Punts del govern al Ple de juny: crèdit a Promusa, pisos turístics i festes locals

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Ajuntament

El Ple ordinari de juny no ha tingut grans temes de govern excepte l’aprovació inicial d’una modificació urbanística per regular els habitatges d’ús turístic. En aquesta sessió també s’han aprovat punts com la suspensió temporal de dos contractes en motiu de la COVID-19, la designació de les festes locals del 2021 i la pròrroga del contracte de gestió del 092. També pots consultar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió.

Autorització d’un crèdit a Promusa

El govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor d’un crèdit de l’Ajuntament a Promusa per un valor d’1,2 milions d’euros per fer front a problemes de tresoreria. El grup de Ciutadans ha criticat que en un any de govern no s’hagi millorat la situació de tresoreria de l’empresa pública, de la qual demanen una auditoria i la seva desaparició.

Suspensió del contracte de neteja i del Servei d’Atenció Domiciliària per la COVID-19

El govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de la suspensió temporal de dos contractes per les limitacions derivades de la declaració de l’estat d’alarma. El primer, el de neteja periòdica de les dependències, edificis i equipaments municipals amb l’empresa Clece SA. El segon del Servei d’Atenció Domiciliària amb la cooperativa Suara Serveis. Arran de les preguntes de l’oposició, el tripartit ha defensat que tots dos contractes es regularitzaran properament ja que hores d’ara ja han vençut però el servei es presta perquè és essencial.

Aprovació inicial de la modificació urbanística per regular els habitatges d’ús turístic

Només els tres partits de govern han votat a favor de l’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) vinculada a la futura regulació dels pisos turístics. Amb aquest pas s’obre un mes d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. A més, la mesura contempla la suspensió de l’atorgament de llicències durant un període de 2 anys i que té efecte sobre tot el municipi. La regulació preveu no permetre la implementació d’aquests tipus d’habitatges a menys de 300 metres entre ells ni a plantes baixes, ni en sòls d’habitatge protegit i edificacions fora d’ordenació. També té efecte sobre residències i albergs. Junts i Ciutadans s’hi han abstingut, els primers dient que estudiaran més a fons el document i faran propostes abans de l’aprovació provisional.

Denegat un Pla Especial urbanístic a Can Castanyer

El govern i Junts han votat a favor de la proposta del govern municipal de denegar la tramitació d’un Pla Especial urbanístic a l’àmbit de Can Castanyer presentat per la societat Interlands Ciutat i Territori ja que, segons un informe tècnic, la proposta presentada precisaria també d’una modificació del Pla General Metropolità “en coherència amb els valors patrimonials de les edificacions existents en la fincaˮ. A l’àmbit hi ha l’ermita de Sant Maria i la masia de Can Castanyer, totes dues protegides pel Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Cugat.

Cessió de béns documentals

Tots els grups han aprovat el contracte entre el fotoperiodista Juan Manuel Espinosa i l’Ajuntament per la cessió de béns documentals. Es tracta de 1.500 fotografies del municipi. Junts ha proposat fer-ne una exposició.

Designació de les festes locals del 2021

Tots els grups han votat a favor de la designació de les festes locals de Sant Cugat per al 2021: el 3 de març (Sant Medir) i el 29 de juny (Sant Pere). A Valldoreix no serà festiu el 29 de juny i ho serà el 16 de setembre (Sant Cebrià).

Pròrroga del contracte de gestió del 092

Tots els grups han votat a favor de la segona pròrroga del contracte de gestió del 092i de l’atenció ciutadana telefònica, aprovat al 2016 i amb la possibilitat de tres pròrrogues d’un any des del venciment d’aquest al 2019. L’empresa Atento Teleservicios España manté així la gestió del 092 durant un any més i amb la possibilitat d’una nova i darrera pròrroga l’any vinent. El cost anual és de 206.615,29 euros (amb IVA).

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article