des d’aquell moment, el debat polític al voltant de l’acord s’ha centrat en el trencament del pacte d’estabilitat pressupostària previ entre ERC-MES i el govern, el sentit de la nova tinença d’alcaldia de Pere Soler com a nou membre de l’equip capitanejat per Mercè Conesa, el seu salari i l’aprovació de la plaça d’assessor per a la seva àrea. Però, què hi ha de les 92 propostes programàtiques que donaven cos a l’acord?

L’acord signat ara fa 131 dies per Conesa i Soler dividia les mesures en tres grans eixos que al seu mateix temps incloïen subcategories: Cohesió Social i Econòmica (amb accions socials, de participació, d’ocupació, de serveis a la ciutadania, d’habitatge i d’economia), Equipaments i Sostenibilitat (amb equipaments i sostenibilitat) i Proximitat (amb manteniment i millora i mobilitat). elCugatenc fa aquest sumari dels fets, repassant què s’ha desenvolupat, què està pendent i què no s’ha fet encara, en base a les comunicacions fetes pels càrrecs del govern, els tècnics, el departament de premsa del consistori i les informacions públiques de butlletins, diaris i contractacions oficials.

Cohesió Social i Econòmica

Socials

 Consolidació de la figura d’educadors de carrer si la prova pilot resultant és satisfactòria. El govern no ha fet balanç encara de la figura dels educadors de carrer tot i que ha seguit desenvolupant la figura de l’agent cívic dos anys després que s’aprovés arran d’una moció del PSC. Al Consell de Barri del Centre-Est del setembre, abans del pacte de govern, es va anunciar una prova pilot d’aquesta figura al Barri del Monestir. Actualment hi ha ofertes públiques d’ocupació de treballadors i educadors socials amb funcions d’evitar el risc social i l’exclusió tot i que sense esment directe a si són figures “de carrer”.

Establir un Pla social de places, amb la diagnosi de l’entorn, i les accions d’adequació dels espais oportunes. Ara per ara ni el govern ni les fonts institucionals han anunciat cap passa en aquest sentit. Si bé, l’espai públic és un tema de debat recurrent.

Potenciació del Banc d’Aliments. Aquest servei no ha cessat activitats i segueix rebent persones necessitades a través de serveis socials. Tot i això, no s’ha desenvolupat cap campanya de difusió específica.

Realitzar un Programa municipal d’emancipació. No s’ha elaborat ni anunciat un programa específic d’emancipació. Malgrat això, s’ha prorrogat durant uns mesos el Pla de Joventut 2014-2016 en què hi havia un eix específic sobre l’emancipació dels joves. La Diputació, segons explica el govern, ha fet una diagnosi del compliment sobre la qual es farà un nou Pla que es presentarà abans d’acabar l’any.

Impulsar la creació d’una escola d’educació especial que esdevingui un centre de referència per a les escoles de primària i secundària. Tot i que al 2014 es va anunciar que Sant Cugat tindria una escola d’educació especial a Can Mates, tal com es va recollir al Pla d’Equipaments, i es va dir que l’Ajuntament iniciaria els tràmits urbanístics, ara per ara això no s’ha materialitzat. El debat sobre la gestió com a centre concertat i sobre el model i sentit d’un centre d’educació especial específic va provocar que l’assumpte quedés apartat fins l’actualitat. De moment, no s’ha anunciat que es reprèn el projecte ni se’n planteja cap nou. A més, actualment es treballa en l’elaboració del nou Pla d’Equipaments en què es determinaran les necessitats i ubicacions dels serveis.

Impulsar una segona residència i centre de dia públic. És un assumpte que ha quedat recollit en diversos Plans d’Equipaments però que, de moment, no s’ha engegat. Cal esperar a veure com queda en el nou Pla i, si aquest cop sí, es compleix el compromís.

Proposta, si s’escau, a partir de la diagnosi de les necessitats sanitàries del municipi, d’un ambulatori al barri del Monestir-Sant Francesc. És, també, una reivindicació dels veïns al Consell de Barri del Centre-Est però no s’ha fet cap previsió concreta. El nou Pla d’Equipaments haurà de definir si el proper ambulatori de la ciutat s’ha d’ubicar a aquests barris o a algun altre lloc.

Participació

Diferenciar en el temps el procés dels pressupostos participatius dels de definició de l’assignació de lliure disposició dels barris. Aquesta proposta naixia per evitar la confusió dels dos processos i per evitar sobrecarregar els veïns de processos participatius. No s’ha marcat cap calendari concret per als diners de lliure disposició –cada barri segueix el seu ritme i model– i els propers pressupostos participatius se celebraran l’any vinent. Per això, tot i que de moment sense un calendari definit, els processos queden diferenciats en el temps.

Estudi per avançar cap a un pressupost participatiu territorialitzat. Ha estat una crítica nascuda especialment des del barri de La Floresta, on l’alta participació no va suposar la selecció de projectes proposats pels florestans. Abans de l’entrada del PSC, el govern s’havia mostrat reticent a entendre els pressupostos participatius amb lògica territorialitzada ja que volia prioritzar projectes de ciutat i deixar els de barri per als diners de lliure disposició de cada districte. Tot i així, el replantejament depèn del Consell de Ciutat amb una anàlisi i avaluació – també amb els resultats d’una enquesta digital – de la primera experiència dels pressupostos participatius.

Augment de les partides de lliure disposició, amb l’objectiu de recuperar els 100.000 euros de lliure disposició als barris tradicionals i establir una dotació de 30.000 euros als del nucli. Enguany s’han mantingut els pressupostos de 80.000 i 15.000 euros en funció del barri tot i que el PSC va ser partícip dels pressupostos amb un acord que va ser el preludi del posterior pacte de govern. En la definició dels pressupostos municipals de l’any vinent es podrà ajustar la quantia de les partides destinades a la participació dels barris.

Posar en marxa un Servei d’assessorament a les entitats en quant al compliment dels mandats i elaboració de memòries, entre d’altres. El govern no ha anunciat de moment aquesta mesura mentre alguns veïns participants a Consells de Barri demanen que les entitats que comparteixen òrgan de participació amb ells actualitzin les seves dades als registres corresponents.

Convocatòria anual de les entitats veïnals a un espai de debat. Malgrat l’existència de la Federació d’Associacions de Veïns i el contacte directe del consistori amb moltes associacions a través de diferents òrgans de participació, encara no s’ha anunciat quan es farà la primera trobada.

Plans d’ocupació municipals específics segons necessitats empresarials, política d’inserció. Se segueixen desenvolupant plans d’ocupació tot i que cap d’ells s’ha anunciat com a resposta a una necessitat concreta.

Pla de visites proactives a empreses per saber la demanda formativa i de mercat. No s’ha elaborat cap Pla tot i que els representants de l’Ajuntament han fet visites a algunes empreses i centres d’emprenedoria.

Interlocució amb el Departament d’Ensenyament per “recomanar” les especialitats formatives demandades a l’FP, i coordinació amb els municipis veïns, per a una millor inserció. Aprofitant la instal·lació de la primera pedra del nou edifici de l’institut Leonardo da Vinci, l’alcaldessa, Mercè Conesa, va demanar al Departament l’adequació de l’edifici antic i el manteniment d’una oferta formativa adequada. Segons va dir, mantenen reunions tot i que no s’han traduït de moment amb cap anunci específic.

Pacte per la Feina dels joves, fomentant els contractes de pràctiques i o primera ocupació per als joves. Un pacte amb les empreses i entitats de la ciutat i la comarca, que identifiqui les bosses d’ocupació. No s’ha elaborat ni presentat encara cap Pla tot i que en el marc de l’elaboració del nou Pla de Joventut s’hi poden incloure aspectes d’emancipació i ocupació. Així mateix, Soler ha reivindicat en diverses ocasions el treball per aconseguir la inserció al mercat laboral amb salaris dignes.

Pacte Local per a l’Ocupació integrat per tots els agents implicats que definirà les actuacions a seguir per a la creació d’ocupació. Encara no s’ha presentat aquest document. De fet, aquest és un compromís que ja es va prendre al 2013 amb una moció institucional proposada inicialment per ICV-EUiA.

Serveis a la ciutadania

Promoció del concepte d’escola nova en el proper equipament educatiu de primària pública a la ciutat. No està previst fer a curt termini cap nou equipament educatiu a la ciutat, ja que recentment ha començat a funcionar la dotzena escola de forma provisional al costat de l’Olivera. Tot i així, 11 centres públics i concertats de la ciutat participen al programa Escola Nova 21 amb la dinamització de l’Ajuntament.

Fer pública la xarxa de camins escolars segurs del municipi i la seva difusió a escoles i centres educatius. “Ho porten des de mobilitat, no puc donar detalls”. Aquesta va ser la resposta que la regidora d’Educació, Esther Salat, va donar a elCugatenc sobre els camins segurs. Mobilitat encara no ha presentat cap xarxa de camins segurs.

Potenciar el servei de mediació social. Amb el Pacte per la Nit com a gran tema, el consistori ha licitat un nou servei de mediació per aprofundir més en la tasca feta que, fins el moment, tenia els problemes de dificultat de relació com a principal tema tractat.

Creació del carnet d’utilització únic del servei de piscina. Actualment no només no hi ha un carnet únic del servei sinó que les piscines, tal com es pot veure als preus públics vigents, tenen les entrades a diferents preus.

Horaris i usos dels equipaments i serveis adaptats a les necessitats de les persones. Des que Soler ha entrat al govern no s’ha canviat l’horari de cap equipament excepte l’adaptació de biblioteques en èpoques d’exàmens.

Creació de l’Institut de Cultura de Sant Cugat. No s’ha presentat el projecte.

Programa de beques (publicoprivades) lligades a la creativitat cultural. No s’ha presentat cap proposta, de moment.

Suport i promoció cultural entre les entitats. Segueixen en marxa els consells sectorials i taules com la d’arts escèniques però no s’ha desenvolupat cap acció anunciada com a derivada de l’acord.

Auditoria de les necessitats inversores de la policia local. Els temes de seguretat han sigut recurrents els darrers mesos per les xifres de robatoris. Si bé, no s’ha fet pública cap auditoria de les necessitats inversores del cos.

Millorar la coordinació amb les policies locals de l’entorn, amb el desenvolupament d’instruments conjunts (reunions, apps, entre d’altres). En els barris fronterers el govern acostuma a consultar les autoritats del municipi veí, també en matèria de seguretat. A més, en alguns casos s’hi fan trobades específiques, com en la seguretat al voltant del CRAE Lledoners. Tot i així, no s’ha desenvolupat cap app ni s’han anunciat trobades entre els cossos policials d’altres municipis per aconseguir coordinar les actuacions.

Habitatge

Creació d’una comissió de polítiques d’habitatge. No s’ha creat la comissió i, de fet, la gestió de l’habitatge és un tema candent en les sessions plenàries. Al Ple d’abril es va aprovar una moció amb la voluntat de repensar Promusa com a empresa pública d’habitatge.

Pla estratègic de l’habitatge de lloguer. Malgrat el compromís de fer de lloguer les properes promocions de Promusa i la creació de l’Observatori Local d’Habitatge, en el marc del Pla Estratègic de l’Habitatge, no s’ha fet, de moment, cap Pla específic per al lloguer.

Pla d’ascensors per a les finques que encara no en disposen. Tot i que al Pla Estratègic de l’Habitatge també s’incloïen mesures per mantenir en bon estat i accessibles les finques del municipi, no s’ha presentat cap Pla específic d’ascensors.

Pla de rehabilitació d’habitatges. Tot i que sense estar en el marc d’un Pla, l’Oficina Local d’Habitatge té subvencions per a la rehabilitació.

Ajuts a la millora d’habitatges en matèria d’eficiència energètica. Abans de l’acord de govern, l’Oficina Local d’Habitatge ja tenia ajuts d’aquestes característiques.

Adequació dels preus d’aparcaments, trasters i locals comercials de Promusa per dinamitzar el seu arrendament i l’economia de l’entorn. No s’ha presentat cap ajust als preus de Promusa tot i que es podrà debatré en la redefinició de l’empresa pública que es va aprovar fer al Ple d’abril.

Penalitzar els habitatges buits en mans de les entitats bancàries. Cap entitat bancària ha estat multada per tenir un pis buit a la ciutat. Tot i així, el darrer pis social que ha aconseguit l’Ajuntament ha estat a través de l’anomenada llei de tempteig i retracte per la qual l’administració prioritza la compra dels immobles en mans d’entitats bancàries. Li ha costat 84.000 euros, 58.000 per la compra i 26.000 per a la rehabilitació amb una subvenció de 30.000 euros de la Diputació.

Afavorir que altres operadors públics d’habitatge realitzin promocions al municipi. Fins el moment totes les promocions d’habitatge social anunciades depenen de Promusa.

Economia

Homogeneïtzar els criteris de bonificacions i subvencions en la fiscalitat municipal. La tarifació social del Patronat Municipal d’Educació (PEM) d’aquest any i les subvencions de l’IBI ja s’han unificat en una sola taula.

Adaptació de la taxa de clavegueram a la tarifació social. La taxa de clavegueram continua sense tenir un preu tarifat.

Pla de Millora Urbana de polígons industrials i gestió. No s’ha elaborat cap pla específic però el govern ha anunciat diverses mesures centrades al polígon d’activitats econòmiques de Can Sant Joan amb la millora de les infraestructures de mobilitat com a principal aposta.

Reflexió sobre l’IGEPESI i la seva funcionalitat. No s’ha presentat cap anàlisi ni conclusió sobre l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació com a ens dependent de l’Ajuntament.

Realització d’un pla estratègic i la funcionalitat dels instruments de promoció econòmica, com la Fundació Sant Cugat Actiu i l’IGEPESI. No s’ha elaborat cap Pla concret però en el marc de la promoció econòmica s’elabora un Pla Director del concurs d’emprenedoria social que ha de permetre redefinir-lo adaptant-se a les necessitats. Així mateix, el centre d’emprenedoria Vita ha esdevingut totalment públic sota la gestió conjunta de l’Ajuntament, Sant Cugat Actiu i l’IGEPESI.

Liderar la definició d’una única entitat de promoció econòmica de l’entorn territorial entre les actuals (CiT, B-30, instruments comarcals, metropolitans). No s’ha preparat cap entitat única, de moment, mentre s’ha seguit treballant en el marc de la resta d’entitats, especialment de l’Àmbit B-30, de la qual Sant Cugat va arribar a acollir una conferència al novembre i una altra a l’abril.

Pla de mecenatge per a les entitats culturals i esportives de la ciutat. Tot i que l’Ajuntament té convenis amb moltes entitats, no s’ha definit cap Pla de mecenatge ni en quin sentit han d’avançar les accions de suport a les entitats.

Equipaments i sostenibilitat

Equipaments

Realització del Pla d’Equipaments. Tot i que encara no està acabat, ja ha començat el procés participatiu previ a la redacció del nou Pla d’Equipaments. Es recullen idees de la ciutadania per barris i àmbits abans d’obrir el debat intern a l’Ajuntament que ha de permetre prioritzar accions i acabar definint el nou document.

Cerca d’un nou espai funcional per a serveis socials, i destinació de la casa Mònaco a altres usos. No s’ha definit cap canvi d’ubicació de serveis socials ni el nou possible ús de la casa Mònaco. És un assumpte que també haurà de quedar recollit al nou Pla d’Equipaments.

Definició d’un espai centralitzat pels serveis de manteniment de l’Ajuntament, i destinació dels espais del Carrer Vallès a altres usos. No s’ha anunciat cap acció en aquest sentit tot i que també pot veure’s afectat pel nou Pla d’Equipaments.

Proposta i desenvolupament urbanístic del parc/solar el Campito. No s’ha anunciat, de moment, cap actuació en aquest sentit.

Actualització del Catàleg de masies de Sant Cugat. No s’ha presentat cap canvi en el Catàleg.

Projecte de rehabilitació de Can Rabella. Tot i que des del 2012 l’Ajuntament ha rebut propostes per donar ús a les masies de Can Canyameres i Can Rabella, cap de les dues té encara un ús determinat. La primera ha sorgit la proposta de fer una mena de casal per al barri de Volpelleres mentre la segona encara no s’ha definit. És un assumpte que també es pot tractar en el marc del Pla d’Equipaments.

Projecte de rehabilitació de Can Canyameres. Tot i que la masia en si encara no té un ús definit, els seus voltants ja acullen els primers horts urbans de Volpelleres.

Definició i dotació de la zona verda de Volpelleres com a nou Parc metropolità. Després del conflicte obert arran de la construcció del Leonardo da Vinci i la tala d’alguns arbres, s’obre el debat sobre una altra pastilla d'equipaments que afecta al nord del bosc. De fet, el col·lectiu Volpelleres Viu presentarà al proper Ple municipal una moció per demanar la requalificació, una proposta que té el suport de tots els grups de l’oposició. Tot i així, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Damià Calvet, ja ha anunciat que s’hi treballa per convertir el bosc reconegut urbanísticament com a zona verda en un bosc metropolità.

Pla de recuperació de les fonts de Collserola. No s’ha presentat encara cap document al respecte.

Millora de les fonts urbanes. No s’ha presentat encara cap document al respecte.

Cobertura de la pista de l’escola Joan Maragall. No s’ha presentat cap projecte de cobertura.

Cobertura i aïllament de la pista esportiva Pi d’en Xandri. No s’ha presentat cap projecte de cobertura.

Adequació del camp de futbol de Sant Domènec com a equipament esportiu reglat. No s’ha presentat cap projecte al respecte.

Estudi d’un nou aulari a Mira-sol, aprofitant la definició del nou complex esportiu. No s’ha presentat cap estudi per fer un aulari però sí s’ha retornat a l’escola Catalunya una pastilla de terreny que havia perdut arran d’una permuta produïda anys enrere. Ara, de moment, aquest espai tindrà l’ús de pati.

Creació d’una novena escola bressol al municipi, d’acord amb les necessitats que es defineixin a l’estudi de planificació escolar. No s’ha presentat cap projecte al respecte tot i que pot quedar inclòs al nou Pla d’Equipaments.

Dimensionar els espais culturals dels barris. No s’ha presentat cap projecte fent referència a aquest punt del pacte de govern tot i que s’ha actuat al Casal de Mira-sol millorant les instal·lacions.

Proposta d’espai d’entitats i cultura a l’antic Ajuntament. Va ser un projecte que es va presentar als pressupostos participatius i va quedar alterat per combinar-se amb un altre i desestimant l’antic Ajuntament per “dificultats tècniques”. En el marc del Pla d’Equipaments també es parlarà dels espais culturals.

Definició d’usos de Can Quitèria. Des de l’entrada de Soler al govern no ha canviat la previsió per a Can Quitèria, on es farà un museu d’art tèxtil. La CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA van presentar al Ple d’abril la proposta de combinar l’espai amb una Casa de la Dona però la moció va ser rebutjada.

Sostenibilitat

Potenciar i millorar el percentatge de recol·lecció de separació de residus. Apostar pel 50% el 2018-2019 i avançar al 65% com a fita. Encara no s’ha presentat cap dada per saber si s’ha complit l’objectiu.

Segregació de la taxa d’escombraries de l’IBI. Continuen estant lligats.

Incorporació a les ordenances fiscals clàusules de sostenibilitat per evitar l’emissió de diòxid de carboni a l’atmosfera. Tot i que prèviament a l’entrada de Soler al govern tot i que amb el PSC participant del debat dels pressupostos, enguany ja hi ha bonificacions a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i al preu a pagar a les zones blaves en funció de les emissions de cada vehicle.

Establiment de nous punts verds als barris. Actualment segueix havent els tres punts verds fixes i l’únic mòbil que existien abans de l’entrada del PSC al govern.

Millora de la recollida de les deixalles a Valldoreix. De moment, continua sent un servei porta a porta.

Pla de substitució progressiva del parc mòbil dels serveis municipals per vehicles elèctrics. Tot i que no s’ha fet cap Pla específic, els nous vehicles adquirits tant per al transport urbà com per a altres serveis són elèctrics o de baixes emissions.

 Promoure la instal·lació de calderes de biomassa en els equipaments municipals. De moment només el Ferran Clua, a Valldoreix, ha renovat una caldera. No s’ha presentat cap altra adquisició en aquest sentit ni s’ha fet cap concurs públic per adquirir-ne.

Implementació de xarxes de producció/distribució energètica pels equipaments municipals, i aprofitament geotèrmic en els edificis, equipaments i espais municipals. Des de l’entrada del PSC al govern no s’han fet noves instal·lacions de producció energètica tot i que els nous equipaments es preveuen amb criteris de sostenibilitat.

Creació d’una iniciativa empresarial de recuperació del sotabosc per a la creació de biomassa. No s’ha presentat cap projecte en aquest sentit.

Redacció del Pla de l’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica de Sant Cugat. No s’ha presentat cap document en aquest sentit.

Implicació directa en projectes de cooperació i compensació d’emissions de diòxid de carboni. Des que el consistori es va fer soci de Som Energia, no ha presentat la participació en cap altre projecte de cooperació i reducció d’emissions.

Millorar els canals d’informació de la política de control d’espècies del Parc de Collserola amb els barris que hi formen part. L’Ajuntament desenvolupa la campanya Tinc morroper mostrar com conviure i actuar amb els senglars perquè no esdevinguin un problema per a la ciutadania. Si bé, és un projecte d’àmbit municipal.

Reubicació dels contenidors d’escombraries i reciclatge de la plaça de la Creu d’en Blau de Les Planes. Pendent de fer.

Proximitat

Manteniment i millora

Pla d’accessibilitat als carrers. Tot i que no s’ha fet un Pla específic s’ha licitat una gran obra de millora de voreres arreu del municipi.

Calçada única a l’avinguda Viladelprat. No s’ha presentat cap projecte en aquest sentit.

Calçada única al carrer Solà. No s’ha presentat cap projecte en aquest sentit.

Millora de l’accessibilitat per als vianants i de la mobilitat per a bicicletes ala plaça del xic. No s’ha presentat cap projecte en aquest sentit.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article