Punts del govern al Ple de desembre: estacionament a la via pública, premi d’assaig, pisos turístics i cultura popular

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Lali Puig

El Ple ordinari de desembre, celebrat de forma telemàtica, ha tingut molts punts de govern, com ara el reglament d’estacionament a la via pública, la creació d’un premi d’assaig en memòria de Gabriel Ferrater, la recuperació d’una parcel·la, un nou pas en la regulació dels pisos turístics i el Pla estratègic de cultura popular. Els expliquem en aquest recull. També pots consultar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió.

Canvis a les regidories

El govern ha informat al Ple del canvi d’organització del govern pel qual Francesc Carol (ERC-MES), que fins el passat 20 de novembre era regidor de Seguretat Ciutadana i Benestar, passa a assumir també la cartera d’Esports, fins el mes passat en mans de Gemma Aristoy (ERC-MES), que ara ostenta Via Pública i Paisatge Urbà, Ciutadania i Salut. El canvi també suposa que Núria Gibert (CUP-PC) com a tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat passa a tenir competència directa sobre Infància, que decau de les carteres de Pilar Gorina (PSC), que manté Educació, Universitat i Memòria Històrica. Paral·lelament també s’han aprovat canvis a algunes comissions informatives.

Debat sobre la pancarta

El Ple de desembre ha servit per fer una acusació de rebut de la sentència que obliga a retirar la pancarta amb el lema “llibertat presos polítics” i un llaç groc que hi ha a la façana de l’Ajuntament. L’alcaldessa, Mireia Ingla, va tramitar un recurs en nom de l’Ajuntament per acudir a una nova instància judicial ja que la sentència encara no és ferma. El portaveu de Ciutadans, Aldo Ciprian, ha criticat la presentació del recurs externalitzant la defensa jurídica.

Conveni per adherir-se a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya

Tots els grups han votat a favor del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament per adherir-se a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya (RESCAT). El conveni preveu cobrir les necessitats de comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de Catalunya amb les administracions locals amb mesures del Departament com garantir la continuïtat de la xarxa RESCAT, que els seus costos recauran sobre la Generalitat i oferir a l’Ajuntament el Servei Integral d’Explotació de la xarxa.

L’Ajuntament, per la seva banda, està obligat a fer un ús adequat dels sistemes de comunicació, a facilitar la informació funcional i organitzativa al Departament, a informar de les noves necessitats detectades, participar en els costos de manteniment i autoritzar la instal·lació de la xarxa de forma gratuïta, entre d’altres. A més, inclou una clàusula de reciprocitat de la informació. Pots veure el conveni complet aquí.

Aprovació del compte general

Sense cap al·legació, el Ple de desembre ha servit per aprovar el compte general del 2019 amb els vots favorables del govern i de Junts i l’abstenció de Ciutadans.

Correcció de la pròrroga del contracte d’enllumenat i modificació del de subministrament de material elèctric per a la brigada

Tots els grups han votat a favor de la correcció d’una errada que es va cometre en l’aprovació de la pròrroga del contracte de manteniment de l’enllumenat públic al juliol. Amb aquest canvi, la despesa anual de la pròrroga creix fina a 4,4 milions.

També tots els grups han votat a favor de la modificació del contracte de subministrament de material elèctric per a les actuacions de la brigada d’obres i serveis. Arran d’un informe intern que es basa en la incorporació de nous edificis públics en les tasques de la brigada, el Ple aprova una reserva de 14.520 euros per a l’exercici vigent i de 9.680 per al del 2021 (amb IVA). Aquestes xifres sense IVA suposen un total de 20.000 euros i per això la mesura també suposa que l’adjudicatari ha d’ingressar un 5% d’aquesta quantitat com a garantia.

Aprovació inicial del reglament d’estacionament regular a la via pública

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial del reglament d’estacionament regulat a la via pública, el que inclou la zona blava, l’àrea comercial, l’àrea verda, l’àrea vermella i les places de càrrega i descàrrega; la gestió de les quals recau sobre Promusa. El reglament també preveu sancions d’entre 50 i 100 euros. Pots veure el reglament complet aquí. Tot i això, Ciutadans ha avançat que presentarà al·legacions i que cal definir un transport alternatiu abans de fer créixer l’àrea verda i blava.

Més de mig milió d’euros en projectes de Cooperació al 2019

El govern ha donat compte del destí del 0,7% del pressupost reservat a Cooperació al 2019, en total 604.351,30 euros, dels quals se n’han executat 566,311,40. elCugatenc ja va explicar el destí dels prop de 233.000 euros destinats a projectes de cooperació indirecta. A banda d’aquests, l’Ajuntament ha destinat 140.000 euros a projectes de coordinació directa als municipis de Tarija, Cotacachi i Petén, al pis de Sant Cugat amb el Poble Sahrauí i al projecte d’acollida de persones refugiades.

També ha destinat 32.600 euros a fer accions en escoles i instituts a través del Pla de Dinamització educativa i 83.500 a altres activitats i programes, molts d’ells al voltant de dies internacionals, com el del drets humans. S’han destinat 21.600 euros d’emergències per a la crisi humanitària per les inundacions a Moçambic i pel bloqueig de persones que demanen asil a Lesbos, el Líban, la Mediterrània i el Iemen i 57.700 euros a despeses fixes. Pots veure l’informe complet aquí.

Aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal pels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Tots els grups han votat a favor de la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 21 ajuntaments de la comarca arran del confinaments dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). Es preveu una addenda per l’anualitat del 2020 i una previsió fins el 2023. El document obliga el Consell Comarcal a contractar i dirigir el personal de l’EAIA, gestionar els serveis segons la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), coordinar-lo amb els serveis socials dels ajuntaments, elaborar el contingut de les addendes del pressupost anualment i fer una memòria tècnica anual.

L’Ajuntament, per la seva banda, ha de vetllar per la bona articulació de l’EAIA amb els serveis socials, facilitar els espais adequats per al desenvolupament del servei, oferir les condicions materials suficients als tècnics i aprovar el contingut de l’addenda anual, aquest any de 37.769,53 euros. Pots veure el conveni complet aquí.

Es crea el premi d’assaig jove Pensar més en memòria de Gabriel Ferrater

Tots els grups han votat a favor del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Associació Gabriel Ferrater i la Universitat Autònoma per a la creació d’un premi d’assaig per a joves amb el nom Pensar més i en memòria de Gabriel Ferrater. Es preveu que les entitats organitzadores estipulin les bases, entre les quals hi haurà la dotació econòmica del premi –a mode d’avançament dels drets d’autor–, que correrà a càrrec de l’Ajuntament.

La universitat s’encarregarà del contracte d’edició del guanyador perquè el treball sigui publicat en format digital i paper pel Servei de Publicacions de la UAB. L’acte de lliurament del premi estarà organitzat per l’Ajuntament. Es preveu que la primera convocatòria es faci pública al proper mes d’abril. El conveni, que pots veure íntegrament aquí, és per ara per a una durada de quatre anys.

L’Ajuntament adquireix una parcel·la d’equipaments al carrer Villà

Tots els grups han votat a favor de rescindir de mutu acord el dret a superfície sobre una finca ubicada al carrer Villà, 92 (l’antic Garden). Es tracta d’una finca pública arran d’una cessió gratuïta per part de la seva propietària tot i que amb una cessió de l’ús a aquesta durant un període de 40 anys. Amb aquesta operació, l’Ajuntament recupera el terreny abans d’acabar el termini i per això ho fa pagant 157.000 euros. L’objectiu és donar resposta a la crisi habitacional.

Núñez i Navarro tomba una modificació urbanística del polígon de Can Sant Joan i intenta aturar la modificació per aplicar mesures per incrementar l’HPO

El Ple de desembre també ha servit perquè el govern hagi donat compte d’una resolució judicial que tomba una modificació del Pla General Metropolità (PGM) feta l’any 2015. La sentència arriba després d’un recurs de Josel SL, part del grup Núñez i Navarro. El tinent d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge, Francesc Duch, explica que no suposa una afectació greu ja que es va fer una nova modificació al 2018 que és la que resta vigent.

Alhora, tots els grups han votat a favor de ratificar el decret d’alcaldia pel qual l’Ajuntament es persona en la causa oberta per la mateixa empresa en contra de la modificació del PGM per a la implantació de mesures per a l’increment del parc d’habitatge protegit a Sant Cugat, una modificació aprovada provisionalment al gener i amb vist i plau de la Generalitat al maig que pretenia demanar una reserva del 30% de les constructores que facin promocions en àrees urbanes consolidades per acollir habitatge protegit privat i, en cas de negar-se, que l’Ajuntament pugui accedir a la compra preferent a través de la fórmula del tanteig i retracte.

Aprovació provisional de la regulació dels pisos turístics

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per regular els pisos turístics, un tràmit que va començar al Ple de juny amb l’aprovació inicial. La mesura contempla la suspensió de l’atorgament de llicències durant un període de 2 anys i que té efecte sobre tot el municipi. La regulació preveu no permetre la implementació d’aquests tipus d’habitatges a menys de 300 metres entre ells ni a plantes baixes, ni en sòls d’habitatge protegit i edificacions fora d’ordenació. També té efecte sobre residències i albergs. Ara falta el vist i plau de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Aprovació inicial Pla d’Emergència en situacions de sequera

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació del Pla d’Emergència en situacions de sequera, obrint així un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. Es tracta d’un pla obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants i que preveu que el consum per habitant i dia baixi dels 234 litres a 166 com a màxim en moments de sequera. Això suposa mesures com canvis en la gestió del verd urbà i la neteja de la via pública i restriccions concretes per a empreses i particulars –reg, piscines, indústria...–. Segons la comissionada d’emergència climàtica, Alba Gordó, el document és un referent per a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que està posant-lo d’exemple en altres

Aprovació inicial del Pla estratègic de cultura popular i tradicional

Els tres grups del govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) han votat a favor de l’aprovació inicial del Pla estratègic de cultura popular i tradicional d’arrel catalana, obrint així un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. Junts ha optat per l’abstenció ja que ha demanat retardar un mes l’aprovació per poder contactar de nou amb les entitats i obrir el debat amb l’oposició. Ciutadans també s’hi ha abstingut.

El Pla fa una anàlisi de la situació i marxa objectius a curt, mitjà i llarg termini, per als quals preveu una revisió constant. Es calcula que a Sant Cugat hi ha entre 25 i 30 entitats que es dediquen a la cultura popular i que fan un total de 45 activitats anuals, amb 1.500 persones vinculades i subvencions per un total de 250.000 euros i suport en la producció de 380.000 euros. El document analitza fortaleses però també debilitats com dependre del voluntariat, ser un àmbit endogàmic, l’estratificació d’edat i la percepció d’antigor.

Més enllà de l’anàlisi, el pla es marca els següents projectes: l’aprovació del pla, la creació d’un centre de cultura popular, la consolidació dels protocols específics de les festes, l’impuls del programa de suport a les entitats, l’activació de la taula de participació de la cultura popular i tradicional, la promoció d’un programa d’acollida per atreure nous públics, garantir una cultura respectuosa amb l’entorn, fer un reglament d’ús del carrer com a espai de festa, fer un programa de recerca i vincular l’escola a les entitats. Pots llegir la proposta completa aquí.

Aprovació inicial del Protocol dels Gegants

Tots els grups excepte Ciutadans, que ha optat per l’abstenció, han votat a favor de l’aprovació inicial del Protocol dels Gegants, obrint així un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. El document recull els orígens, el caràcter identitari, la titularitat i la cura (de l’Ajuntament), l’ús, les activitats en què participen i els elements que han de lluir en la Festa Major i en l’Aplec de Sant Medir. També estipula la creació d’una comissió de seguiment. Pots veure la proposta completa aquí. Els taronja no han votat a favor perquè els gegants han participat en mobilitzacions independentistes.

Ratificació de la convocatòria d’urgència del Consell de Ciutat

Tots els grups han votat a favor de la ratificació de la convocatòria d’urgència del Consell de Ciutat en motiu de la COVID-19 i també la seva composició. L’òrgan es va reunir el passat 17 de novembre.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article