Preacord entre l’Ajuntament i el Sindicat de Llogaters per crear una Taula Local d’Emergència Habitacional a l’espera de concreció

per Jordi Pascual

Drets

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Sant Cugat tindrà una Taula Local d’Emergència Habitacional. Aquest ha estat el gran anunci del govern després de la reunió entre l’alcaldessa, Carmela Fortuny, i diversos representants del Sindicat de Llogaters. Si bé, explica Mariona Sòria, membre del Sindicat, el naixement i funcionament d’aquesta taula no comptarà amb la seva entitat si el govern no determina el funcionament exacte de l’òrgan ni el dota de recursos: “Aquest oferiment no pot ser un altre brindis al solˮ.

La principal condició del col·lectiu és, justament, saber els recursos que posarà l’Ajuntament al servei de la taula, que han de ser suficients per donar resposta a tots els casos d’emergència habitacional com els que el mateix Sindicat ha visibilitzat durant les darreres setmanes. “També hem coincidit en la necessitat d’informar els llogaters dels seus drets i deuresˮ, explica Sòria, “ells s’han compromès a fer una campanya informativa en aquest sentitˮ.

La Taula hauria de servir per tractar, conjuntament amb actors implicats, els casos urgents d’exclusió residencial. De moment, segons fons institucionals, es dotarà de 14 habitatges per a casos d’exclusió residencial i d’un pressupost propi que encara no s’ha concretat. Es proposa millorar el protocol d’actuació davant dels desnonaments amb més protagonisme de l’Oficina Local d’Habitatge i fer més difusió dels drets de les persones que viuen de lloguer.

Altres peticions del Sindicat

Segons Sòria, hi ha propostes que, de moment, no s’han concretat, com posar els serveis jurídics de l’Ajuntament a disposició de les persones que pateixen exclusió residencial. També ha quedat sobre la taula l’increment del pressupost, la no cessió de sòl públic a altres administracions per a altres finalitats i l’obligatorietat a les promotores de destinar un 30% de les seves promocions en sòl urbà consolidat a fer habitatge de protecció oficial privat –en l’aprovació inicial s’hi preveu la mesura però sense ser una cessió obligatòria.

Davant el preacord, el Sindicat encara ha de fer una valoració col·lectiva de la proposta. De moment, segons Sòria, descarten tornar-se a reunir amb representants del govern fins que no es concreti el funcionament, les entitats participants i les mesures derivades de la taula. “Tot plegat implica un exercici de transparència que fins ara no s’ha fetˮ, clou Sòria, “és a dir, l’Observatori de l’Habitatge ha d’acabar de fer l’informe i fer-lo públic i l’Ajuntament ha de garantir que els ciutadans puguin estar informats dels recursos dels que disposen a l’administració localˮ.

El govern defensa la tasca feta

Aprofitant el preacord, el govern ha defensat la feina feta fins el moment a nivell local pel que fa a l’habitatge. En el cas concret dels desnonaments, expliquen a través d’un comunicat de premsa, s’acompanya les famílies amb la recerca d’allotjaments alternatius, se’ls facilita assessorament jurídic, se’ls informa i se’ls assessora des d’una perspectiva social i se’ls informa dels tràmits d’ajuts econòmics per fer front al lloguer. Recorden, a més, que existeixen ajuts per pagar l’IBI i consums en casos de pobresa energètica.

Avui dia, segons l’Ajuntament, hi ha 43 pisos destinats a fer front a l’emergència habitacional –actualment se’n beneficien 121 persones–, que arribaran a 50 quan se’n cedeixin set de la promoció d’habitatge de lloguer per a gent gran de l’avinguda Rius i Taulet. El govern també defensa la previsió de noves promocions d’habitatge protegit recollida al Pla d’Acció 2030 de Promusa i la mesura de la reserva del 30% que va ser aprovada inicialment al darrer Ple municipal.

Segons expliquen, durant tot el 2017 es van produir sis desnonaments i ho comparen amb els 220 que hi va haver a Sabadell i els 2.519 que hi va haver a Barcelona. Durant el 2018 els serveis socials han detectat vuit desnonament i 10 casos més que podrien acabar amb pèrdua de l’habitatge, dels quals se’n fa seguiment. El Sindicat de Llogaters crida a actuar també en els desnonaments invisibles i de la gent que marxa a ciutats veïnes davant el preu del lloguer sense haver sofert un desnonament.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article