Ple d’abril a l’EMD: plans d’igualtat, pont del camí de la Salut i renúncia d’Anna Cano

per Jordi Pascual

Barris i EMD

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual (arxiu)

Quatre mocions i diversos punts de govern, entre els quals destaca una nova modificació pressupostària i la renúncia de la vocal de Ciutadans, Anna Cano, que serà substituïda per José Miguel García, han marcat el Ple d’abril a l’EMD. A continuació recollim els principals punts debatuts.

Un procés de recollida de propostes per escollir els noms dels carrers i espais públics

Junts per Valldoreix - Sant Cugat, ERC-MES, CUP-PC i el grup proposant han votat a favor de la moció del PSC per fer una crida veïnal per esbrinar persones rellevants per a la història de Valldoreix ja sigui per la seva vessant professional o social i, posteriorment, iniciar un període de recollida de propostes per als noms dels carrers i les places de la vila, incentivar que els noms a escollir siguin de dones i, finalment, enviar la proposta a la comissió de nomenclàtor de Sant Cugat. Cal recordar que a l‘Audiència pública de juny del 2020 un grup de ciutadans van proposar dedicar un espai públic al mestre Narcís Perbellini i Subiranas, una proposta que també va presentar Ciutadans en forma de moció, que va acabar retirant-se davant les crítiques dels companys de plenari que consideraven que s’havia apropiat d’una iniciativa veïnal. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Creació de plans d’igualtat

Junts per Valldoreix - Sant Cugat, CUP-PC, PSC i el grup proposant han votat a favor de la moció d’ERC-MES per crear dos plans d’igualtat, un a nivell intern per a l’EMD i un altre extern, dirigit a la ciutadania de la vila. És una tasca que es proposa realitzar amb el suport de l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació i amb l’Ajuntament i de forma participada amb els agents implicats amb l’objectiu de tenir-los enllestits en un any. Ciutadans ha optat per l’abstenció. El govern ha dit que demanarà a l’oposició el contacte amb l’Ajuntament per agilitzar el tràmit tenint en compte que tres dels grups de l’oposició formen el govern de Sant Cugat.

Calendarització de l’arranjament de la riera Saladrigues i del torrent de Buscarons

Tots els grups han votat a favor de la moció de Junts per Sant Cugat, ERC-MES, Ciutadans i PSC per treballar amb l’Ajuntament per cercar formes de finançament i subvenció d’altres administracions per arranjar la riera Saladrigues i el torrent de Buscarons. És una moció idèntica a la presentada i aprovada com a institucional al Ple municipal de Sant Cugat del dilluns passat. El govern ha dit que el projecte no es va poder executar el mandat anterior per la complexitat del projecte, que ascendeix a 8,4 milions d’euros. La CUP-PC ha votat a favor però el seu vocal ha criticat que es va tard en el projecte –el que també ha reiterat ERC-MES– i que s’ha d’esclarir el calendari. Per això s’ha desmarcat de la presentació de la moció, evitant que sigui institucional.

Prevenció del suïcidi

En forma de moció institucional a proposta inicial de Ciutadans, el Ple ha acordat declarar Valldoreix vila compromesa amb el benestar emocional i la salut mental. En conseqüència, es demanaran fons extraordinaris REACT-EU per fer una campanya, es fomentarà la conscienciació des dels equipaments municipals i s’adherirà al programa específic i al protocol de suïcidis que elaborarà l’Ajuntament – inicialment la proposta parlava de fer un pla propi però el govern ha demanat adherir-se al de Sant Cugat–. Es demana al Departament de Salut que habiliti un telèfon per atendre les intents de suïcidi i incrementar el pressupost per a l’atenció emocional.

Tot i el suport, la vocal del PSC ha dit que l’EMD no té competència i que s’hauria de demanar accions des dels grups parlamentaris, deslligant el problema de la pandèmia perquè ja abans hi havia suïcidis i problemes psicològics. També ERC-MES ha reivindicat que les administracions ja es fan accions en aquest sentit des de l’administració. És una moció gairebé igual a la presentada i aprova com a institucional al Ple del dilluns a Sant Cugat.

Reorganització del govern

El govern ha donat compte de la reorganització de les carteres. Elena Degollada deixa d’encarregar-se d’Educació, que passa a dependre de Susana Herrada. Alhora, Herrada deixa d’encarregar-se de l’àmbit del Monmany, que recau a Degollada. Les àrees passen a estar distribuïdes de la següent manera:

– Josep Puig: Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i Serveis Urbans i Pla d’Actuació Municipal.

– Bernat Gisbert: Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut, Esports, Gestió de Residus, Atenció a les persones i Serveis Generals.

– Susana Herrada: Mobilitat, Transport i Vialitat, Recursos Humans, Cultura i Medi Ambient.

– Elena Degollada: Economia, Participació Ciutadana, Educació, Gent Gran, Comerç i Serveis Socials.

Lluís Recoder pren la defensa d’un cas i l’oposició pregunta si hi ha conflicte d’interessos

En un punt en què s’han repassat diversos decrets aprovats per l’EMD, Ferran Margineda (CUP-PC) i Jaume Sanmartí (ERC-MES) han preguntat per la contractació de Lluís Recoder com a advocat en la defensa d’un cas. Els dos vocals han tret aquesta contractació perquè Recoder també ha estat contractat, segons expliquen, per l’Associació de Veïns de l’avinguda Baixador i per un altre veí en un cas obert. Consideren que hi pot haver un conflicte d’interessos. Sanmartí també ha recordar que Recoder va ser alcalde de Sant Cugat. Segons la secretària-interventora, es demanen pressupostos a advocats de proximitat i, en aquest cas, només Recoder el va presentar. El govern s’ha compromès a revisar els contenciosos per saber si hi ha algun possible conflicte d’interessos.

Informe de la intervenció sobre els pagaments fora de contracte

El govern ha donat compte del decret de la secretària-interventora de prop d’una vintena de reparaments de factures que s’han emès fora de contracte. La majoria d’elles estan marcades per la inexistència d’un contracte però amb una pròrroga dels serveis de l’empresa que els presta. Les empreses afectades són: Cermaicas Dominguez SL, Globalmed SL, Carburant Nuri SL, Inman Seguridad SA, Tentaciones Graficas SL, Qualtic Global Services SL i Totmedia Comunicació SL.

Jaume Sanmartí (ERC-MES) ha parlat d’alegalitat i ha demanat saber el nombre total de factures i el cost total. Susanna Casta (PSC) ha preguntat específicament per les factures a Totmedia Comunicació, que serveixen per a les insercions publicitàries al TOT Sant Cugat. Ha demanat saber si no està previst licitar aquest servei. El govern ha respost que sí que es farà tot i que encara no s’ha preparat el concurs. També han insistit que són despeses petites.

Inadmissió de les al·legacions del cap d’urbanisme i de Guanyem Valldoreix a una modificació pressupostària

El grup de govern ha votat a favor de l’informe de la secretària-interventora accidental per rebutjar les al·legacions presentades pel cap d’urbanisme, Miquel Díez, i pels grups municipals d’ERC-MES i CUP-PC (Guanyem Valldoreix) a una modificació pressupostària feta el mes passat en què es preveia una partida de 48.800 euros per a la contractació d’un servei d’assessorament. L’al·legació apuntava la manca d’un informe justificatiu de la quantia d’aquesta contractació però la secretària-interventora apunta que aquest motiu no es troba dins de les causes objecte de reclamació contra el pressupost.

Lluc Cahís (ERC-MES) i Ferran Margineda (CUP-PC) han criticat que s’externalitzi aquest servei amb un contracte unitari i no per projectes puntuals. Els dos grups consideren que cal una justificació del cost. Com que la vocal de govern Elena Degollada ha dit que la modificació no creava una partida nova sinó que es canviava de cartera per posar-la en secretaria-intervenció en lloc d’urbanisme ja que es tracta d’assessorament jurídic, els grups han preguntat si hi ha algun informe justificatiu de la partida original.

El govern defensa que unificar l’externalització dels casos en un contracte que es preveu de 48.800 euros suposarà un estalvi ja que al 2019 es van contractar assessoraments en matèria urbanística i advocats per a contenciosos d’aquest àmbit per un valor total de 50.221,2 euros i al 2020, amb una davallada per la pandèmia, per 31.201,57 euros. En les al·legacions de Díez s’apunta que, en qualsevol cas, els casos judicials ja externalitzats ja tenen un cost en funció del contracte acordat.

Susanna Casta (PSC) ha demanat saber quantes vegades s’ha externalitzat la contractació de projectes urbanístics. La sotspresidenta Susana Herrada no ha donat el número exacte però sí ha posat l’avinguda del Baixador i la Colònia Montserrat com a exemples de casos urbanístics en què ha calgut assessorament per preparar modificacions i projectes. Margineda, a més, ha apuntat que externalitzar aquest servei suposa renunciar a potenciar la tasca dels dos arquitectes que té l’EMD tot i que el govern ha assegurat que tot sovint s’han d’externalitzar projectes puntuals per la dificultat i l’abast de la feina. Unificar-ho, al seu parer, suposarà un estalvi.

63.000 euros per al projecte del pont del camí de la Salut i la direcció d’obres

El grup de govern, amb l’abstenció de l’oposició en bloc, ha votat a favor de la modificació pressupostària que incorpora la creació d’una partida de 62.980,21 euros per a les obres d’arranjament del pont del camí de la Salut, amb la idea que l’AMB pugui fer-se càrrec de l’obra a través de l’Ajuntament i, per tant, no s’hagi d’executar. També s’amplia en 8.693,54 euros la partida reservada per fer el pont d’accés al camp de futbol de Can Badal (ara en 139.069,50 euros; més car que la previsió inicial per les exigències de l’Agència Catalana de l’Aigua), 10.000 euros per fer front a comissions bancàries i despeses financeres per la nova política del Banc Santander –el govern busca solucions per reduir-les–, 5.000 euros per a l’adquisició de mobiliari urbà, 1.949,31 per al manteniment del web i del hosting i 799 per fer inversions a l’escola bressol. Tots els diners provenen del romanent de tresoreria.

Aprovació de les festes locals

Tots els grups han votat a favor de la declaració de les festes locals del 2021: 3 de març per Sant Medir i 16 de setembre per Sant Cebrià.

Aprovació definitiva del projecte de reparació del pont del camí de la Salut

Junts per Valldoreix - Sant Cugat, ERC-MES, CUP-PC i PSC han votat a favor de la convalidació de l’aprovació inicial i del període d’exposició pública (arran d’un decret publicat al juliol del 2018) del projecte d’arranjament del pont del camí de la Salut, redactat pels serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de Collserola. Amb aquest pas, l’EMD aprova l’aprovació definitiva d’un projecte l’execució del qual és de 62.980,21 euros, ja incorporats a la modificació pressupostària aprovada en aquest mateix Ple tot i que el govern espera que la pugui pagar l’AMB a través de l’Ajuntament. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Sentència desfavorable a la residència Virgen de la Puerta per una ampliació incorrecta

El Ple d’abril ha servit per informar de la desestimació del recurs presentat per Residencia Virgen de la Puerta contra l’EMD, que inicialment havia estat acceptat parcialment. En el recurs d’apel·lació s’indica que l’empresa va fer unes obres d’ampliació incorrectes que inicialment l’EMD va ordenar enderrocar, motiu pel qual es va iniciar el procés judicial. Es considera que el tancament de la terrassa fet per la residència incompleix la llicència atorgada ja que, a més, s’amplia la volumetria de l’edifici en una parcel·la on ja hi ha volums disconformes amb el planejament vigent. Les obres són il·legalitzables.

Sentència sobre el pressupost del 2019

El Ple d’abril també ha servit per informar de la desestimació del recurs contenciós-administratiu presentat pel cap d’urbanisme, Miquel Díez, contra l’aprovació definitiva del pressupost del 2019. El treballador havia apuntat a la creació d’un complement específic de productivitat si s’ocupa simultàniament els llocs de cap d’urbanisme, mobilitat i arquitecte municipal. Es tractava d’un complement únic i el denunciant demanava l’acumulació dels complements per separat, segons la secretària-interventora.

Renúncia d’Anna Cano com a vocal de Ciutadans

La vocal de Ciutadans Anna Cano ha formalitzat la seva renúncia, anunciada setmanes enrere “per qüestions personals i incompatibilitat laboral amb el càrrec”. Serà substituïda per José Miguel García. Cano ha agraït la feina dels companys de plenari i dels treballadors de l’EMD. La resta de vocals s’han acomiadat d’ella posant en valor la seva vessant personal tot i les discrepàncies polítiques.

L’EMD, víctima d’una estafa informàtica

En el torn d’acció de govern el vocal Bernat Gisbert ha informat que l’EMD ha estat estafada en 43.000 euros per unes persones que es van fer passar per una de les empreses proveïdores de serveis informàtics a qui se li devien factures. Es van adonar l’estafa quan l’empresa els va reclamar el pagament d’aquestes factures un cop ja les havien abonat als estafadors. Arran d’això s’ha presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra i a les agències de cibeseguretat de Catalunya i Espanya. La investigació i l’auditoria costaran 3.000 euros i es preveu que sigui fructífera ja que un altre ajuntament també ha estat estafar, el que permetrà avançar en la investigació. A més, es farà una formació en ciberseguretat per a treballadors i polítics.

Pas endavant per a l’edifici de Correus

La remodelació de l’edifici de Correus té el vist i plau del govern tot i un informe desfavorable del cap d’urbanisme. Així ho ha explicat el vocal Bernat Gisbert, que ha dit que es prioritza la necessitat de fer l’actuació en benefici de la ciutadania. Tot i l'informe, el tràmit té l'aval de la comissió d'urbanisme i de la secretària-interventora.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article