Els equipaments esportius tindran reglament de funcionament propi

per Jordi Pascual

Esports

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Localpres

L’Ajuntament ha iniciat amb un procés de consulta prèvia per a la participació ciutadana la redacció i tramitació d’un avantprojecte de Reglament de Funcionament de les Instal·lacions Esportives Municipals. L’objectiu d’aquest nou document és regular amb un únic text normatiu el funcionament de tots els equipaments esportius de propietat municipal, més enllà de si la gestió depèn directament del consistori o ha estat externalitzada. A més, la proposta definitiva permetrà també que cada instal·lació inclogui normes noves en funció de les necessitats del recinte. Els articles faran referència a l’organització i gestió dels equipaments, l’ús de l’espai per part d’institucions, entitats i persones, normes específiques d’ús i, també, infraccions i sancions.

El procés de consulta prèvia suposa que les persones i entitats afectades han de presentar propostes i suggeriments en base a tres eixos: els problemes a solucionar, les necessitats per aprovar el reglament, els objectius que ha detenir la norma i altres possibles solucions reguladores o no reguladores. És d’aquesta primera pluja d’idees que es podrà elaborar un document bàsic de treball i, finalment, una proposta que haurà de ser aprovada pel Ple municipal en dues fases, recollint al·legacions després d’una aprovació inicial.

El regidor d’Esports, Eloi Rovira, explica que aquest és el procediment establert per la llei i recorda que ja al mandat passat es va començar a treballar a la taula del Consell Sectorial d’Esports “la proposta de reglament més específic pels equipaments esportius”. D’allò recollit en aquell primer treball neix aquesta proposta, que, diu, s’ha d’acabar de definir en el marc d’una comissió d’estudi interna. De moment, no posa cap calendari. Fins ara els equipaments esportius no tenien una norma pròpia i depenien del Reglament d’Equipaments Socioculturals.

De moment, en el marc del reglament vigent no hi ha cap apartat especial per als equipaments esportius de tal manera que regeixen les mateixes normes per a edificis municipals com la Casa de Cultura i el PAV3. En aquest document es marca que l’efecte de la norma només abraça els equipaments propietat de l’Ajuntament, gestionats o no directament pel consistori. La gestió ha de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions i dels serveis, el que es fa seguint les normes marcades pel propi document. Per garantir-ne el compliment, hi ha una comissió de seguiment formada per la gerent municipal, els directors d’àmbit usuaris dels equipaments i un tècnic de cada àrea.

L’ús dels equipaments es restringeix a les entitats i empreses inscrites als registres oficials i es deixa obert sense determinar exactament el tràmit l’ús per part de persones. És en aquest document on es marquen les normes per demanar i atorgar l’espai així com la possibilitat d’establir via conveni –com tenen la majoria d’entitats que fan un ús regular dels espais– la cessió dels equipaments, contemplant també la inscripció de la seu social d’aquelles associacions que no tinguin un espai propi. Es marquen altres aspectes com ara l’opció de tenir un espai d’emmagatzematge amb renovació anual i es marquen els deures i taxes a pagar pels beneficiaris, tot i que en molts casos s’acaba marcant una cessió gratuïta via conveni o per ser entitats sense ànim de lucre.

Fins ara el règim sancionador preveis faltes lleus, que suposaven una amonestació i la prohibició d’entrada durant 14 dies; greus, amb multa de 30 a 600 euros i prohibició d’entrada entre 15 dies i tres mesos, i molt greus, amb mula de 601 a 3.000 euros i prohibició d’entrada de tres mesos i un dia a un any.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article