Els veïns de La Floresta demanen alternatives d’accés a l’habitatge per evitar construir al bosc

per Jordi Pascual

Barris i EMD

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Fotos: Jordi Pascual

La comissió d’urbanisme del Consell de Barri de La Floresta no vol que les noves promocions d’habitatge protegit al barri afectin al bosc i, per això, ha avançat davant d’Antoni Serra, director d’àmbit d’Urbanisme i Projectes a l’Ajuntament, i de Lluís Hosta, gerent de Promusa, un seguit de propostes que explicaran més detalladament en la propera reunió conjunta el proper 19 de juny a les set de la tarda. Hi contemplen tant formes d’accés a l’habitatge que no impliquen la construcció com l’edificació en solars alternatius, la majoria d’ells de propietat privada i que, per tant, l’Ajuntament o Promusa haurien d’adquirir.

D’una banda, plantegen la masoveria urbana també vinculada als equipaments, polítiques de densificació i cohabitatge, canviar habitatges unifamilars grans a un règim de lloguer social dotacional (per a joves o gent gran), més exemples de cessió d’ús, la creació de cooperatives d’habitatge i la compaginació del lloc de treball i la llar a un mateix lloc. D’altra, apunten a la possible rehabilitació de l’antiga residència d’avis i a al construcció a solars com el de Can Canigó i a Emeterio Escudero entre els carrers del Pla de les Sardanes i de Vallvidrera.

Serra ha recollit amb interès l’exposició dels veïns, tot apuntant a la dificultat de la rehabilitació de la residència i als problemes per haver de modificar el planejament i adquirir o expropiar propietats. Tot i així, els serveis tècnics estudien –ja abans de la proposta veïnal– l’actuació a Emeterio Escudero, que podria canviar el traçat amb un vial sobre la riera que connectés l’avinguda des de la cruïlla amb el camí de la Capella fins a la del carrer de Vallvidrera. És, però, una proposta poc definida fins el moment.

Per als tècnics municipals, les idees de nous tipus d’accés són vàlides com a polítiques complementàries a l’edificació de noves promocions ja que, valoren, no podrien donar resposta a la crisi habitacional que viu el municipi i gran part de l’àrea metropolitana. És per això que ja mantenen converses amb el BBVA com a principal propietari de la part privada dels terrenys de la plaça Miquel Ros on es vol fer –ja amb acord veïnal– una promoció d’habitatge de lloguer per a gent gran, part dels baixos de la qual serviran per fer un equipament municipal; una biblioteca, si segueixen la reivindicació dels veïns. També han presentat les primeres aproximacions a dos projectes que han generat menys consens.

Carrer l’Estel i avinguda Verge de Montserrat

Seguint la proposta del 2013 tombada davant la pressió veïnal, els tècnics proposen ubicar a l’extrem més proper a l’estació de l’avinguda Verge de Montserrat dos edificis de lloguer públic amb uns 24 habitatges d’entre dues i tres habitacions i unes 12 places d’aparcament soterrades sota un dels immobles. Respecte al projecte d’ara fa cinc anys, els edificis es reubiquen i s’eliminen moltes places de l’aparcament soterrat per afectar a menys arbres. Amb aquesta proposta se n’haurien de talar prop d’una dotzena.

Alhora, plantegen la construcció del primer tram del carrer Estel per donar accés a dos o tres blocs d’edificis de lloguer –proposen eliminar-ne un per afectar a menys arbrat– amb entre 63 i 75 habitatges de les mateixes característiques dels de l’avinguda Verge de Montserrat. Es crearia un accés especial per a vianants que tindria continuïtat amb el camí que connecta amb la plaça del Centre i es deixarien espais lliures entre edificis, posant aparcament només sota la construcció, per preservar més arbres. Tot i així, és una zona amb prop de 400 exemplars i se n’haurien de talar diverses desenes.

Aquesta darrera proposta també podria servir, segons ha avançat Hosta, per allargar el carrer Ginjoler des de les cases dels mestres fins connectar-lo a l’inici del carrer Estel, creant nous aparcaments en superfície, tant al nou traçat com a la cruïlla entre ambdós nous vials. De moment no han especificat el desenvolupament de les altres dues parcel·les compreses entre l’avinguda Verge de Montserrat i l’encara inexistent carrer Estel a l’extrem més proper a la plaça del Centre, dues parcel·les en conveni amb l’IMPSOL i que podria arribar a executar l’institut metropolità.

Passatge de Freixas

L’Ajuntament i Promusa també avancen en la definició d’una parcel·la de 300 metres quadrats ubicada al passatge de Freixas, paral·lela al tram final de l’avinguda Emeterio Escudero. Es tractaria de tres edificis de planta baixa + 2 amb uns 32 habitatges de lloguer jove en total i, per tant, amb un o dos dormitoris. S’instal·laria una coberta vegetal i l’aparcament es restringiria de nou al soterrani dels edificis. Treballen per arribar a un acord amb un propietari d’una parcel·la no edificada que hi ha just al davant per disposar de més espai per fer el projecte.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article