Què és el canvi global? O com en pocs anys ens hem carregat el planeta

per Opinió oberta

Ecologia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Ecologia Política és una secció promoguda pel grup de lectura d'Ecologia Política de Cal Temerari per tal de fomentar una anàlisi socio-eco-crítica de la societat en què vivim i de promoure transformacions i canvis envers un món més lent, descarbonitzat, desnuclearitzat i ecofeminista, incloent un Sant Cugat en transició i decreixement.

El canvi global es refereix a canvis a escala planetària en el sistema terrestre, és un fenomen complex que està canviant els nostres socio-ecosistemes. Aquest canvi afecta tot el sistema terrestre, incloent l’atmosfera, els oceans, els cicles naturals del planeta i també les societats humanes. A més del conegut canvi climàtic, el canvi global inclou també el canvi d’usos del sòl i la fragmentació del paisatge, els canvis en la circulació oceànica, la pèrdua de biodiversitat, les invasions biològiques, entre altres. L’any 2001 una conferència científica internacional, promoguda per diferents organitzacions que portaven estudiant els canvis en els patrons climàtics terrestres des dels anys 80, va culminar amb la declaració d’Amsterdam que afirmava: “A més de l’amenaça que suposa el canvi climàtic, existeix una preocupació creixent per la modificació per part dels humans d’altres aspectes del medi global i les conseqüències que comporta pel benestar humà. Béns i serveis bàsics subministrats pel sistema planetari que mantenen la vida humana, com ara l’alimentació, l’aigua, l’aire net i un entorn propici per a la salut humana, es veuen afectats cada cop més pel canvi global”.

Científics, organitzacions governamentals i no-governamentals internacionals, entre altres, argumenten que els nivells de producció i consum actuals en un món globalitzat i l’estil de vida occidental, no són sostenibles, ja que hi ha un perill real que empenyin el planeta cap a un nou estat. El canvi global, doncs, es deu principalment a un sistema socioeconòmic capitalista que des de fa encara no set dècades (1950) està transformant de forma accelerada el sistema terrestre. Aquesta transformació és conseqüència de la ràpida expansió del comerç internacional, la industrialització i globalització del sistema agroalimentari, l’augment dels fluxos de capital i les noves tecnologies, juntament amb l’increment generalitzat de l'activitat econòmica i de la població humana. Com a exemples significatius i entenedors, destacar que al 2010, la població urbana, per primera vegada, superava la població rural al planeta o que l’últim informe de l’ONU sobre biodiversitat del maig de 2019, senyalava que un milió d’espècies estan en perill d’extinció degut als impactes humans. Aquest mateix informe deia que s’han de desencadenar mesures urgents per protegir els boscos i els oceans del món i anar cap a un canvi radical en l’agricultura i la producció i consum d’aliments.

Entre tots aquests canvis, potser el canvi climàtic és el més conegut i, segons algunes veus expertes, la major amenaça ambiental a la que s’enfronta la humanitat. Cal ser conscients, però, que el sistema terrestre està interconnectat i que canvis en el clima afecten a la biodiversitat, als corrents oceànics, als cicles de nutrients, etc., i aquests també s’influencien entre ells. El canvi climàtic és el canvi en els patrons climàtics terrestres produït per l'activitat humana, que altera la composició de l'atmosfera mundial, degut majoritàriament a la crema de combustibles fòssils com petroli, carbó i gas natural. Aquest fet ha portat a un augment del CO2 de l’atmosfera, un gas d’efecte hivernacle, que ha produït un augment de la temperatura. Al 2016 l’augment de la temperatura global fou d’1,1 graus, el més gran des de que es tenen registres i el juliol d’aquest any 2019 ha estat el mes més calorós de la història a escala planetària. Els impactes del canvi climàtic van des de fenòmens meteorològics extrems com l’augment de sequeres o huracans, mega-incendis, desaparició de zones costeres i glaciars, fins a la disminució de la producció d’aliments i riscos per la salut humana.

La solució per aquest canvi global és fàcil d’escriure, tot i que potser l’escrivim tard, però molt més difícil de portar a terme degut als grans interessos politico-econòmics implícits: UN CANVI DE MODEL SOCIO-ECONÒMIC. Des de l’ecologia política hi estem treballant.

Laura Calvet Mir i Germán Llerena del Castillo, Grup de lectura d’Ecologia Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article