Punts de govern al Ple de febrer: Consell de la Gent Gran i assignacions econòmiques dels grups polítics

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual (arxiu)

El Ple ordinari de febrer ha tingut 13 punts de govern, entre els quals destaquen el canvi en preus públics, l’aprovació del reglament del Consell de la Gent Gran i el reglament del règim de justificació i transparència de les assignacions econòmiques dels grups municipals. A continuació repassem els principals punts de govern debatuts. També pots consultar les declaracions i mocions i la contracrònica de la sessió plenària.

Conveni amb el Servei Català de Trànsit sobre les sancions de circulació

Tots els grups han votat a favor d’aprovar un conveni entre l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit amb l’objectiu que la direcció de la segona institució assumeixi la competència sancionadora, que fins ara requeia sobre l’alcaldia en el casos de les infraccions de circulació comeses a les vies urbanes del municipi. En conseqüència, els procediments seran iniciats arran de la denúncia dels Mossos d’Esquadra. Pots consultar el conveni complet aquí.

Canvis de preus públics

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor d’una modificació dels preus públics de la deixalleria, afectant només a comerciants i petits industrials. L’entrega d’olis i lubricants fins ara era gratuïta i ara passa a tenir un cost de 90 euros per tona, amb un límit de 25 quilos al dia –de 5 en el cas dels particulars–. Alhora, s’altera el preu de llençar bombones de butà a 690 euros per tona i dels matalassos a 355 euros per tona, afectant novament només als comerciants i petits industrials ja que els particulars no han de pagar res per llençar aquests residus. Pots veure tots els canvis aquí.

Alhora, Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de suprimir i alterar diversos preus públics referents a instal·lacions esportives. Se suprimeix el preu públic de partit de competició de waterpolo, els preus d’inscripció i de quota mensual de les promocions desfasades al Fitness, els serveis promocionals que ja no s’hi apliquen i el descompte a famílies múltiples. Paral·lelament s’introdueix un 10% de descompte a empreses amb seu a Sant Cugat que tramitin la inscripció a 20 o més persones i esclarir que el 10% de descompte per a persones amb discapacitat és per a aquelles que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Així mateix, s’incorpora una quota rebaixada per a persones sèniors i pensionistes i canvia el nom i el redactat d’alguns preus per esclarir el concepte i facilitar-ne la tramitació. Pots veure tots els canvis aprovats aquí. Ciutadans ha apostat per l’abstenció en les dues votacions.

Aixecament de la suspensió de contractes per la COVID-19

Tots els grups han votat a favor de l’aixecament de la suspensió del contracte de gestió i explotació del servei de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del municipi que s’havia aplicat en motiu de la COVID-19. El servei està adjudicat a Valoriza Servicios Ambientales SA.

També tots els grups han votat a favor de l’aixecament de la suspensió del contracte de gestió i explotació del servei de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del municipi que també s’havia aplicat en motiu de la COVID-19. El servei està adjudicat a Engrunes Recuperació i Manteniment Empresa d’Inserció SLU.

Aprovació inicial del reglament del nou Consell de la Gent Gran

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial del reglament del Consell de la Gent Gran, obrint així un període d’exposició pública abans de l’aprovació definitiva que el govern preveu enllestir durant el segon trimestre de l’any. Aquest pretén ser un òrgan participatiu consultiu, molt reivindicat per col·lectius com la taula de la gent gran i la Plataforma de Pensionistes, en què s’abordin les problemàtiques de la gent gran en clau local i es fomentin accions per a un envelliment actiu.

Té assignacions de participació, consulta i promoció d’accions així com de supervisió del grau d’acompliment dels objectius fixats. Encara s’han de decidir els integrants però funcionarà com la resta dels consells sectorials, és a dir, seran nomenats per una resolució de l’alcaldia. Pots llegir el reglament complet aquí.

Pròrroga del contracte d’assessorament en temes d’estrangeria

Tots els grups han votat a favor de la primera pròrroga anual del contracte d’assessorament jurídic en temes d’estrangeria en mans de l’Associació per a l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadores Estrangers. El contracte es va adjudicar al 2018 per 51.300 euros (exempts d’IVA) per a tres anys i amb la possibilitat de prorrogar-lo durant tres anys més. Ara s’ha aprovat la primera anualitat per prop de 17.000 euros.

Contenciós-administratiu al tràmit per fer habitatge dotacional al costat de l’escola Ciutat d’Alba

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han ratificat la resolució d’alcaldia per la qual es designa la defensa municipal davant de la interposició d’un recurs contenciós-administratiu en contra de l’inici del tràmit per estudiar la possibilitat de fer habitatge dotacional a una parcel·la al costat de l’escola Ciutat d’Alba. Aquesta proposta va passar pel Ple del juliol passat i va tenir el suport dels tres grups de govern i de Junts. És una de les accions que el tinent d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge, Francesc Duch, reivindica com accions de microurbanisme per trobar espais on fer habitatge protegit i/o assequible en la trama urbana consolidada. Ciutadans ha optat per l’abtenció.

Sentència favorable a Núñez i Navarro

El govern ha donat compte d'una sentència ferma favorable a Núñez i Navarro per una modificació del PGM que definia els usos permesos en zones d'equipaments. La sentència diu que els canvis haurien de ser d'abast metropolità i, per tant, l'ha de fer l'AMB. Per això el govern ha instat l’AMB a actuar i fer aquest canvi.

L’Arxiu Municipal a la Xarxa d’Arxius Municipals

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor del nou conveni sobre l’adhesió de l’Arxiu Municipal a la Xarxa d’Arxius Municipals, un tràmit que es fa per ajustar el text a la normativa vigent. L’objectiu de la xarxa és prestar serveis directes i cooperar entre arxius en la gestió documental, conservació, difusió i promoció dels arxius municipals així com intercanviar experiències i coneixements. Pots veure el contingut complet del conveni aquí. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Aprovació inicial del nou reglament sobre les assignacions econòmiques als grups municipals

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial del nou reglament sobre el règim de justificació i transparència de les assignacions econòmiques atorgades als grups municipals, obrint així un període d’exposició pública abans de l’aprovació definitiva. El document regula el destí possible d’aquests diners (actes públics fels grups municipals, despeses de difusió, despeses de representació, contractes de lloguer i serveis...) i com s’ha de fer la justificació i posterior liquidació, amb retorn de les quantitats no gastades a final del mandat. Pots veure la proposta de reglament completa aquí.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article