Punts del govern al Ple de gener: al·legacions al PGM a Collserola i agilització de llicències urbanístiques

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

El primer Ple del 2019 no ha tingut pràcticament cap punt de govern i, traient els de tràmit, només hi ha hagut dos debats, tots dos referents a l’urbanisme. Pots consultar el debat de les mocions i la contracrònica de la sessió plenària.

L’Ajuntament presenta al·legacions a la modificació urbanística de Collserola

Tots els grups excepte PP (que s’ha abstingut) han votat a favor de la ratificació del decret pel qual l’alcaldia enviava les al·legacions presentades a la modificació del Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit de Collserola derivada de l’actualització de la protecció natural a través del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). Les al·legacions fan referència a quatre àmbits.

Patrimoni: recollir la protecció del patrimoni construït i ampliar els usos admesos, revisar i actualitzar el catàleg de masies i cases rurals, actualitzar l’inventari de patrimoni cultural, incorporar un historiador a l’equip redactor i preveure un mínim ús d’explotació econòmica de les masies i cases rurals.

Mobilitat: Introduir l’Ordenança que regula l’ús de bicicletes al Parc Natural, prendre accions correctores davant l’accidentabilitat de la carretera de l’Arrabassada i engegar una campanya de comunicació sobre els usos del parc.

Planejament: ajustar els límits de la modificació, introduir l’esment a algunes masies i figures de plantejament vigent, preveure una possible ampliació de l’escola de la Floresta i traslladar al·legacions de privats.

Pedrera Berta: introduir els valors aflorats de l’explotació de la pedrera, estudiar la redacció d’un pla de protecció de l’entorn i introduir la possible revisió del pla de restauració de la pedrera.

Rebutjada l’única al·legació sobre l’ordenança per agilitzar els tràmits urbanístics

Tots els grups excepte PP i el regidor no adscrit Dimitri Defranc (que s’han abstingut) han votat a favor de rebutjar l’única al·legació rebuda a l’ordenança per agilitzar els tràmits urbanístics, aprovada inicialment al setembre. L’al·legació, explica el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Joan Puigdomènech, pretenia fixar un preu màxim i mínim a la tramitació d’un dels documents a través de col·legis professionals o entitats acreditades però s’ha hagut de descartar perquè incompliria la normativa europea, segons els serveis jurídics del consistori. Amb el rebuig a l’al·legació, s’ha aprovat definitivament l’ordenança. Es preveu que els interessats puguin presentar un informe d'idoneïtat elaborat pels col·legis professionals, de tal manera que l’Ajuntament reduirà la feina i el cost de la tramitació de les llicències urbanístiques. Alhora, es manté l’opció de seguir la fórmula anterior que significa més tràmits burocràtics. El PP considera que tots els informes s’haurien de fer des de l’Ajuntament.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article