El Tribunal Català de Contractes anul·la el contracte de manteniment de zones verdes

per Jordi Pascual

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Tino Rubio

El Ple ordinari d’octubre ha donat el vist i plau a l’anul·lació del contracte de manteniment de les zones verdes i jardineres del municipi arran d’una declaració del Tribunal Català de Contractes que anul·la el procés licitatori així com iniciar els tràmits per fer un nou concurs. Els tres grups del govern i Ciutadans hi han votat a favor i Junts per Sant Cugat s'hi ha abstingut tot dient que la informació que se'ls ha facilitat no és completa i que tampoc s'ha concretat quines seran les indemnitzacions a les empreses perjudicades.

Aquesta resolució arriba arran d’un recurs presentat per l’empresa Espais Verds del Vallès SA, antiga encarregada d’una part d’aquest servei i participant en el concurs públic, en considerar que la puntuació de la valoració dels aspectes de quantificació subjectiva es va fer de forma “arbitrària, irracional i incongruent”, especialment a l’apartat referent a la proposta d’organització del servei a prestar pels equips de treball.

L’empresa al·legava que una proposta presentada pel mateix contractista havia estat valorada de forma diferent en dos dels lots mentre la mesa de contractació es defensava dient que cada lot tenia la seva pròpia valoració. Amb les argumentacions de les parts, analitzant el plec de clàusules i les puntuacions atorgades, el Tribunal va determinar que a l’informe tècnic no queda no queda clar d’on s’extreu la puntuació atorgada, el que considera rellevant tenint en compte que la diferència de la puntuació final del lot 3 entre entre Espais Verds del Vallès SA i Jardineria el Cedre, que va acabar guanyant-lo, és de només 0,20 punts.

“En l’informe es descriuen determinats aspectes de les propostes i s’atribueix una puntuació en bloc, sense explicar de cada subcriteri la puntuació atorgada i com s’arriba a aquella puntuació”, argumenta la resolució del Tribunal, tot repassant les diferències de criteri de la puntuació a cadascuna de les dues empreses, “de la lectura de les valoracions i de les puntuacions de l’informe tècnic, aquest Tribunal no percep la raonabilitat, racionalitat i proporcionalitat en la puntuació atorgada respecte a les valoracions efectuades”. El Tribunal explica que no cal que l’informe de valoració sigui exhaustiu però “sí ha de ser racional i suficient”.

Tot i que el la resolució parla del lot 3, deixa sense efecte tot el procés licitatori i, en conseqüència, els contractes tancats per cadascun dels 4 lots del concurs públic, que es va adjudicar al Ple del febrer del 2020 a les empreses Ambitec Servicios Abientales (per al manteniment de les zones verdes del centre per 4,1 milions d’euros), a Ferrovial Servicios SA (per al manteniment de les zones verdes del sud del municipi per 3,4 milions d’euros), a Jardineria el Cedre (per al manteniment de les zones verdes del nord del municipi per 3 milions d’euros) i a la Fundació Àuria (per al manteniment de les jardineres públiques i d’alguns equipaments municipals per 318.000 euros).

Es tractava d’un concurs públic preparat per l’anterior govern municipal i que, davant el retard en l’adjudicació, va forçar que al setembre del 2018 s’allargués el contracte anterior fins l’adjudicació del nou. A més, era un contracte que restringia el darrer dels lots a Centres Especials de Treball, seguint l’estel iniciat pel govern de PDECAT-Demòcrates al 2018, quan va començar la licitació del primer contracte que contemplava aquest tipus de restriccions.

Tot i que l’obertura dels sobres del concurs públic així com les exclusions d’algunes empreses per la presentació d’un preu inusualment baix no justificat es van fer amb una mesa de contractació presidida per la tinent d’alcaldia de Presidència, Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana del mandat anterior, Cristina Paraira; el canvi de govern va suposar que el procediment acabés sota la presidència de l’actual tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, Pere Soler. És a dir, les puntuacions i les adjudicacions es van resoldre sota la seva presidència.

Amb la resolució, el Ple d’octubre, celebrat aquest dilluns, ha resolt no només l’anul·lació obligada pel Tribunal sinó també iniciar els tràmits per a la indemnització de les empreses afectades, mantenir el servei fora de contracte amb les actuals adjudicatàries fins que es resolgui el nou concurs i emprendre els tràmits per iniciar la nova licitació.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article