La Diputació recomana delegar l’atorgament de llicències d’obres en què participi l’empresa del president Puig

per Jordi Pascual

Barris i EMD

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Josep Puig podrà mantenir el càrrec de president de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix segons l’informe jurídic que l’entitat va demanar a la Diputació de Barcelona al juliol del 2019. El dictamen considera que la dedicació de Puig a l’EMD no és incompatible amb l’administració de la seva empresa d’instal·lació i reparació de lampisteria, calefacció, electricitat i aire condicionat, Instal·lacions Josep Puig SL.

Tot i això, la Diputació recomana delegar a la Junta de Govern o a algun altre càrrec electe l’atorgament de les llicències d’obres en què la seva empresa estigui inclosa com a promotora o com a subcontractada. Alhora, demana adaptar la seva dedicació a l’EMD a una dedicació exclusiva o a un dels percentatges recollits a la LRSAL (25, 50 o 75%) ja que actualment és d’un 90% (39.339 euros bruts anuals), que “en cap cas podria ésser considerada com a parcial, sinó com a exclusiva”.

L’informe es va emetre a l’agost i ha arribat a l’EMD a principi de curs. Havia de servir per tancar l’interrogant que va sorgir al juliol del 2019, quan el Ple va aprovar les retribucions i dedicacions dels càrrecs electes. En aquell moment l’oposició va posar en dubte la compatibilitat laboral del president, que va tirar endavant amb el vot favorable del govern de Junts per Valldoreix i de la vocal de Ciutadans, Anna Cano. La resta de grups (ERC-MES, CUP-PC i PSC) van optar per l’abstenció permetent la dedicació del 90% i condicionant la continuïtat del president a l’informe de la Diputació, que ha arribat més d’un any més tard.

Els dubtes de bona part de l’oposició sorgien d’un informe de la secretària-interventora de l’EMD que, davant la proposta de dedicació parcial del 90% per a Puig, va apuntar que l’empresa no hauria de realitzar cap tipus d’instal·lació dins de l’àmbit territorial de Valldoreix “quan les actuacions empresarials estiguin sotmeses a llicència d’aquesta Entitat municipal, tant si la precisen de forma autònoma, com si formen part d’obra subjectes a llicència municipal”. Alhora determinava que la resta de l’activitat empresarial no era incompatible sempre i que fos marginal i no anés en detriment del 90% de dedicació a l’EMD.

Puig espera a parlar amb l’oposició per prendre una decisió

Amb l’informe de la Diputació, Puig haurà de proposar com gestionar l’atorgament de llicències. L’informe de la Diputació proposa delegar-lo a un altre vocal de l’EMD –no especifica si del govern de l’oposició– o a la Junta de Govern –on també hi participa–. En cas que s’encarregués la Junta de Govern, el dictamen indica que Puig hauria d’abstenir-se i abandonar la reunió en què es prengui la decisió sempre que la seva empresa tingui alguna implicació en la llicència ja sigui com a promotora o com a subcontractada.

Això suposa que una competència que ara requeia sobre la figura del president passi a ser col·legiada o responsabilitat d’una altra persona. El govern, per tant, ha de decidir quina és la solució que més se li avé. Tot i això, Puig condiciona aquesta decisió a la negociació amb l’oposició, que és determinant en la definició del percentatge de dedicació i la retribució a percebre, ja que són acords que ha de prendre el Ple. La propera sessió plenària serà el 24 de setembre ja que s’ha ajornat una setmana en motiu de la Festa Major.

L’argumentari de l’informe: la decisió ja es va prendre al 2019

El dictamen de la Diputació considera que si hi hagués hagut una incompatibilitat, el Ple de juliol del 2019 no hagués pogut aprovar la dedicació del president i per això conclou: “Quan, a través d’acord plenari, s’ha declarat una compatibilitat, no es poden imposar unes condicions tals que, a la pràctica, la impossibilitin, impedint el seu exercici”.

A més, la Diputació també posa en dubte l’informe de la secretària-interventora per proposar que l’empresa no pugui fer cap activitat a Valldoreix: “El que diu la LI és que, cas que es donés un conflicte aquest d’interessos, el treballador públic/membre electe, no podria exercir l’activitat privada, però no sembla derivar-se una prohibició per tal que una empresa pogués actuar en el món empresarial dins un àmbit territorial determinat”.

Per això l’informe conclou que no hi ha cap incompatibilitat demostrada i que, en tot cas, s’hauria d’evitar el conflicte d’interessos quan s’atorgui una llicència que beneficiï l’empresa de Puig. L’informe diu que el conflicte només es produiria quan l’empresa fos titular de la llicència: “Seria una actuació gairebé residual, aquella que comportés que l’empresa Instal·lacions Josep Puig, SL fos la promotora/titular d’una llicència d’obres: únicament en aquest cas podria donar-se un conflicte d’interessos públics/privats. Però aquesta pràctica residual no pot condicionar l’actuació de l’empresa dins l’àmbit territorial de l’EMD”. Tot i això, la proposta és que Puig s’absenti també en l’atorgament de llicències a empreses que l’han subcontractat.

Com la Diputació determina que s’ha d’escollir entre una dedicació exclusiva o una parcial del 25, 50 o 75%, el dictamen dedica bona part de les pàgines a explicar els dos supòsits. En tots dos casos s’hauria de determinar la compatibilitat de Puig. En el primer, però, l’activitat a l’empresa hauria de ser marginal sense anar en detriment de la dedicació exclusiva a l’EMD. En el segon, sí podria dedicar més temps a l’empresa. Pots veure l’informe complet a continuació:

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article