Radiografia dels pactes pressupostaris amb ERC-MES: acompliment o paper mullat?

per Jordi Pascual

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Localpres

Tres dels quatre pressupostos municipals aprovats durant el mandat present han tirat endavant gràcies al suport d’ERC-MES, que al 2016 i 2017 s’hi va sumar amb sengles pactes d’estabilitat pressupostària i enguany amb un acord pressupostari que ha perdut la paraula “estabilitat” pel camí. El darrer acord arriba després d’un any en què els republicans no només se’n van desmarcar sinó que van votar en contra ja que al 2017 PDECAT-Demòcrates va pactar el pressupost i el govern –acord que no va arribar a l’any davant els esdeveniments polítics nacionals– també amb el PSC. Els incompliments dels anys precedents que tant havien reivindicat per no donar suport als comptes del 2018 ara han quedat en un segon terme per elaborar un document que recull de nou algunes de les propostes que venen reiterant-se des del 2016. Però, més enllà dels grans compliments i incompliments que han transcendit públicament, quin ha estat el grau d’acompliment dels acords? Ho analitzem.

Acord del 2016

Tarifació social: En el primer acord es preveia la implementació de la tarifació social en tots els serveis dependents del Patronat Municipal d’Educació, és a dir, escoles bressol, artístiques, activitats de lleure i casals i l’Escola de Música. La mesura es va aplicar tot i que amb alguna crítica, especialment d’ICV-EUiA, que demanava un informe previ i una tarifació que partís també de l’augment del cost a les rendes més altes.

Targeta ciutadana: També anomenada carnet de renda, la targeta ciutadana hauria de ser un instrument electrònic que faciliti la disposició d’informació de renda i patrimoni de cada ciutadà per tal d’agilitzar els tràmits de beneficis fiscals en preus públics i altres. Encara no ha estat implementada.

Ajuts a l’habitatge: Es proposava la creació d’una partida de 125.000 euros per a persones amb escassa capacitat econòmica que finalment, segons figura a la liquidació del pressupost, va desaparèixer tot i que se’n va crear una de paral·lela de 75.000 euros, dels quals només es van gastar 19.372 euros. Se sumaven a una despesa ja prevista de 273.000 euros (finalment se’n van gastar 280.000 euros aproximadament).

Penalització dels habitatges buits: Tot i que a l’acord següent sí s’indica que hi ha hagut cobrament d’un recàrrec sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels habitatges buits no apareix cap partida pròpia al pressupost ni a la liquidació del 2016.

Dignificació del paisatge urbà: Es va introduir una reserva pressupostària de 25.000 euros que havia de permetre a propietaris d’immobles posar les mitgeres a disposició de la ciutat per fer actuacions d’expressió artística permanent així com per a la rehabilitació de façanes i instal·lació d’ascensors. Tot i que la partida es va crear, segons la liquidació del pressupost, no es va entregar ni un sol euro.

Increment del suport a l’habitatge de lloguer social: Es preveia un increment de 188.500 euros de la partida. La diferència de la partida entre el 2015 i el 2016 va ser de 153.000 euros, més de 30.000 euros per sota d’allò pactat. Dels 273.000 euros totals recollits en la partida, es van acabar entregant més, 280.000.

Creació d’un parc d’habitatge propi: Es preveia que l’Ajuntament adquirís immobles antics i els rehabilités. Es va fer una reserva pressupostària d’un euro que mai es va arribar a aplicar. Al 2017 es va treballar un projecte de detecció d’habitatges buits per ser aprofitats per persones en risc d’exclusió residencial. Es va treballar de la mà d’Hàbitat 3 i no es va aconseguir mobilitzar ni un sol habitatge.

75.000 euros per a ajuts a les despeses de l’habitatge i casos d’emergència habitacional: No apareix cap partida amb aquest nom tot i que hi ha ajuts d’habitatge i allotjament incorporats en una única partida. No es pot saber quin percentatge d’aquest pressupost respon a aquest acord.

Zones vermelles: Es proposava estudiar i implementar les primeres àrees d’aparcament temporal gratuït. Es va acabar el 2016 sense cap àrea implementada i avui dia encara no se n’ha fet cap.

Ampliació de l’obertura de les biblioteques i aules d’estudis: La mesura proposava una ampliació d’horaris que es va aplicar el mateix any.

Aposta pel lloguer a Promusa: L’acord recollia que totes les promocions de Promusa fossin de lloguer. Totes les anunciades des d’aquell moment seran de lloguer tot i que encara no se n’ha acabat cap.

Línia d’ajuts a l’emprenedoria: La proposta inicial preveia una reserva pressupostària de 30.000 per fer subvencions a l’emprenedoria. Al pressupost s’hi va fixar una partida de transferències per un total de 50.000, dels quals a final de l’exercici se n’havien entregat gairebé 35.000.

Pla de xoc contra l’atur de llarga durada: La proposta preveia una inversió de 175.000 tot i que al pressupost finalment només se’n va fer una reserva de 55.000 euros, dels quals només se’n van gastar 21.000 euros. Al seu interior s’incorporava una partida de 125.000 euros de subvencions a la contractació que no apareixen enlloc del pressupost tot i que poden quedar incloses dins de les partides del Servei d’Ocupació Municipal. També hi ha altres accions menys determinades com ara l’orientació en la inserció laboral, la millora dels plans d’ocupació, la potenciació del programa d’economia social i cooperativa i del programa de garantia juvenil i la concentració de les polítiques d’ocupació i promoció econòmica a través de la Fundació Sant Cugat Actiu. Si bé, la manca de concreció dificulta fer la validació. En qualsevol cas, durant els darrers anys s’ha presentat el Pla Director de l’Economia Social, que creua les fronteres de l’economia social i reactiva el concurs d’emprenedoria, alhora que l’alcaldessa ha anunciat que deixarà d’existir Sant Cugat Actiu.

Vianantització del carrer de la Creu i de l’avinguda Cerdanyola: La proposta preveia 10.000 euros per a un pla de participació, 30.000 euros per a la redacció dels projectes i preveure l’aplicació superàvit del 2015 per a fer l’actuació. La vianantització definitiva del carrer de la Creu es va iniciar al 2017 mentre l’avinguda Cerdanyola encara no ha iniciat les obres. El projecte de l’avinguda Cerdanyola es va enllestir el passat estiu. Tot i així, sí s’ha fet el procés participatiu, tot i que amb algunes crítiques per la representativitat.

Accions plurianuals i altres al barri del Monestir-Sant Francesc: L’acord recollia un seguit d’accions que no es podien fer en un exercici com la cobertura de les pistes de Sant Francesc, l’aparcament a la zona Campito i la conversió del xalet de l’avinguda Cerdanyola en un centre cívic –cap de les quals s’ha realitzat fins el moment–. També es preveia, amb una dotació pressupostària de 300.000 euros, emprendre altres accions referents a equipaments, entre les quals destaca l’espai polivalent i la Biblioteca Central Urbana. La primera, ajustada com a sala de concerts, no s’ha començat a definir fins l’any passat i anirà ubicada als antics Cinesa –ha portat debat en l’aprovació de l’acord del 2019– mentre la Biblioteca Central Urbana al parc Ramon Barnils ha iniciat els tràmits tot i que amb crítiques d’alguns partits i d’una part de la ciutadania per la ubicació.

Definició d’usos de les masies de propietat municipal: Es preveia un concurs competitiu d’idees que no s’ha arribat a realitzar. L’únic pas referent a masies que ara no tenen ús és l’avantprojecte de rehabilitació de Can Rabella, que no ha estat una realitat fins aquest any.

Cobertura de la piscina del parc Central: Es preveia tenir l’estudi i el projecte executiu el mateix 2016 amb una reserva de 10.000 euros. La piscina encara no està coberta i el projecte no va ser una realitat fina a la tardor passada.

Cobertura de l’Espai Pere Grau: Es pretenia fer i acabar l’obra al 2016 però les obres no van sortir a concurs fins al 2017 i, a més, els retards van obligar les entitats a cancel·lar la Festa Major del 2017. Ara la coberta ja és una realitat.

Increment dels diners de lliure disposició dels Consells de Barri: Tal com es preveia, es va aplicar una partida de 15.000 euros per als barris del centre i el manteniment dels 80.000 per a la resta.

Acord del 2017

Manteniment de la tarifació social i vincular-la a la targeta ciutadana: La tarifació social es va seguir aplicant però la targeta encara no és una realitat tot i que l’acord parlava de les primeres concrecions en base a una prova pilot realitzada durant el darrer trimestre del 2016.

150.000 en ajuts a l’IBI: Es va crear i gastar la partida.

Penalització d’habitatges buits: L’Ajuntament no ha comunicat la concreció de la penalització específica a institucions bancàries i s’ha limitat al recàrrec de l’IBI en els habitatges buits. Sí s’han implementat, però, altres ajuts referents a l’IBI que es recollien a l’acord.

Dignificació del paisatge urbà: Es va crear i gastar la partida de 25.000 euros.

Compromís amb el lloguer social: Es va mantenir el compromís que totes les futures promocions de Promusa fossin de lloguer i fins i tot es va començar a elaborar el pla de viabilitat econòmica-financera que queda inclòs al Pla d’Acció 2030 presentat al 2018. No es va avançar més en l’adquisició d’habitatges per a la rehabilitació –més enllà de la reserva que Promusa ja té per recuperar antics HPO de venda– ni tampoc es va fer cap expropiació d’habitatges d’entitats financeres. Sí es va exercir, però, el primer cas de tanteig i retracte.

Augment del pressupost per fer front a l’exclusió i la pobresa energètica: Es va preveure la partida de 65.000 euros en ajuts de pobresa energètica i es va haver d’ampliar fins atorgar un total de 92.000 euros. Es va preveure la partida de 145.000 euros per a ajuts al lloguer i es va haver d’ampliar fins atorgar un total de 158.000 euros. Es va preveure la partida de 138.000 euros per a pisos socials i es va haver de reduir fins els 105.000 euros. La partida d’ajuts per a la gestió d’habitatges (105.000 euros) no apareix com a pròpia però pot quedar inclosa en altres partides més genèriques.

Implementació de noves àrees d’aparcament: No s’ha aplicat encara l’àrea vermella al voltant dels CAPs, tal com demanava l’acord, però sí s’ha implementat l’àrea verda i s’ha incorporat la gestió de bonificacions via app de la zona blava.

Ampliació de l’horari de biblioteques: Es va mantenir allò acordat l’any anterior i es va allargar l’obertura de la biblioteca Gabriel Ferrater fins a la una de la matinada coincidint amb els períodes d’exàmens.

80.000 euros en ajuts a l’emprenedoria: Es va crear la partida i es va gastar completa.

Pla de xoc contra l’atur de llarga durada: Es preveien 550.000 però el Pla de xoc només figura a la liquidació del pressupost del 2017 amb 55.000 euros de partida, dels quals només es van entregar 21.000.

Garantia juvenil: Plantejava la continuïtat del que ja es feia i així es va fer.

Aposta per la promoció econòmica: Es preveia reforçar les polítiques d’ocupació amb una revisió de l’àrea a través d’un nou perfil directiu que es va crear amb la incorporació del PSC al govern.

Procés participatiu per al Pla Estratègic del barri del Monestir: Vehiculat a través del Consell de Barri, es va fer el procés i la primera reserva pressupostària tot i que es preveuen accions durant molts anys i això dependrà dels futurs equips de govern. S’hi incloïen 700.000 euros per a la vianantització de l’avinguda Cerdanyola que no s’han aplicat perquè al 2017 encara ni s’havia enllestit el projecte. També es comprometia una despesa de 20.000 euros per definir un projecte de recuperació d’espais i material d’identitat del barri que no apareix com a partida pròpia.

Compra del xalet de l’avinguda Cerdanyola per fer un centre cívic: Es preveia fer la compra però avui dia encara no ha fructificat. S’hi treballa i es preveu que en breu es pugui tancar mentre ja s’ha obert el debat dels usos i del nom arran del pacte del 2019.

Sala de concerts: Es preveia una inversió d’un milió d’euros que va baixar a la meitat amb una modificació pressupostària. De fet, el govern no va anunciar la ubicació fins al 2018 i ara encara hi ha dubtes sobre la ubicació als antics Cinesa, que han forçat que al pacte del 2019 la partida s’hagi ampliat.

Biblioteca Central Urbana: Es preveu construir al parc Ramon Barnils però encara no hi ha concreció. Al 2017 es van acabar els tràmits urbanístics pactats però no es va acabar la licitació per a la redacció del projecte abans d’acabar l’any tal com s’havia compromès. La proposta segueix amb projecte propi a l’espera de la licitació de les obres tot i el debat generat al voltant de la ubicació.

Cobertura de la piscina del parc Central: Novament es va acabat l’any sense complir la promesa electoral ja que el projecte no es va fer públic fins l’estiu de l’any passat.

Adequació de les pistes de Sant Francesc: Sense cobertura fins el moment però amb l’espai arranjat, les pistes de Sant Francesc van aconseguir la millora prevista en el curs polític 2017-18 i es va evidenciar amb la presentació de la Festa Major a aquell espai.

Licitació per tenir el projecte del Complex Esportiu de Mira-sol: L’acord preveia tenir-ho enllestit al 2017 però, tot i que s’hi va treballar urbanísticament, la licitació no es va llençar fins el febrer del 2018.

Centre d’Acollida d’Animals: No s’ha donat cap novetat sobre l’espai, que tenia un reserva pressupostària de 100.000 (ara ha acumulat 200.000 en total).

Cobertura de l’Espai Pere Grau: Després de no complir els terminis marcats l’any anterior, les obres van sortir a concurs al 2017. Ara la coberta ja és una realitat després del retard en les obres.

Revisió dels plans de mobilitat de la Floresta i les Planes: Sí es va enllestir el procés participatiu referent a les tres places de la Floresta tot i que no es van concretar les tres. S’ha fet seguiment d’accions complementàries al Pla de millora de la Floresta però no es va anunciar cap procés participatiu equivalent al de la primera fase.

Manteniment dels diners de lliure disposició: Es va complir el compromís de mantenir les quantitats del 2016 i al 2018 es va fer una nova ampliació de les partides.

Suport a l’ampliació fins als 16 anys de la T-12: L’Ajuntament es va posicionar a favor del canvi en el marc del debat a l’Àrea Metropolitana, l’Associació de municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà i l’Autoritat Metropolitana del Transport. La mesura és una realitat des de finals del 2016.

Transport a demanda als barris de la Floresta i les Planes: El primer barri en aplicar la prova pilot va ser Can Barata i durant el 2017 es va presentar una proposta de l’Associació de municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà. La mesura no es va arribar a aplicar i ha estat enguany quan s’ha estrenat a les Planes.

Espai d’esbarjo de gossos al Turó de Can Mates: La proposta no es va arribar a aplicar en l’any previst però al 2018 es va posar en prova una zona en què els gossos poden anar deslligats.

Rehabilitació del conjunt de masies urbanes: No s’ha avançat en la planificació i avui dia (al marge de Can Quitèria de la qual es parla des de principis de mandat) només hi ha un avantprojecte de rehabilitació de Can Rabella.

Subministrament d’aigua potable a Can Barata: El compromís es va complir de la mà de l’Agència Catalana de l’Aigua però fora del termini acordat ja que les obres van començar a finals de febrer del 2018.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article