L’Oficina Local d’Habitatge unifica l’atenció i canvia d’ubicació

per Jordi Pascual

Drets

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Fotos: Jordi Pascual

El local municipal del número 16 de l’avinguda Francesc Macià, on encara roman l’oficina d’estacionament regulat a l’espera del seu trasllat, acull des d’avui l’Oficina Local d’Habitatge, que fins ara es trobava al carrer d’Elies Torrent. Amb aquest canvi d’emplaçament el govern municipal ha donat a conèixer una redefinició de l’espai, que pretén centralitzar totes les atencions vinculades amb l’habitatge amb una finestreta única i derivant la ciutadania a altres serveis quan la seva petició no sigui competència municipal.

L’alcaldessa, Mireia Ingla, ho ha anunciat en una roda de premsa aquest migdia en què ha dit que la crisi habitacional continua sent una de les prioritats del tripartit i que el nou emplaçament de l’oficina, acompanyat d’una campanya de comunicació, ha de servir per visibilitzar el servei. El primer tinent d’alcaldia, Pere Soler, també ha reforçat aquesta idea tot posant en valor la tasca de Promusa, l’empresa pública d’habitatge, al capdavant d’aquesta oficina. “Avui presentem els serveis però poden sortir més iniciatives que es puguin afegir a la carta de serveis”, ha dit Soler.

El govern ha anunciat que el nou model d’Oficina Local d’Habitatge contempla cinc àmbits d’actuació: l’accés a l’habitatge, les accions per evitar el risc de pèrdua d’habitatges, la qualitat i rehabilitació d’habitatges, la pèrdua de l’habitatge i el dret a l’habitatge. D’aquests eixos es desprenen mesures com la gestió d’habitatges, ajuts, el servei d’intermediació en deutes de l’habitatge, el punt de mediació en el lloguer, la taula d’emergència habitacional i assessoraments diversos, entre d’altres.

Una mirada social

Núria Gibert, tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, ha posat en valor la “ressignificació i visibilització” de l’oficina tot dient que la unificació de l’atenció ha de permetre no disseminar els serveis i, en conseqüència, simplificar i facilitar el suport a la ciutadania. Reivindicant l’habitatge com un dret, Gibert ha dit que el gran repte és sensibilitzar i promocionar l’habitatge més enllà dels límits competencials locals. També ha dit que en un futur incorporaran l’atenció als drets energètics i que, de moment, ja s’ha incorporat una treballadora social a l’equip.

Els serveis que hores d’ara es presten a l’Oficina Local d’Habitatge són:

– Borsa de mediació per al lloguer social

– Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial

– Punt d’atenció a la mediació al lloguer

– Assessorament jurídic en temes d’habitatge

– Servei d’intermediació de deutes habitatge

– Ajuts per pagar el lloguer

– Ajuts en deutes en lloguer i/o hipoteca

– Ajuts per a rehabilitació

– Cèdules d’habitabilitat

– Noves fórmules de tinença d’habitatge: masoveria urbana, cooperativa en règim de cessió d’ús, cohabitatge...

Mobilitzar nou sòl

El tinent d’alcaldia de Cohesió Territorial i Habitatge, Francesc Duch, per la seva banda, ha defensat que cal “aturar la gentrificació actual” posant una mirada social i en la forma de fer i rehabilitar els habitatges perquè siguin més sostenibles. Més enllà de defensar la nova ubicació i la finestreta única, també ha dit que paral·lelament el govern ha de treballar per aconseguir més sòls públics on fer noves promocions d’habitatge protegit. Sobre la taula hi ha diverses oportunitats, algunes d’elles en tràmit i altres pendents de la justícia.

La primera és la possible recuperació per part de Promusa d’uns terrenys del barri de la Floresta conveniats amb l’Institut Metropolità de Promoció del sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL). Davant la impossibilitat de fer HPO de lloguer a través de l’ens metropolità, el Ple del novembre passat va aprovar una modificació pressupostària que pretenia fer una reserva per a la renegociació del conveni per a la recupereació definitiva dels terrenys, el que passaria per retornar a l’IMPSOL la part corresponent. Soler ha dit que es negocia però que encara no hi ha concreció.

Tampoc hi ha novetats sobre l’estudi encarregat a Barcelona Regional i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per als darrers creixements de la ciutat, a Can Fontanals i l’entorn de l’Hospital Universitari General de Catalunya, que ha d’esdevenir una nova centralitat d’abast metropolità. Duch diu que es fan trobades setmanals i que el treball avança tot i que l’ordenació urbanística definitiva trigarà arribar i la posa com un objectiu a mig o llarg termini.

“Però treballem intensament en altres llocs”, defensa Duch, recordant les propostes de microurbanisme per recuperar parcel·les en la zona urbana consolidada. El tinent d’alcaldia no ha determinat quines accions es negocien ja que depenen de convenis i col·laboracions amb privats. Una d’elles va ser la suspensió de llicències per estudiar la possible implementació d’habitatge dotacional a la cruïlla del carrer Vallseca i la carretera de Vallvidrera, al tocar de l’escola Ciutat d’Alba i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Aquell pas, aprovat al Ple de desembre, ha estat recorregut judicialment per la propietat, tal com es va donar a conèixer al Ple de febrer amb la designació de la defensa municipal.

També pendent dels tribunals es troba la modificació urbanística que ha de permetre incrementar el parc d’habitatge protegit demanant a les promotores que les construccions en àrees urbanes consolidades reservin un 30% de la promoció per fer habitatge de lloguer assequible i, en cas de no fer-ho, que l’Ajuntament pugui tenir dret a compra preferent mitjançant la fórmula del tanteig i retracte. L’objectiu del govern és que, si la compra surt a compte, es mantinguin el 30% dels immobles com a HPO i la resta es puguin vendre tot i que la promoció hagi estat pública.

El Ple de gener del 2020 va aprovar definitivament aquesta proposta elevant un text refós demanat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el que culminava un tràmit iniciat el mandat anterior. Al desembre del 2020 es va donar a conèixer el recurs interposat pel grup Núñez i Navarro, mitjançant l’empresa Josel SL, per tombar aquesta modificació. Duch defensa que per ara és el plantejament vigent i que es treballa en conseqüència mentre es prepara la defensa als tribunals.

Sancions a Sant Cugat per l’incompliment de la llei de contenció de rendes

Gibert també ha explicat que tot i que ni l’Oficina Local d’Habitatge ni l’Ajuntament són competents davant la llei de contenció de les rendes del lloguer aprovada al setembre pel Parlament, el nou espai sí podrà fer de facilitador derivant les queixes al respecte a l’autoritat competent, en aquest cas l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Davant les crítiques del Sindicat de Llogateres per l’incompliment d’aquesta normativa per part de portals immobiliaris amb pisos de Sant Cugat on no consta l’índex de referència ni el preu anterior, la tinenta d’alcaldia ha dit que tenen constància de sancions a pisos de la ciutat tot i que, com que depenen de l’Agència, no saben el número exacte. “Volem ser promotors del coneixement de la llei”, ha defensat.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article