El Síndic situa l’habitatge entre els principals problemes de la ciutat i demana mesures a l’Ajuntament

per Jordi Pascual

Drets

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

La memòria del 2018 del Síndic de Gregues local incorpora les primeres sis actuacions d’ofici realitzades per la institució en base a la detecció de problemes de la ciutat. En el Ple extraordinari de presentació de l’informe, el Síndic, Ramon Palacio, va apuntar a l’habitatge, la mobilitat i els sorolls com a principals problemes detectats tot i que no són els únics. El primer és el més important ja que se suma a les problemàtiques socials prèviament existents.

Segons l’informe, l’increment del preu del lloguer ha estat el factor clau per dificultar l’accés i el manteniment de l’habitatge a la ciutat, el que suposa un handicap per a les persones que ja eren vulnerables abans de la bombolla. “Les persones amb vulnerabilitat es cronifiquen i el que havia de ser un suport temporal es converteix en permanent”, diu en referència al suport dels serveis socials. El Síndic adverteix que hi ha una manca d’habitatge social per a casos d’emergència –fent que moltes persones que en necessiten no en tinguin accés– i també de protecció oficial en general com a forma de compensar el preu de mercat.

La de l’habitatge és la quarta actuació d’ofici empresa per Palacio. Després d’una anàlisi de la situació, la iniciativa demana quatre grans accions: mantenir el diàleg amb les entitats que treballen al voltant de l’habitatge, incrementar el parc a disposició dels serveis socials, incrementar el pressupost destinat a habitatge públic de lloguer i la participació del Síndic a la Taula Local d’Emergència Habitacional. L’Ajuntament va respondre a les peticions i, de moment, segons l’informe, ha convidat el Síndic a participar a la Taula Local d’Habitatge –tal com s’anomena ara la d’emergència habitacional.

Tot i la situació d’exclusió residencial que s’ha consolidat a la ciutat, Palacio considera que els serveis socials treballen adequadament, un fet que ha estat posat en dubte amb l’esclat de diversos casos d’exclusió residencial. De les 106 queixes rebudes pel Síndic durant el 2018, 11 feien referència als serveis socials: “Cal indicar que els serveis socials municipals funcionen molt bé i contribueixen a pal·liar les difícils problemàtiques de persones o famílies sense ingressos o sense llar”. Sí apunta, però, que l’increment del cost de l’habitatge “constitueix un problema important de la ciutat, que ha generat una expulsió de ciutadans i una saturació dels recursos municipals destinats a l’habitatge social”.

La primera, i fins el moment única, onada del Baròmetre Inclusiu realitzat per l’Ajuntament (dades del 2017) demostrava que l’exclusió residencial és un dels grans problemes de la ciutat ja que un 42,7% de la ciutadania diu tenir moltes o algunes dificultats per fer front a les despeses de l’habitatge, el que suposa 30.500 persones majors de 16 anys; el que topa amb el 6,7% que diu poder fer-ne front amb molta facilitat.

Un 11,4% de la ciutadania (8.200 persones majors de 16 anys) es troba en una situació de forta necessitat econòmica, el que s’agreuja per la manca de suport social: “Un de cada set ciutadans del municipi [prop de 10.200 persones majors de 16 anys] no disposa d’una mínima xarxa de solidaritat local, una dada gens menyspreable que caldria tenir molt en compteˮ. La pobresa, a més, ja no entén de situació laboral perquè la precarietat ha crescut i un 56,5% de les persones pobres treballen, mentre un 8,7% rep ajuts de l’Ajuntament: “Això no vol dir que a la resta l'administració local els hi negui l’ajuda sinó que és possible que una part d’aquest col·lectiu prefereixi rebre suport o ajuda d’altres persones o organitzacions o, com podria desprendre’s de les dades, es decanti per fins i tot no dir-ho a ningú, per bé que també podria ser per desconeixement dels recursos existentsˮ.

Mobilitat i sorolls, altres problemes i actuacions d’ofici

Al marge de l’habitatge, l’informe del Síndic apunta a dos altres grans problemàtiques locals: la mobilitat i els sorolls. Del primer també ha desenvolupat una actuació d’ofici per acabar demanant criteris de compartició de la via pública entre vianants, bicicletes (i patinets i similars) i vehicles a motor. Entre les propostes presentades a l’Ajuntament destaca la petició d’acabar bé els carrils bici perquè tinguin una connectivitat adequada entre ells i amb la calçada i fer que els nous carrils vagin en detriment dels vehicles a motor i no dels vianants.

Dels sorolls, Palacio apunta que el creixement de la ciutat ha fet que la contaminació acústica sigui un problema. Ha rebut queixes diverses sobre el tema. Algunes referents a la Festa Major i actes al carrer i d’altres sobre terrasses de bars passant per sorolls de motors, lladrucs de gossos i molèsties causades per aires condicionats, entre d’altres. El Síndic també ha fet recomanacions al consistori amb actuacions d’ofici sobre la implementació de l’àrea verda d’aparcament, la senyalització dels espais autoritzats d’estacionament, els canals de comunicació i resposta al ciutadà i la taxa metropolitana de tractament de residus.

Durant el 2018 el Síndic ha fet 291 atencions, un 68% més que l’any anterior. 113 han estat assessoraments que s’han derivat a altres espais competents –53 a l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor–. De les 178 queixes restants, 106 han estat admeses –la majoria de les restants no havien acabat la via administrativa–. Els serveis territorials (inclouen mobilitat, territori, urbanisme i sorolls) han estat els més sol·licitats amb 54 queixes seguits de serveis a les persones (39) i administració general (13). L’acord amb Sorea ha servit per atendre 5 casos.

Petició de millores a l’oficina del Síndic

Des de l’entrada de Palacio, l’Oficina del Síndic ha fet un esforç per a la millora del servei. Entre d’altres mesures, s’ha iniciat la descentralització de l’atenció i la reforma de la web –que tot just fa unes setmanes que funciona–. A més, es té previst millorar el sistema de recollida de les atencions per aconseguir una millor base de dades i relació amb l’Ajuntament per resoldre les qüestions.

Tot i així, com porta fent des de la primera aparició pública, el Síndic demana més personal –una persona amb coneixements jurídics– per acompanyar la seva feina i més pressupost. També demana que l’acompanyament que ara per ara té a l’Oficina deixi d’estar reconegut laboralment com a secretaria perquè desenvolupa feines més enllà. Al Ple de presentació de l’informe diversos grups municipals van demanar al govern que escoltés les seves peticions. Alhora, el grup de Ciutadans va criticar que ara es demani una persona amb coneixements jurídics perquè si això era necessari s’hauria d’haver tingut en compte en el moment de designació del nou Síndic.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article