Punts de govern al Ple d’octubre: Carles Brugarolas, nous directius i proposta d’ingressos per al 2020

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

El segon Ple ordinari del curs ha tingut molts punts de govern, tot i que la majoria d’ells en forma de dictàmens sense gaire debat. Alhora, Carles Brugarolas ha pres possessió com a regidor de Junts per Sant Cugat i s’ha explicat l’acord amb l’Àrea Metropolitana pel tribut metropolità, entre d’altres. El punt més rellevant és l’inici del debat de les ordenances fiscals del 2020, la base dels ingressos del pressupost de l’any vinent. A continuació, els principals punts de govern. També pots consultar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió plenària.

Carles Brugarolas torna a ser regidor

El que va ser regidor d’Economia el mandat anterior ja ha pres l’acta de regidor de Junts per Sant Cugat en substitució de Josep Lliberia, que va renunciar a l’acta per l’acord amb el PSC a la Diputació sense ser substituït per Sílvia Solanellas pel mateix motiu. L’arribada del nou regidor també ha significat diversos punts de tràmit com la redistribució de les comissions informatives i de les retribucions.

Marco Simarro passa a tenir dedicació exclusiva

El govern en bloc i Junts per Sant Cugat han donat suport al canvi retributiu del govern pel qual Marco Simarro, regidor de Joventut, Participació i Barris, que fins ara percebia un sou de 35.000 euros bruts anuals per una dedicació del 75% passa a tenir una dedicació exclusiva amb una retribució de 47.920,83 euros bruts anuals. La resta de salaris queden intactes.

Nou càrrec de confiança

El govern en bloc ha votat a favor de la creació d’una nova plaça de càrrec de confiança per a la cartera de Drets Socials i Igualtat, comandada políticament per la cupaire Núria Gibert. Tindrà una retribució de 59-367,16 euros bruts anuals en 12 pagues. Encara no s’ha anunciat qui ocuparà aquesta plaça. Amb aquest hi ha 10 assessors i càrrecs de confiança que tots junts suposen 555.890 euros anuals al consistori.

Supressió de la gerència i nous directors d’àmbit

El govern en bloc ha votat a favor de la proposta ja anunciada d’eliminar la figura de la gerent de l’Ajuntament i, al mateix temps, la creació de les places de direcció d’àmbit d’Economia i Hisenda, de Promoció Econòmica i de Mobilitat, totes elles en mans de regidors socialistes. Tindran règim laboral o funcionari i una retribució de 3.173,69 euros bruts mensuals. La selecció s’haurà de fer mitjançant procediment obert amb publicitat i concurrència.

Protocol d’actuació en matèria d’assetjament laboral

L’alcaldia ha explicat l’aprovació d’un protocol d’actuació en matèria d’assetjament laboral que s’aplicarà als treballadors de l’Ajuntament i als organismes autònoms que en depenen. El document pretén prevenir, detectar i resoldre situacions d’assetjament laboral i sexual. Recull atacs amb mesures organitzatives, aïllament social, la vida privada, agressions verbals i sexuals (incorporant el gènere, l’orientació sexual i la identitat de gènere). S’hi preveu una comissió tècnica contra l’assetjament per donar resposta a les denúncies a través de la instrucció d’un expedient informatiu que podrà derivar en un expedient disciplinari.

Tres modificacions pressupostàries amb reducció de la partida de la sala polivalent i endeutament de Promusa

El govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de la quinzena modificació pressupostària del que va d’any en què es contempla, entre d’altres, una partida de 24.956 euros per a l’externalització de la gestió de les nòmines, 18.964 euros en ajuts a clubs esportius i 48.444 euros per a la rehabilitació de cobertes a la masia de Can Monmany. Són diners que provenen del fons de contingència i de la reducció de partides com la de la sala polivalent, els diners de lliure disposició del Centre-Est i d’activitats esportives.

Alhora, govern ha votat a favor de la setzena modificació, que contempla 768.378,87 euros en expropiacions, diners que provenen íntegrament de la reducció de la partida de la sala polivalent –quedant a zero les obres i molt reduïda la redacció del projecte. Finalment hi ha hagut una darrera modificació incorporada d’urgència i que ha estat aprovada amb el vot favorable del govern que preveu 80.000 euros per als bucs d’assaig de la Masia Torreblanca, 96.786 euros per a la sala polivalent de la Floresta, 25.000 per a un tractament fonoreductor a Can Quitèriai 55.000 euros per a invertir en vies públiques provinents de la partida per a la cobertura de la piscina del Parc Central.

Així mateix, el govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de permetre a l’empresa pública Promusa a endeutar-se amb un préstec de 2 milions d’euros per a la recuperació d’immobles a través del tanteig i retracte. Es tracta d’un préstec que farà el BBVA.

Aposta per un canvi de tributació, especialment en l’IBI

Només el govern ha votat a favor de la proposta inicial d’aprovació de les ordenances fiscals del 2020, que obren ara un procés d’exposició pública i es preveuen aprovar definitivament al desembre. Es preveu augmentar el tipus impositiu de l’IBI fins situar-lo en 1,203% en aparcament, 1,031% en comerços, 1,031% en indústria i 1,014% en oficines mentre el tipus general per a béns urbans (on s’inclouen els habitatges) serà de 0,528%. Es preveu una bonificació del 50% en habitatges unifamiliars, del 5% en plurifamiliars i del 5% durant cinc anys en indústria per la instal·lació fotovoltaica que garanteixi la meitat del consum de l’immoble.

S’hi recull també una nova bonificació del 50% de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a les empreses que incrementin en un 10% la plantilla. En l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) s’incorpora una condició per a la bonificació del 50% a empreses: que durant el període anterior a l’aplicació de la bonificació hagin augmentat en un 10% la plantilla.

Així mateix, s’incorpora una exempció de pagament de la taxa d’expedició de documents administratius per a persones en atur sense subsidi i una reducció del 50% per a persones en atur de llarga durada. La instal·lació o modificació de serveis de subministraments de serveis que suposin obris a la via pública tindran una quota de 279,95 euros. També hi ha afectacions a taxes com la de recollida d’animals, amb 80 euros per la recollida d’animal amb retorn al propietari en menys de 24 hores i de 100 euros si és en més de 100 hores.

Es tracta d’una aprovació inicial que obre la porta a la presentació d’al·legacions i al debat abans de l’aprovació definitiva. És un punt clau al Ple d’octubre ja que suposa el gruix dels ingressos que es percebran en el pressupost municipal del 2020.

Acord pel tribut metropolità

El Ple també ha servit perquè el govern hagi explicat l’acord al qual ha arribat amb l’Àrea Metropolitana per l’aplicació del tribut metropolità lligat al nou sistema tarifari del transport. L’acord ha permès que el govern no avanci en la presentació del contenciós anunciat per l’equip anterior i suposa que els contribuents santcugatencs hauran de pagar un total de 4,2 milions d’euros en lloc dels 6,9 que s’havien previst inicialment. Això significa, segons el govern, entre 50 i 70 euros anuals de mitjana en funció del valor cadastral de l’habitatge. Junts per Sant Cugat ha defensat que s’hauria d’haver mantingut el contenciós perquè ara, al seu parer, el tribut continua sent inequitatiu.

Declaració per seguir sent part del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans

Tots els grups han donat suport a una declaració institucional vinculada al programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans al qual l’Ajuntament s’adhereix un any més, comprometent-se a intensificar les polítiques públiques, recordant la situació de vulnerabilitat d’algunes minories i condemnant la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores. El programa va tenir presència a Sant Cugat durant la segona setmana d’octubre i elCugatenc en va fer una cobertura especial amb dues entrevistes i la crònica d’un dels actes.

Modificació urbanística per donar ús comercial a plantes baixes a Volpelleres

El govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de l’aprovació definitiva d’una modificació urbanística iniciada al novembre del 2018 per part de l’alcaldia i amb què es pretén la implantació d’usos a diverses plantes baixes a Volpelleres. Durant el procés d’exposició pública no s’ha rebut cap al·legació i tots els informes han estat favorables.

Modificació urbanística a Can Canyameres i la Guinardera

El govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de l’aprovació definitiva d’una modificació urbanística iniciada al novembre del 2019 per part de l’alcaldia amb l’objectiu de permetre usos a les plantes baixes a Can Bellet, Can Canyameres i la Guinardera. Durant el procés d’exposició pública no s’ha rebut cap al·legació i tots els informes han estat favorables.

Inici dels Consells de Barri

El Ple també ha servit per posar en marxa l’estructura dels Consells de Barri en el nou mandat amb el nomenament dels presidents i els representants dels grups municipals. La distribució de les presidències és: Esther Madrona (ERC-MES) al Centre-Est, Pere Soler (PSC) al Centre-Oest, Pilar Gorina (PSC) a Mira-sol, Marco Simarro (CUP-PC) a la Floresta i Alba Gordó (ERC-MES) a les Planes. A més, Simarro ha anunciat que es crearà un nou Consell de Barri i que s’han ajustat els límits dels existents.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article