Grau d’aplicació de les 60 mesures de la COVID-19: Un 58% aplicades i un 18% en tràmit

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

El 17 d’abril el govern va anunciar un pla de 60 mesures urgents per fer front a la COVID-19 i les seves derivades econòmiques i socials. Tres dies després el Ple municipal en què es van aprovar dues modificacions pressupostàries que havien de permetre l’aplicació de bona part de les mesures recollides al pla es va celebrar tres dies més tard. elCugatenc ha repassat les 60 mesures d’urgència per comprovar-ne el grau de compliment: un 58,3% s’han aplicat, un 20% no, un 18,3% estan en tràmit i el 3,3% restant no l’hem pogut verificar.

Tot i això, el tripartit defensa que s’han proposat noves mesures i se seguirà fent en el marc de les comissions informatives especials que s’han creat per afrontar la crisi de la COVID-19. Per això, el consistori ha elaborat un document en actualització constant on es pot consultar totes les mesures destinades a empreses i autònoms. Durant els propers dies l’Ajuntament presentarà el Pla de Reactivació Econòmica, anunciat per la tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació i Empresa, Elena Vila, on s’incorporaran més mesures de caire econòmic i on es podran concretar algunes de les que hores d’ara estan en tràmit, no s'han aplicat o que no hem pogut verificar –hem fet la petició al consistori però hores d’ara no n’han donat resposta a totes les consultes.

A continuació el repàs al grau d’aplicació de les 60 mesures inicials:

Ajudes a l’emergència social

1- Establiment d’una partida pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquesta crisi sanitària, i de les seves conseqüències a la població.

El Ple municipal del 20 d’abril va aprovar dues modificacions pressupostàries que permetien mobilitzar 5,9 milions d’euros provinents del romanent de tresoreria del 2019 per fer front a les mesures recollides al pla. També es va ratificar una modificació pressupostària aprovada per decret per donar resposta a les mesures de resposta més immediata.

2- Dotació d’un fons d’emergència social, plans de rescat social per a persones vulnerables per a cobrir necessitats bàsiques.

Una de les dues modificacions pressupostàries aprovades el 20 d’abril contenia diverses partides socials.

3- Avenç cap a la possible implementació d’una renda bàsica municipal com a complement d’altres possibles de les existents d’àmbit supramunicipal, tal i com està estudiant el govern de l’Estat amb la “Renda Garantida o ingresso mínimo vital”.

Tot i que el govern ha reiterat en diverses ocasions la seva voluntat d’aplicar una renda bàsica municipal com a complement a l’ingrés mínim vital estatal i altres mesures similars que poguessin sorgir d’altres administracions, hores d’ara no s’ha implementat la mesura.

4- Establiment de suports econòmics a famílies afectades pel COVID-19 a través d’un xec per a gastar al teixit comercial de Sant Cugat.

A data 12 de maig, els serveis socials havien atorgat 34 ajuts d’urgència de prop de 5.000 euros cadascun a més d’altres mesures també recollides al pla de 60 mesures.

5- Augment de la dotació pressupostària pel reforç del servei d’atenció domiciliària.

En una de les modificacions pressupostàries aprovades el 20 d’abril s’incorporava una partida per reforçar l’atenció domiciliària en 75.000 euros amb diners provinents del romanent de tresoreria.

6- Posada en marxa el programa de servei de menjars a les persones “àpats a Domicili” i residències parcialment desateses pel confinament o baixa dels seus empleats.

A data 12 de maig, el servei havia servit a 33 famílies.

7- Suport logístic en matèria de distribució de lots de menjar cedits per supermercats i Càrites (banc d’aliments) per pal·liar la possible crisi alimentària pel confinament.

L’Ajuntament ha coordinat a través dels serveis socials la distribució d’àpats amb la col·laboració de Creu Roja i les xarxes de voluntariat veïnal. L’entrega d’aliments no cuinats a domicili va arribar a data 12 de maig a 43 famílies.

8- Contractació de personal de reforç per a la gestió i serveis assistencials dependents de Serveis Socials.

Els recursos humans de l’Ajuntament han iniciat el tràmit per contractar dues persones per reforçar els serveis socials. Un perfil especialitzat en exclusió residencial i un altre també en exclusió residencial però obert a la mobilitat interadministrativa. La convocatòria de les dues places es va fer pública a mitjans de maig.

9- Constitució/reforç d’un Servei per combatre l’aïllament especialment a la gent gran.

Els serveis socials han mantingut el seguiment dels casos de soledat no volguda i, segons la tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert, s’han incrementat les demandes així com el seguiment per part de l’administració.

10- Reserva d’una provisió econòmica per transport adaptat i desplaçament de residències cap a hotels del municipi.

El Departament de Salut va descartar el trasllat de persones majors que viuen a residències a hotels.

11- Creació d’un bitllet especial de transport pels professionals dels serveis essencial per facilitar el seus desplaçaments en transport públic.

Hores d’ara no s’ha creat aquest bitllet tot i que durant les dues setmanes de confinament estricte el transport públic era gratuït preveient que només el farien servir els professionals dels serveis essencials.

12- Creació d'una línia d'ajuts i/o bonificacions en l’IBI per a les entitats donada les reduccions dels seus ingressos, motivats pel COVID-19.

Tot i que sí s’ha anunciat una bonificació del 75% de l’IBI als propietaris que arribin a un acord amb els seus llogaters per ajustar el cost del lloguer a la situació així com l’ampliació de la bonificació fins al 75% a aquells que posin els seus pisos a disposició de la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge, hores d’ara no s’ha aplicat cap bonificació específica de l’IBI per a entitats.

13- Creació d’una partida d’ajuts a lloguers a locals socials de les entitats afectades segons concurrència pública.

Tot i el servei de mediació de lloguers i el complement amb 400.000 euros del pressupost municipal als ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya –que també ha fet una línia de suport específica per la COVID-19–, l’Ajuntament no ha creat cap partida d’ajuts a lloguers de locals socials d’entitats.

14- Creació d’ajuts i/o bonificacions i/o compensacions als preus públics en les concessions d’entitats (esportives, animalistes, culturals...).

Hores d’ara no s’ha anunciat la creació de cap línia d’ajuts directes.

15- Creació d’una línia d’ajuts i/o exempció concessions entitats esportives pel pagament del cànon municipal (part proporcional).

Hores d’ara no s’ha anunciat la creació de cap línia d’ajuts directes.

16- Reconeixement de les despeses derivades de l’acció del voluntariat.

L’Ajuntament s’ha fet càrrec de totes les despeses sorgides de l’acció del voluntariat.

17- Augment de les beques menjador, escoles bressol i la resta dels nivells educatius a través de les targetes moneder.

L’Ajuntament, amb el suport de les xarxes de suport veïnal, va entregar a data 12 de maig un total de 729 targetes moneder amb un valor total de 190.000 euros per substituir les beques menjador. L’Ajuntament ha subministrat els diners de les escoles bressol mentre la Generalitat s’ha encarregat dels centres titularitat del Departament d’Educació. A més, el Butlletí Oficial de la Província ha publicat la concessió de beques menjador i una revisió posterior en què s’incorporen més beneficiaris.

18- Establiment d’una bossa per a les despeses de la xarxa de voluntariat per donar resposta a les necessitats de la gent, sobretot en termes de desplaçament i suport d’acompanyament.

L’Ajuntament s’ha fet càrrec de totes les despeses sorgides de l’acció del voluntariat.

19- Suport a la xarxa d’escoles bressol del municipi per pal·liar el tancament obligat.

Les escoles bressol han tancat i cancel·lat les quotes però han mantingut el contacte amb les famílies de forma telemàtica.

Suport a l’activitat econòmica

20- Reforçament de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (d’ara endavant OAE) per atendre totes les consultes i tramitacions generades pel COVID-19.

Durant l’emergència sanitària l’OAE ha incorporat nous serveis com l’assessorament en la tramitació d’ERTOs, informació per als treballadors afectats així com l’atenció de dubtes davant la tramitació d’ajuts. A data 13 de maig, a través de l’OAE i el servei de mediació de lloguers que s’havia iniciat en primer terme per a comerços s’havien aconseguit 22 acords. També s’havia iniciat la contractació d’una consultoria externa per elaborar un Pla de Reactivació Econòmica. A més, s’ha creat un formulari per centralitzar totes les consultes.

21- Creació d’una línia de suport a través de l’OAE per la tramitació dels ERTO per a les empreses, autònoms, professionals i entitats locals, a través de la contractació de serveis d’assessoria i consultoria i per dinamitzar l’economia local així com d’una línia de suport per la gestió i tramitació a les ajudes i subvencions de les diferents administracions que es dediqui exclusivament a afectats pel COVID-19, en l’àmbit del comerç i autònoms.

Amb un acord amb l’empresa Versàtil, l’OAC ha acompanyat diverses empreses i entitats en la tramitació dels ERTOs. L’Ajuntament no ha facilitat, per ara, la xifra exacta d’atencions.

22- Establiment d’un servei de mediació en la rebaixa dels lloguers de locals i els espais d’activitat econòmica amb la propietat.

A data 13 de maig s’havien aconseguit 22 acords.

23- Creació de la taula d’emergència econòmica empresarial i comercial.

A proposta inicial de Sant Cugat Comerç i Sant Cugat Empresarial, s’ha creat la Taula d’Emergència Econòmica Local, finalment dividida en dues vessants, una empresarial i una comercial. Serveixen per explicar les mesures implementades i recollir propostes.

24- Creació d’un programa específic Post-COVID-19 de suport a les empreses, emprenedors, professionals i comerç.

La tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació i Empresa, Elena Vila, vincula aquest programa a la contractació d’una consultoria externa que ha de permetre elaborar el Pla de Reactivació Econòmica. Hi incorporarà mesures com ajuts directes així com una campanya de foment del comerç local. Vila va dir el passat 29 de maig a aquest diari que el Pla de Reactivació Econòmica es presentaria durant les primers dies de la fase 2.

25- Creació d’una línia d’ajuda directes per a autònoms destinada a pal·liar els efectes del COVID-19; i d’una línia d’ajuda directes per a empreses, comerços i entitats locals, destinada a pal·liar els efectes del COVID-19, havent de presentar propostes en un termini establert, i atorgant-se mitjançant el règim de concurrència competitiva, a través de l’OAE.

Hores d’ara no s’ha previst aquesta línia.

26- Reforç del servei d’assessorament per persones en cerca de feina a través de Sant Cugat Feina, vetllant especialment pels col·lectius més afectats per la COVID-19.

Tot i que s’han anunciat mesures de suport a persones afectades per ERTOs i EROs, aquest diari no ha pogut confirmar si s’han aplicat més mesures d’assessorament en la recerca de feina a iniciativa de l’Ajuntament, ni quines han estat.

27- Establiment de noves línies d’assessorament per a treballadors i treballadores a través de Sant Cugat Feina.

Durant l’emergència sanitària Sant Cugat Feina ha incorporat un servei d’assessorament juridicolaboral per als treballadors afectats per la COVID-19. Se centra en els ERTOs però també fa acompanyament en el cas de modificació o extinció de contractes laborals. El servei es pot demanar a través del lloc web del Sant Cugat Feina.

28- Increment de la partida de Promoció i suport al comerç local.

La proposta de pressupost del 2020 incorpora una partida de 2,44 milions per a l’àmbit de promoció econòmica. Segons el visor interactiu del pressupost, d’aquests diners n’hi ha 2,07 milions que van a parar directament a accions de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses. Segons aquest mateix visor, a final del 2019 en van ser 2,05 milions. Si bé, és una comparativa inexacta ja que la xifra del 2020 és la proposta de pressupost i la del 2019 és amb l’exercici vençut i sumant al conjunt del pressupost l’acumulació de partides compromeses no aplicades.

29- Exempció del cobrament de taxa per ocupació de la via pública en la celebració de la jornada de Sant Jordi quan s’estableixi la data per part de la Generalitat.

Hores d’ara no s’ha fixat una data que substitueixi Sant Jordi.

30- Manteniment de l’alta a la Seguretat Social de l’alumnat de l’FP Dual empadronats a Sant Cugat, amb coordinació amb el centres d’FP de la ciutat.

Segons la regidora d’Educació, Pilar Gorina, sí s’ha garantit la mesura als centres dependents del Patronat Municipal d’Educació (PME). Aquest diari no ha pogut verificar si també s’ha aplicat al conjunt de l’FP Dual.

Reforç dels serveis essencials de l’Ajuntament

31- Creació d’una partida extraordinària per donar suport a l’increment dels serveis de neteja, recollida municipals i manteniment del municipi.

Es va incorporar en les modificacions pressupostàries que van passar pel Ple el 20 d’abril.

32- Establiment i suport tecnològic pel “teletreball” dels serveis municipals.

Gairebé tota l’activitat de l’Ajuntament s’ha mantingut amb teletreball.

33- Realització d’un projecte de connectivitat a internet d’estudiants per evitar “l’escletxa digital”.

Mentre la Generalitat va preveure el repartiment de dispositius amb connectivitat, l’Ajuntament va iniciar el repartiment de connexions a internet soles (en format USB o targeta SIM) i de material informàtic allà on no arribava el Departament. A més, va fer una crida per recollir material en desús a través de la plataforma Labdoo.

34- Suport i ajut en matèria de seguretat i protecció civil.

La Policia Local i Protecció Civil han fet patrullatges especials i, amb el suport d’agents cívics, han repartit cartelleria i material a comerços i mercadets. A més, s’han pres mesures com indicar l’aforament màxim als carrers, separar alguns camins concorreguts amb cons i fer una prova pilot de patrullatge amb un dron.

35- Exempció del pagament del transport urbà per facilitar el desplaçament a aquelles persones que estiguin realitzant tasques essencials o que s’hagin de desplaçar pel municipis de manera obligada.

Hores d’ara no s’ha aplicat aquesta mesura tot i que durant les dues setmanes de confinament estricte el transport públic era gratuït preveient que només el farien servir els professionals dels serveis essencials.

Ajudes en el lloguer

36- Suspensió del cobrament del lloguer del mes d’abril i condonació del 50% del lloguer durant el període d’estat d’alarma amb la possibilitat d’arribar al 100% en funció de la situació econòmica de tots els immobles de PROMUSA, habitatges, oficines, locals comercials, aparcaments i trasters, així com d’altres mesures que s’estan preparant des de la mateixa empresa d’habitatge.

En primera instància es va aplicar una moratòria dels lloguers de març i posteriorment es van estudiar els casos per fer la condonació, que a data 29 de maig havia arribat a 115 famílies. Per ara no s’ha aplicat cap condonació del 100% ja que els dos únics casos que complien els requisits ja tenien el suport dels serveis socials.

37- Creació d’una línia d’ajuts en el lloguer de la residència habitual, per a famílies afectades per un ERTO o als autònoms i professionals afectats directament per l’estat d’alarma decretat.

Tot i que sí hi ha hagut ajuts a situacions d’emergència habitacional i l’inici del servei de mediació entre propietaris i llogaters, l’Ajuntament no ha creat cap línia específica d’ajuts directes al lloguer en motiu de la COVID-19, com sí ha fet l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). Tot i així, el govern ha anunciat la reserva de 400.000 euros per complementar els ajuts al lloguer de l’AHC que es concedeixen cada any.

38- Creació d’una línia d’ajuts i/o avals en el lloguer de locals comercials per l’estat d’alarma decretat.

No s’ha aplicat aquesta mesura en els lloguers de mercat però sí s’ha aplicat una rebaixa del 50% dels lloguers dels locals de Promusa en el cas de persones afectades per una davallada econòmica.

Sensibilitat en la contractació, proveïdors i pagaments

 39- Pagament immediat de factures de les empreses proveïdores i autònoms de subministraments i serveis que hi hagin pendents de pagament i que ho sol·licitin per tal d’ajudar a la liquiditat.

S'han agilitzat mecanismes interns per tal d'escurçar el període de pagament.

40- Abonament dels danys i perjudicis ocasionats durant el període de suspensió als contractistes, prèvia sol·licitud i acreditació, per les despeses salarials, de manteniment de la garantia definitiva, de lloguers o manteniments de maquinària, instal·lacions i equips, i de pòlisses d’assegurances vinculades al contracte.

El decret d’alcaldia en què es preveu la suspensió de contractes i la indemnització pels serveis no prestats també recull el possible abonament de danys i prejudicis a petició de les empreses. Aquests danys i prejudicis són per despeses salarials, de manteniment, de lloguer i de pòlisses d’assegurança previstes al plec de clàusules.

41- Establiment d’una partida específica per a l’augment d’hores de disposició dels serveis essencials en matèria de seguretat i protecció civil.

En cap de les modificacions pressupostàries aplicades fins el moment s’ha creat una partida nova amb aquest propòsit.

42- Posada en marxa dels mecanismes necessaris per a condicionar el teletreball en l’organització de l’ajuntament i eines tecnològiques per a la millora de la connectivitat i coordinació dels diferents serveis.

L’Ajuntament ha fet adaptacions per incorporar el teletreball i poder celebrar reunions, rodes de premsa, processos participatius i sessions plenàries telemàtiques. La despesa es va introduir en les modificacions pressupostàries aprovades el 20 d’abril.

43- Posada en marxa de mecanismes extraordinaris en matèria d’informació ciutadana i comunicació per tal de mantenir informada a la ciutadania de Sant Cugat.

El consistori ha activat una campanya d’emergència publicada als mitjans de comunicació locals, ha reforçat la comunicació de les incidències a través del web municipal i les xarxes socials i, a més, ha estrenat un nou canal de difusió a través de Telegram.

44- Manteniment de la prestació de serveis i subministrament de les empreses proveïdores de l’Ajuntament per mantenir la seva activitat econòmica tal i com s’indica en el Decret d’Alcaldia 9332/2020 de l’1 d’abril de 2020.

Tret de la suspensió parcial d’alguns contractes en motiu de les restriccions marcades per la situació sanitària, els serveis s’han mantingut i no s’ha deixat sense efecte cap contracte.

45- Indemnització a les empreses amb contractació suspesa, aplicant el RD 8/2020 de mesures extraordinàries, i el Decret d’Alcaldia 9332/2020, les empreses que presten serveis ordinaris no essencials a l’Ajuntament i que han vist suspesa l’execució dels seus contractes, podran reclamar pels danys i perjudicis soferts durant el període decretat de suspensió.

S’ha aplicat la mesura tal com queda recollit al decret d’alcaldia, és a dir, a petició de les empreses.

Reajustament en la pressió fiscal local: recaptació i tributs

46. Bonificació / subvenció sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI), que afectin a les activitats econòmiques (empreses, comerços i autònoms) afectades per la crisi del COVID-19.

Les bonificacions depenen de les ordenances fiscals, que caldrà aprovar de cara a l’exercici de l’any vinent. Per ara, en matèria d’IBI, el govern només ha anunciat la bonificació del 75% per a renegociacions de lloguer, per a persones que posin els seus habitatges a la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge i per a famílies nombroses i monoparentals.

47- Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.

Hores d’ara no s’han modificat els períodes de pagament però, segons la tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Elena Vila, s’estudia quines mesures es poden implementar sobre l’IBI. En aquest cas, però, no preveu que es pugui fer una condonació, com sí ho preveu en la taxa de residus i en la d’ocupació de la via pública.

48- Línia d’ajuts i suport per fer front a la despesa del Tribut Metropolità a les empreses, comerços i autònoms que demostrin la davallada de la seva activitat tal i com preveu el RD 463/2020.

L’Ajuntament no inicia cap línia d’ajut però assegura que s’ha començat el debat en el marc de l’Àrea Metropolitana per tal que sigui aquest organisme qui plantegi les modificacions adients en el cobrament del tribut.

49- Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals, pel que respecte al primer i segon fraccionament.

L’Ajuntament ha alterat el període de pagament de l’Impost de Vehicles de Transmissió Mecànica i el cobrament de preus públics i taxes com les escoles bressol, les del mercat municipal, la recollida de residus comercials o el servei d’atenció domiciliària, entre d’altres.

50- Canvi en els períodes de pagament de la Taxa de Mercat Municipal per tal d’alleugerar una càrrega impositiva dins aquest mes de març, modificant el primer i el segon fraccionament.

El pagament del primer fraccionament es va ampliar fins al 2 de juny.

51- Establiment d’un nou calendari en el fraccionament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials, modificant el primer i el segon fraccionament.

El primer fraccionament es va ampliar fins al 20 de maig.

52- Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials dels comerços que hagin estat afectats i pel període de tancament establert per la situació de l’Estat d’Alarma.

Tot i que encara no s’ha aplicat, la tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Elena Vila, diu que segur que es condonarà o es reduirà la taxa de residus tot i que encara està per estudiar quin perfils s’hi podran acollir.

53- Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament de la Taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials com a mesura excepcional motivada per les incidències del COVID-19.

Tot i que encara no s’ha aplicat, la tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Elena Vila, diu que segur que es condonarà o es reduirà la taxa d’ocupació de la via pública tot i que encara està per estudiar quin perfils s’hi podran acollir.

 54- Suspensió del cobrament de la taxa turística (IEET).

Està gestionant-se la suspensió de diferents taxes i canons però encara no s'ha aplicat.

55- Suspensió del cobrament de les zones d’aparcament vigilat –zones blaves i verdes-.

L’anul·lació del cobrament es va aplicar amb l’estat d’alarma i acabarà el 8 de juny.

 56- Exempció pel pagament del cànon municipal (part proporcional) sobre l’ocupació d’establiments en la via pública (quioscs).

Està gestionant-se la suspensió de diferents taxes i canons però encara no s'ha aplicat.

57- Ajornament de les quotes dels serveis municipals prestats fins a la data del decret de l’Estat d’Alarma (13/03/20) i establir un calendari prorratejat pel seu cobrament.

La cancel·lació del cobrament de la part proporcional de les quotes es va fer efectiva pocs dies després de la declaració de l’estat d’alarma. Afecta als serveis educatius (escoles bressols, taller Triangle i escoles de Música i Art), culturals (cursos i tallers), socials (Servei d’Atenció Domiciliària) o esportius (OMET i Eurofitness).

58- Aturada del cobrament de quotes dels serveis municipals que estiguin en tràmit dels períodes no gaudits per part dels usuaris dels serveis: Escoles bressol, Casal de joves centre obert, Tallers Triangle i Escola de Música, Escola d’Art, Instal·lacions esportives i Extraescolars OMET.

El cobrament de quotes dels serveis educatius municipals es van aturar pocs dies després de la declaració de l’estat d’alarma.

59- Exempció del cobrament parcial de les quotes dels serveis municipals del dies transcorreguts del mes de març.

Aquesta mesura quedava recollida en la cancel·lació de quotes explicada en els dos punts anteriors.

60- Suspensió dels terminis dels diferents procediments i de les provisions de constrenyiment de la recaptació executiva, les diligències d’embargament i altres actuacions del procediment executiu.

Vinculat a la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament també va aturar els terminis administratius.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article