El SARS-CoV-2 a Sant Cugat en dades

per Clàudia Bell Ca...

Drets

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Viquipèdia

L’anàlisi de la incidència del SARS-CoV-2, és a dir, del coronavirus de la COVID-19, a nivell municipal ha suposat tota una odissea degut al vaivé de dades. La setmana passada, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) va fer públiques tres fonts de dades que permetien analitzar les dades municipals i per Àrees Bàsiques de Salut (ABS), és a dir, “les unitats territorials elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut”. Finalment, després d’un buit de dades durant el dimarts 31 de març, el Departament de Salut ha donat accés obert a dos tipus de dades:

Aquestes dades permeten fer una fotografia sobre els tests que s’han fet a persones que formen part de les ABS de Sant Cugat que són 3: Sant Cugat -1, Sant Cugat - 2 i Sant Cugat -3; es poden observar les zones en aquest mapa.

Tests realitzats a usuaris de les Àrees Bàsiques de Salut de Sant Cugat

Les dades analitzades ens mostren que a Sant Cugat s’han realitzat un total de 485 tests per detectar el coronavirus. Això suposa que dels 91.006 habitants del municipi, només un 0,61% s’ha pogut fer la prova de la COVID-19. 

D’aquests tests, un 49,91% han obtingut un resultat “positiu en COVID-19”, que suposa un total de 279 sobre el total. En el cas de les ABS de Sant Cugat se segueix el patró del Ministeri de Sanitat que afirma que té més incidència sobre homes que dones. En el cas del territori santcugatenc, dels tests positius esmentats, un 51,97% són en homes i 48,03% en dones, tal i com es mostra a la taula.

 

Una altra dada interessant és saber quins grups d’edat han estat més propensos a contraure el virus, encara que no impliqui desenvolupar cap símptoma ni malaltia. A nivell de les ABS no està disponible aquesta informació, però sí que està a nivell de Regió Sanitària (RS). Les ABS de Sant Cugat formen part de la Regió Sanitària de Barcelona, de la qual sí que es disposen dades. 

A la taula adjuntada es pot observar que a la RS de Barcelona s’han realitzat un total de 36.426 tests, dels quals 16.735 han obtingut un resultat “positiu en COVID-19” (un 45,94% sobre el total). La franja d’edat que aglutina més tests positius és la de 70 a 79 anys, amb una xifra de 2.681. Dins aquesta franja, el sexe masculí torna a predominar amb 1.719 positius. D’altra banda, la segona franja més afectada és la de 50 a 59 anys, però en aquest cas és el sexe femení el que predomina amb 1.526 positius.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article