La reobertura dels centres educatius en fase 2: dubtes en un fi de curs incert però sense problemes en la preinscripció

per Jordi Pascual

Drets

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Localpres

El Departament d’Educació ordena que els centres educatius tornin a obrir les seves portes en les regions sanitàries que en fase 2 de desconfinament, preveient així una tornada a les aules desigual al país, calculant que, en funció de la regió, la reobertura serà entre 10 i 20 dies de la finalització del període lectiu. Tot i que el Pla de reobertura reconeix que no té sentit aturar el treball telemàtic poques setmanes abans d’acabar el curs, sí recull activitat lectiva no obligatòria a les escoles; el que ha obert un debat ampli en la comunitat educativa.

En primària, l’acció presencial es limita a una ràtio de 13 alumnes per als grups de sisè de primària, per afavorir així el pas a la secundària. El Departament també recull la possibilitat de fer atenció personalitzada amb l’alumnat i/o la família amb quatre objectius bàsics –l’acompanyament a la població escolar més fràgil, el suport emocional, la igualtat de condicions en l’àmbit rural i la formulació de plans personalitzats– així com l’atenció tutorial en grups reduïts de fins a 13 alumnes. En educació infantil, també amb una ràtio de 13 alumnes, es preveu l’acollida d’infants de 9 a 13h. només per a famílies que ho necessitin per motius laborals i professionals.

A secundària, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial, formació d’adults i escoles d’idiomes també es preveu assistència voluntària en ràtios de fins a 15 alumnes per als cursos finalistes i l’alumnat que ha de presentar-se a les proves d’accés a la universitat. S’hi recull, com a primària, l’atenció personalitzada i grupal puntual. A tots els centres s’haurà de fer un Pla específic d’obertura. Només les escoles d’educació especial queden excloses, per ara, de les previsions del Departament, que pren el compromís de fer-ne un pla específic.

Les llars d’infants també tenen les seves pròpies restriccions amb un màxim de cinc alumnes per aula i vinculant la reobertura al compliment de totes les mesures de prevenció sanitària i d’higiene. No hi podran acudir infants de menys d’un any ja que són població de risc per la immaduresa del sistema immunitari. “En cas que les llars no puguin oferir els serveis a tots els infants, en prioritzaran els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-loˮ, recull el Departament en un comunicat de premsa.

“L’eslògan de la reobertura és ambigu i enganyósˮ, valora Carola Alegre, membre de la junta de la Coordinadora d’Associacions de Familiars d’Alumnes (AFAs), “es diu que no s’atendran tots els infants i joves, i per tant la mesura deixa de ser universalˮ. Per a les famílies de les escoles públiques santcugatenques les dificultats per garantir el distanciament físic pot derivar en un distanciament social que incrementi les diferències entre l’alumnat.

La Coordinadora veu amb preocupació les mesures higièniques i sanitàries, que consideren difíils de complir: “Veiem que ara al juny aquest tastet, aquest simulacre de retorn a l’escola, pot ser un punt de contagis innecessarisˮ. Però, a més, el distanciament també suposa pèrdua de força de l’escola com a agent socialitzador entre l’alumnat i d’aquest amb el professorat així com la impossibilitat de garantir la conciliació: “No s’oferiran serveis externs com acollides, menjadors i extraescolars. Per tant la mesura no és tan garantista com s’ha volgut mostrarˮ.

Alegre, oposant-se a una reobertura que considera “a correcuita, sense formació per als docents i sense garanties ni seguiment de riscos laborals a les escolesˮ, explica que la Coordinadora no vol que l’escola esdevingui un lloc on depositar els infants mentre els seus tutors legals treballen. “És el moment de veure que hi ha una emergència educativa i cal fer polítiques econòmiques i socials valentes per invertir en una educació de qualitat i de futurˮ, valora, “si creiem en l’escola pública, estimem-la una mica mésˮ.

És una mirada similar a la plantejada per la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC). Segons explica en un comunicat, demanar un pla específic a cada centre suposa delegar la responsabilitat del Departament sobre les direccions del centre: “suposa un perjudici per aquells centres amb més dificultats que, en molts casos, no compten amb els recursos ni la infraestructura suficient per a poder desplegar les mesures anunciadesˮ

Però, sobretot, apunten la manca de garanties per acabar el curs. “La voluntarietat d’assistir a l’aula presencialment durant el mes de juny comporta un alt risc que aquell alumnat amb més necessitats acadèmiques i emocionals no pugui aprofitar aquest recursˮ, enraonen, “no hi ha cap garantia que durant el període d’assistència presencial voluntària als centres educatius durant el mes de juny aquest alumnat pugui reprendre el vincle amb l’escolaˮ.

La FaPaC defensa que cal directius clares perquè els centres puguin acollir el màxim d’alumnat possible durant el fi de curs i l’inici del següent: “Per tal que les direccions puguin fer una correcta organització, és indispensable quantificar aquell alumnat que haurà de fer un retorn a les aules per a poder planificar l’ús d’espais, la distribució de l’equip docent en funció del nombre d’alumnes que caldrà atendre presencial i telemàticament, i les mesures higièniques que s’hauran de prendre per tal d’evitar possibles contagisˮ.

La regidora d’Educació, Pilar Gorina, diu que el retorn parcial al juny serà més fàcil que el curs vinent ja que ara només hi acudiran grups reduïts. “És un repte per a les direccions perquè han de fer adaptacions per garantir l’atenció presencial, prioritzant 6è de primària i P3-P5 mentre mantenen el seguiment digital sense acabar generant una doble jornadaˮ, explica. Per a aquesta fase l’Ajuntament garantirà la neteja i el Departament repartirà els elements d’higiene i seguretat.

La tornada a les aules al curs 2020-21

Al Pla de reobertura el Departament també fa esment a la tornada a les aules al curs vinent: “La prioritat del Departament és garantir el compliment del dret a l’educació de tot l’alumnat en els seus centres i de manera presencial durant tot el curs –sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures de tancament absolut o parcial en algun moment. Fora ja de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la seva obligatorietatˮ.

La Generalitat preveu que cauré prendre mesures organitzatives, de funcionament i curriculars diferents, per garantir les ràtios de 13 alumnes en infantil i primària i de 15 a secundària, batxillerat, FP i altres estudis. Per això la conselleria té el compromís de transmetre orientacions durant la setmana vinent per tal que des de llavors cada centre elabori un pla de contingència per al curs 2020-21: “Aquest pla per al curs 2020-21 haurà d’incloure, també, les mesures a prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de l’alumat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol formatˮ.

Gorina considera que la reobertura dels centres en el nou curs serà més complicada que el retorn de juny ja que suposa l’entrada del conjunt de l’alumnat però havent-se d’adaptar als protocols de seguretat. Per això, l’Ajuntament col·laborarà amb el Departament, Inspecció i les direccions per planificar l’inici amb les especificitats de cada centre. Ara, però, el consistori centra esforços en les preinscripcions i en fer suport als casals promoguts per les AFAs.

La FaPaC defensa que l’única forma de garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat és amb l’educació presencial i per això demana al Departament aprofitar els propers mesos per preparar un pla que garanteixi la presencialitat de tot l’alumnat. “Traslladar el control de la pandèmia a l’educació és un greu error, ja que qualsevol mesura en l’àmbit educatiu requerirà mesures complementàries en l’àmbit econòmic, social i laboral per tal que es puguin dur a terme amb totes les garantiesˮ, clou l’entitat.

Sense problemes en les preinscripcions

Amb una preinscripció bàsicament telemàtica, la situació provocada per la COVID-19 no ha suposat cap problema afegit a les preinscripcions de cara al curs vinent i, de fet, s’han esborrat alguns problemes d’altres anys en què alguns centres tenien molta més demanda que oferta. La regidora Gorina assegura que cada vegada més famílies aposten per l’escola del seu barri i que, en general, es prioritzen les escoles de la ciutat ja que el percentatge de preinscripcions sobre el cens és de quasi un 92% i no ha parat de créixer durant els darrers anys.

Es dibuixen dinàmiques que ja s’intuïen en els cursos anteriors. Les famílies prioritzen els centres públics mentre d’entre les concertades, les religioses continuen lluny d’omplir les places ofertades. Les particularitat de la Floresta, amb una única línia, i de la Mirada, amb tres, no són un problema a ulls de Gorina, que considera que tot i que a la Floresta sempre hi ha una mica més de demanda que d’oferta, això no justifica hores d’ara un nou curs, que en tot cas s’hauria d’implementar mirant les necessitats del conjunt del municipi. La Mirada no omple per poc, cinc places. “Ara ens resten 20 places públiques i 70 de la concertadaˮ, explica la regidora.

En secundària, l’Institut-Escola Catalunya s’estrena aquest curs amb vuit places en oferta a primer d’ESO, que se sumen als cursos de 6è de primària que passen a secundària. Sobre les vuit places hi ha hagut 16 peticions. “Estic segura que les famílies que volien marxar a un altre centre més proper o on hi tenien germans ho han pogut fer però hores d’ara no sabem quanta gent ha demanat marxar i, per tant, no sabem si podran entrar les 16 sol·licitudsˮ, valora, “estem contents amb l’aposta de l’institut-escola i el centre ho ha sabut explicar molt bé a les famíliesˮ.

L’institut Pla i Farreras és l’únic centre que ha tingut moltes més sol·licituds (140) que oferta inicial (116), el que Gorina explica pel curs de més que arribava a secundària. Tot i això, l’altre centre de la zona B, el Leonardo da Vinci, té 80 places lliures per absorbir aquesta demanda. La regidora diu que per el moment no s’ha valorat si caldrà afegir un curs bolet a cap escola. La Farga i el Viaró, que mantenen el concerts per al curs vinent però el perdran al següent, han omplit 71/100 i 29/50 places a primària i 7/15 i 4/5 a secundària, respectivament. Pots veure el conjunt de dades a continuació:

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article