Comença el debat pressupostari amb una previsió a l’alça malgrat la congelació d’impostos

per Jordi Pascual

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Fotos: Jordi Pascual i Localpres

El govern municipal de PDECAT-Demòcrates i PSC ja ha presentat el seu primer esborrany del que serà el pressupost del 2018. El pacte que mantenen tots dos grups polítics, però, va provocar que a principis d’aquest any es trenqués l’acord pressupostari que el govern convergent, abans de l’entrada dels socialistes, mantenia amb ERC-MES. L’equip de Conesa s’enfronta, per tant, al seu primer any del mandat en què no té assegurada l’aprovació de la previsió econòmica anual. Si bé, el tinent d’alcalde d’Economia, Damià Calvet, confia que els punts de consens que hi ha recollits a la proposta, com els diners destinats a avançar la construcció de l’escola la Mirada, serveixin per “tenir els suports necessaris”. Només necessiten una abstenció d’algun dels regidors de l’oposició perquè els comptes quedin aprovats.

Destaca de la proposta un increment de les inversions que es pot sufragar tenint els impostos congelats gràcies al creixement poblacional de la ciutat, principalment, que permet nous ingressos en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que sempre és la principal font d’ingressos. Ara fa dos exercicis es va decidir acollir-se a la rebaixa del valor cadastral que proposava l’Estat per canviar els preus que encara es trobaven en els nivells de la bombolla immobiliària. Aquesta idea, plantejada inicialment per Ciutadans, es va aplicar per primer cop el 2016, quan es van recaptar 43,6 milions en IBI, 6,6 milions menys que l’any anterior i la pitjor xifra des del 2011. Les plusvàlues també es van veure afectades amb 19,2 milions, 5,1 per sota del 2015 i la pitjor xifra des del 2014.

Calvet no s’aventura a dir si en un futur, en el moment que es recuperi el nivell d’ingressos per IBI i plusvàlues del 2015, es tornarà a aplicar alguna mena de rebaixa ja sigui sobre el valor cadastral o el tipus impositiu. De moment, tots dos elements no s’han tocat de manera que tots els impostos queden congelats, permetent el que per a ell és un “escenari adequat”. Considera que ara per ara “la pressió fiscal és harmònica amb la prestació de serveis de la ciutat” i critica aquells que demanen que es rebaixin els impostos sense renunciar a fer nous projectes i inversions que tenen un cost econòmic. També recorda que el programa té una línia d’ajuts per al pagament de l’IBI, que ascendeixen a 2,4 milions.

La crisi habitacional també ha entrat de ple als pressupostos, segons Calvet. En total es destinaran dos milions d’euros a habitatge social de lloguer, per acabar la promoció per a gent gran de l’avinguda Rius i Taulet i per fer una nova edificació de lloguer per a joves al carrer Jeroni de Pujades de Can Mates. D’altra banda, els propietaris que posin els seus pisos al servei de la borsa d’habitatge de Promusa aconseguiran un ajut per pagar el 50% de l’IBI indefinidament –fins ara només era el primer any– i s’incorporarà una bonificació del 95% de l’ICIO per a les constructores que facin habitatge de protecció oficial en règim de lloguer.

L’habitatge és avui dia encara una de les assignatures pendents per part del govern tenint en compte els seus propis objectius. Tal com indiquen al compte general del 2016, només s’han executat quatre dels nou objectius estratègics relacionats amb l’habitatge. El tinent d’alcalde diu que encara no s’ha determinat el projecte d’habitatge social que va anunciar al març per a La Floresta tot i que la ubicació del carrer Estel i Verge de Montserrat és sobre la taula. Assegura que l’assumpte passarà pel Consell de Barri abans que es prengui una decisió definitiva.

Es proposen noves bonificacions mediambientals

Alhora, el govern proposa la incorporació de noves bonificacions en matèria mediambiental. Unes referents a l’IBI dels edificis plurifamiliars on s’instal·lin plaques fotovoltaiques i unes per a vehicles no contaminants, que ja tenen bonificat l’aparcament en zona blava. En aquest sentit, el 2018 serà, si es compleix el compromís marcat en l’esborrany dels pressupostos, l’any d’inici d’aplicació de l’àrea verda d’aparcament al centre de la ciutat.

Inversions a l’alça si es descompten les expropiacions de zones verdes

De cara a l’any vinent el govern proposa un pressupost d’inversions netes de 15,7 milions, descomptant la partida destinada a expropiar zones verdes que ascendeix fins a 1,1 milions. D’aquesta manera, les inversions reals creixen i tenen com a principal acció la creació de l’escola la Mirada, que s’haurà d’enllestir abans que comenci el curs 2019-20. S’ha destinat mig milió enguany per a la redacció del projecte, se’n preveuen 3,5 per a l’any vinent i mig més per al 2019 per poder fer les obres. El total d’inversions per a espais educatius i culturals, on també s’inclou la rehabilitació de Can Quitèria i de La Unió, ascendeix fins a 5,85 milions.

Per darrere es troben les inversions per a la millora urbana amb accions de jardineria, millora de voreres, millores al barri del Monestir i l’encara incomplida connexió de Can Barata a la xarxa d’aigües, amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua d’uns 200.000 euros i 1,8 milions de l’Ajuntament entre aquest any i la previsió del vinent. A continuació es troben els dos milions per a habitatge social i tanca el rànquing la inversió en instal·lacions esportives, que ascendeix a 1,4 milions, centrats en el pavelló del nou Leonardo da Vinci, els vestidors de la ZEM Jaume Tubau i l’inici de construcció del Complex Esportiu de Mira-sol.

Projectes pendents

Aquest any, si s’aprova la proposta del govern, seguiran treballant-se alguns projectes amb sentit de mandat. És el cas de la Biblioteca Central Urbana al parc Ramon Barnils, que ha tingut els primers passos urbanístics durant el 2017, en tindrà més al 2018 i no es començarà a construir fins l’any següent. També és el cas de la sala polivalent que ha vist retallat el seu pressupost d’un a mig milió d’euros després que es reduís la partida durant aquest any per fer front a la inversió per fer la Mirada, el que ha provocat que s’ajusti el projecte pel que fa a dimensions i concepció de la sala. Si bé, Calvet no en dóna més detalls, de moment.

El carnet de renda continua sense tenir calendari d'aplicació

El tinent d’alcalde no ha posat data per a l’aplicació de l’anomenada tarja ciutadana o carnet de renda que ha de permetre a les persones accedir amb facilitat a les bonificacions i subvencions en funció de la seva renda familiar. Diu que més important que tenir el carnet físicament és el sentit de poder fer les bonificacions, el que, recorda, ja es fa actualment: “Ja es compleix el seu contingut”.

Els tràmits fins a l’aprovació

El govern ja ha presentat la seva proposta inicial als grups polítics i a la ciutadania en una Audiència pública. Amb aquest document, s’arribarà al Ple del proper 16 d’octubre amb la proposta d’aprovació inicial, tant de les ordenances fiscals –els ingressos per impostos, taxes i preus públics– com el pressupost en sí –la resta de partides tant d’ingressos com de despeses–. Un cop es faci l’aprovació inicial per majoria simple, s’obrirà un període d’al·legacions en què els grups de l’oposició i altres actors poden presentar esmenes als pressupostos per incorporar o treure partides i propostes.

Quan s’hagin recollit totes les propostes, es farà una anàlisi tècnica i el govern decidirà quines acull per incorporar-les al pressupost. Amb això, els documents tornaran al Ple per tenir l’aprovació definitiva, el que Calvet preveu que es pugui fer al mes de desembre per començar l’exercici vinent amb el pressupost ja aprovat. En alguns casos, en el període d’al·legacions es produeixen reunions i petits o grans acords que poden derivar amb pactes pressupostaris o, fins i tot, de govern, com va passar amb el PSC ara fa un any.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article