La Junta de Govern aprova definitivament el projecte dels nous itineraris ciclables a Mira-sol

per Jordi Pascual

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Imatge: Projecte de l'Ajuntament (Vaic)

El passat 19 d’octubre, amb la posterior publicació al Butlletí de la Província el dia 29, la Junta de Govern va donar el vist i plau definitiu al projecte executiu de la primera fase dels itineraris ciclables de Mira-sol, és a dir, la base sobre la qual poder licitar les obres i actuacions a realitzar al districte per millorar la connectivitat en bicicleta. L’objectiu del document, realitzat per l’empresa santcugatenca Vaic, és connectar l’Hospital General, Can Cabassa, Mas Gener, l’estació de ferrocarrils i les escoles Catalunya, Turó de Can Mates i Ciutat d’Alba.

S’hi preveu actuar a dues zones. En primer lloc, a l’entorn de l’escola Catalunya, per connectar-la amb un carril bici bidireccional que discorrerà per la calçada amb Can Cabassa i permetent la continuïtat del carril bici ja existent al camí de Sant Cugat al Papiol. “Per tal d’encabir el carril bici a la calçada, aquest es situarà en l’espai ocupat actualment per un cordó de serveis a la part nord del passeig del Roser, entre la plaça del Blat i el carrer dels Alps, substituint un aparcament en bateria per un aparcament en línia al passeig del Roser entre la plaça del Blat i el Camí de Sant Cugat al Papiol i eliminant un sentit de circulació al Camí de Sant Cugat al Papiolˮ, recull el document.

En segon, adaptar les voreres dels carrers Vallseca, Josep Tarradellas, Josep Irla i l’avinguda del Bell Indret perquè puguin ser compartides per vianants i ciclistes. Caldrà senyalitzacions noves i garantir que els vianants segueixin tenint prioritat. El document també recull solucions concretes per a alguns punts clau de cada recorregut i, especialment, per a les cruïlles. S’incorpora, a més, la col·locació de pilones i separadors per a alguns trams dels carrils.

A banda de les actuacions de seguretat i la necessària afectació de voreres, el projecte preveu canviar el paviment perquè els carrils bici tinguin una superfície de rodament confortable. L’actuació es darà per fases. En el document de la primera es calcula un cost de 131.452,88 euros (amb IVA).

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article