El govern proposa un Pla de Joventut ajustat a la franja 12-29 anys i amb aplicació participada

per Jordi Pascual

Drets

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Ajuntament

El proper dilluns el Ple municipal farà l’aprovació inicial del Pla de Joventut 2020-23, una proposta que arriba com a continuació del pla 2014-16, prorrogat al 2017 a l’espera d’un nou pla que no es va arribar a aprovar el mandat anterior per manca de majoria. La regidoria de Joventut, compartida per Alba Gordó (ERC-MES) i Marco Simarro (CUP-PC), ha apostat per reduir la franja d’edat, de 12 a 35 anys del pla anterior a de 12 a 29 del que proposaran al Ple de dilluns, en què també es porta a aprovació el Pla d’Infància i Joventut.

Un cop hagin assolit el vist i plau de la majoria de forces polítiques, s’obrirà un període d’exposició pública de 20 dies en què es podran presentar al·legacions. Acabat aquest termini i, havent acceptat o rebutjat les propostes rebudes, es farà l’aprovació definitiva d’un pla que contempla 52 accions distribuïdes en cinc eixos de treball: oci, cohesió social i relacions saludables; feminisme i igualtat; formació i transició al món laboral; esperit i pensament crític, i participació i comunicació.

La majoria d’accions estan pressupostades amb una despesa total de 2,4 milions d’euros per a tot el mandat. Però cal tenir en compte que és una xifra matisable per diversos motius. D’una banda, hi ha accions que no s’han quantificat. D’altra, les referents a tallers i activitats costaran més o menys diners en funció del nombre de sessions i de centres educatius. Alhora, hi ha partides que no depenen directament de la regidoria, com els 1,4 milions previstos per a implementar nous carrils bici o les mesures pagades per la Diputació. També hi ha accions, com l’atenció a joves víctimes de violència masclista, que ja tenen un pressupost vinculat a una altra regidoria i que només s’incrementaran amb fons de Joventut en cas de precisar-se.

S’hi recullen mesures com fer trobades esportives, tallers, espais de trobada, promoció de salut, mesures vinculades al Pla de Drogues i Pantalles, elaborar un protocol contra l’assetjament sexual en l’àmbit esportiu i d’oci, fer arribar el Servei d’Atenció Integral LGTBI i el Servei d’Atenció a la Dona al jovent, potenciar la FP, donar valor a l’economia social i solidària, formar en drets i deures laborals, fer un festival de cultura i pensament crític, fomentar l’ús de la bicicleta, definir una estratègia comunicativa jove o repensar el Consell de Joves, entre d’altres.

El pla anterior preveia tres eixos: emancipació, participació i lleure. En el primer bloc s’incloïen un seguit de propostes d’habitatge, un àmbit que ja no consta en la nova proposta. Gordó ha defensat la idea de posar èmfasi en algunes polítiques que depenen directament de Joventut i no en altres que ja s’efectuen des d’altres àrees, en el cas de les promocions i ajuts a l’habitatge per a joves a partir de les tinences d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge i de Drets Socials i Igualtat. “No ens desentenem en l’acompanyament del jovent en l’emancipació, i no només ho fem des de l’habitatge, també acompanyant-lo en l’accés al món laboral i fomentant el pensament crític”, defensa la regidora.

Tot i els canvis respecte al pla anterior, també es mantenen algunes línies: des d’algunes accions concretes fins a la voluntat de treballar conjuntament amb altres institucions com el Consell Comarcal, la Diputació i la Generalitat. Per ara, i fins a l’aprovació definitiva, el document és un esborrany que encara pot tenir alteracions durant la tramitació.

Bona part de les propostes emanen d’una fase de diagnosi de les necessitats de la ciutadania d’entre 0 i 30 anys que es va fer el mandat anterior. “Aquest pla 0-30 era a un calaix quan vam entrar al govern i nosaltres l’hem agafat, partit en dos blocs per edats i millorat”, ha explicat Gordó, que diu que la participació ciutadana es mantindrà durant la implementació del pla de la mà d’entitats i també del Consell de Joves, que es proposen reformar tot i que encara no han definit amb quins canvis.

Sobre les modificacions fetes sobre la diagnosi elaborada al mandat anterior, Simarro defensa que s’ha fet una reflexió política que ha permès dibuixar el pla. Un dels reptes és que han hagut de fer aquest nou document sense tenir indicadors del grau d’execució i compliment de les propostes recollides a l’anterior. “No hi ha hagut un seguiment profund i ens proposem fer-lo d’ara endavant perquè l’autoavaluació és important per definir les accions a realitzar”, defensa el regidor.

Gordó ha explicat en roda de premsa que durant aquest mandat s’han seguit fent mesures que es portaven aplicant però que l’anàlisi i proposició d’un nou pla ha de servir per canviar el rumb d’aquelles coses que el nou govern considera que no s’havien fet prou bé: tenir en compte l’oci com a transformador i enfortidor de les relacions socials, replantejar espais i horaris o potenciar el pensament crític en un marc d’emergències múltiples (climàtica, social, econòmica...). També ha defensat que durant els darrers mesos ja s’han pres mesures en aquesta línia com reorganitzar els serveis de l’Oficina Jove i comunicar-ho amb una campanya pròpia.

“El nostre objectiu és fer un pla útil i per això ens interessa més la implementació que el pla en si”, defensa Gordó, preguntada per la concreció de les accions, “plantegem mesures que són aplicables durant els propers tres anys”. Des de la regidoria posen l’accent en comunicar la implementació d’aquestes mesures i, en general, de tot allò que es faci des de l’àrea de Joventut, per això el pla s’acompanya d’una campanya amb el lema Tenim un pla.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article