No, el cap del gabinet d’alcaldia no cobra 76.000 euros anuals. Quines són les xifres actuals?

per Jordi Pascual

Sant Cugat Fake News

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Sant Cugat Fake News és una secció que tracta d’ampliar i/o desmentir notícies, declaracions i informacions virals referents a la ciutat que o bé són falses o poden ser malinterpretades per manca de context o seguiment de l’afer que expliquen.

Durant els darrers dies a diversos grups de Facebook de la ciutat s’ha compartit una notícia d’El Economista sobre les retribucions dels càrrecs electes i de confiança, posant el focus al titular en el cap de gabinet d’alcaldia, que cobraria 76.349 euros bruts anuals. Aquesta informació és del 2017, quan Mercè Conesa ostentava l’alcaldia de la ciutat. L’arribada del tripartit al govern va suposar una retallada de sous tant en càrrecs electes com de confiança.

A més, la despesa total actual és difícil de comprar amb l’anterior ja que el govern precedent havia contractat a dit alguns directors d’àmbit que hores d’ara han de passar per un concurs públic –alguns d’ells ho van fer a finals del mandat anterior–. Això significa que formalment tenien menys assessors que l’actual, que no ha pogut fer contractacions a dit de directors d’àmbit.

La suma de la despesa anual de càrrecs electes, d’assessoria i directius ascendeix hores d’ara a 1.717.655,61 euros bruts anuals mentre que el mandat passat va acabar amb una despesa de 1.989.466,17 euros bruts anuals. Només en cas d’assignar-se les cinc places d’assessoria i direcció que queden vacants, el tripartit superaria en despesa l’antic govern, ascendint als 2.081.791,85 euros bruts anuals.

A continuació expliquem els canvis en les retribucions recollides a l’article d’El Economista.

El cap de gabinet d’alcaldia

El cap d’alcaldia ja no cobra 76.349 euros. Víctor Puntas, que ostenta el càrrec des de principis del mandat, percep 69.898,08 euros bruts anuals en 12 pagues.

L’alcaldessa

L’exalcaldessa Mercè Conesa no cobrava cap sou de l’Ajuntament ja que tenia una retribució com a presidenta de la Diputació (gairebé 100.000 euros). Quan Carmela Fortuny va accedir a l’alcaldia va passar a percebre els 75.750 euros bruts anuals que s’havien previst a principi de mandat i que Conesa no va cobrar pel seu càrrec a la Diputació. Aquest mandat Mireia Ingla percep 67.658,53 euros bruts anuals.

Regidories amb dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions

Esther Salat, regidora d’Educació amb dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions durant el mandat passat, cobrava 60.396,14 euros bruts anuals. Aquest mandat no hi ha cap regidoria amb aquestes característiques.

Regidories amb dedicació exclusiva

Eloi Rovira com a regidor d’Esports i Joventut amb dedicació exclusiva cobrava 48.004,29 euros bruts anuals. Aquest mandat les regidories amb dedicació exclusiva tenen un salari de 47.920,83 euros bruts anuals.

Regidories amb dedicació parcial

Joan Puigdomènech i Mayte Pérez, com a regidors de Medi Ambient i de Comerç respectivament, tots dos amb dedicació parcial, percebien 28.714 euros bruts anuals. Més tard, amb la marxa de Damià Calvet a la Generalitat, Puigdomènech va encarregar-se d’una tinença d’alcaldia. Aquest mandat hi ha una única regidoria amb dedicació parcial (del 73,04%), la de Sostenibilitat i Joventut, que recau sobre Alba Gordó, amb una retribució de 35.000 euros bruts anuals. A principi d’aquest mandat el regidor de Joventut i Participació i Barris, Marco Simarro, també tenia una dedicació parcial però des d’octubre del 2019 la té exclusiva.

Regidories de govern sense cartera i regidories de l’oposició

Des de juliol del 2016 i fins a juny del 2018 Carles Brugarolas formava part del govern municipal però sense cap cartera, el que li suposava cobrar per dietes fins un màxim de 18.391 euros anuals, el mateix que els regidors de l’oposició. Aquest mandat no hi ha cap membre del govern amb aquesta situació i en cap document oficial s’ha marcat un topall màxim –excepte que com a màxim pot cobrar per l’assistència a comissions informatives de dues àrees.

Això significa que pels 11 plens ordinaris anuals, una comissió de comptes anual (el mínim) i el supòsit d’assistir a comissions informatives de dues àrees, els regidors de l’oposició perceben 16.464,48 euros anuals, als quals cal sumar 550,85 euros per cada Ple extraordinari –aquest any se n’han fet vuit i, per tant, 4.406,80 euros–. Extraordinàriament, aquest any es va suspendre el Ple ordinari del març en motiu de la COVID-19, el que suposa que els regidors de l’oposició van deixar de cobrar 510,05 euros, que és el preu estipulat per l’assistència als Plens ordinaris.

Portaveus de l’oposició

L’article també estipula que els portaveus dels grups municipals de l’oposició del mandat anterior es podien acollir a una dedicació exclusiva de 35.000 euros bruts anuals. Hi van accedir Núria Gibert (CUP-PC), Mireia Ingla (ERC-MES) i Ramon Gutiérrez (ICV-EUiA). Aquesta norma ha canviat i ara es permet que com a màxim un membre de cada grup municipal de l’oposició s’aculli a aquesta possibilitat amb la mateixa retribució que el mandat anterior.

Com que Carmela Fortuny percep 93.672,74 euros bruts anuals de la Diputació i no cobra res de l’Ajuntament, Cristina Paraira ha estat la representant de Junts per Sant Cugat que s’hi ha acollit. Ni el mandat passat ni l’actual cap integrant de Ciutadans ha pres aquesta opció i, per tant, el seu portaveu cobra com qualsevol altre regidor de l’oposició i 3.927,33 euros més per l’assistència a les com a mínim 11 juntes de portaveus anuals.

Altres càrrecs de confiança

Segons la informació d’El Economista, el mandat passat el cap de protocol cobrava 48.480 euros bruts anuals, la secretaria de l’alcaldia 46.420 i la cap de premsa i comunicació 61.610. Aquest mandat la figura de cap de protocol, que no és un càrrec de confiança, percep 51.183,92 euros bruts anuals. Els altres dos sí són de confiança. Ares Tubau a la secretaria d’alcaldia cobra 46.340,20 euros bruts anuals i Sílvia González al capdavant de premsa i comunicació 58.266,32 euros bruts anuals.

Assessories dels grups municipals

Finalment s’indica que cada grup municipal podia tenir un secretari (pot ser més d’una persona sempre que entre elles sumin una jornada completa) amb una retribució de 26.704 euros a l’any. Tots els grups tenen aquesta figura, que aquest mandat percep una retribució de 28.762,30 euros bruts anuals.

Tinences d’alcaldia

Tot i que l’article no fa referència a les tinences d’alcaldia, el mandat anterior totes es percebien amb dedicació exclusiva per 61.351,76 euros bruts anuals. Aquest mandat són de 57.976,36 euros bruts anuals. La de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, a càrrec de Pere Soler amb una dedicació del 86,24%, té una retribució de 50.000 euros bruts anuals i la de Bon Govern, Transparència i Participació, a càrrec de Lourdes Llorente amb una dedicació del 80%, té una retribució de 46.381,09 euros bruts anuals.

La taula retributiva completa d’aquest mandat

Totes les xifres explicades en aquest article surten de la taula retributiva dels càrrecs electes d’abril del 2017 (i també la de gener del mateix any, on apareix la retribució de Pere Soler durant els mesos que va ser a govern com a tinent d’alcaldia d’Ocupació i Polítiques Comarcals, 39.978,58 euros bruts anuals per una dedicació parcial). També es tenen en compte les taules retributives d’aquest mandat: la de càrrecs electes i la de càrrecs de confiança.

Les retribucions dels càrrecs de confiança han estat modificades a l’alça des de principi d’any ja que també s’han beneficiat de l’increment salarial per al conjunt de la plantilla da l’Ajuntament aplicat aquest 2020. El portal de transparència no té les dades actualitzades, que sí apareixen a l’acta del Ple de juliol del 2020, quan es va aprovar la creació d’una nova plaça d’assessoria per a la regidoria d’Economia i Hisenda, encara vacant.

Precisament perquè el portal de transparència no està actualitzat, a la documentació oficial pública al web municipal encara apareix Vicenç Sanfrancisco com a assessor de Presidència, un càrrec que ara ostenta Rossend Dou. El mateix passa amb els assessors dels grups municipals. En la taula següent, elCugatenc repassa les retribucions actualitzades dels càrrecs de confiança i també recull els canvis del quals en té constància tot i no aparèixer al web municipal:

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article