Punts de govern al Ple de juny: debat pressupostari, discapacitat, cultura tradicional i turisme

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

El Ple ordinari de juny ha tingut 32 punts de govern. A continuació fem un recull dels principals afers tractats en la sessió plenària, amb temes com una nova modificació pressupostària amb partides COVID-19, l’aprovació del Pla d’acció per a persones amb discapacitat, diverses sentències sobre Torre Negra i l’aprovació definitiva del Pla estratègic de la cultura popular i tradicional catalana. També pots llegir les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió plenària.

Modificació a la plantilla municipal

Els tres grups de govern i Junts han votat a favor de diversos canvis a la plantilla municipal. El canvi més important és que la direcció d’àmbit de Qualitat Urbana passa a incorporar també l’àrea de Mobilitat. A més, es creen dues places d’administració general. Ciutadans ha optat per l’abstenció i ha demanat el currículum dels càrrecs de confiança i directius.

Adhesió al codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública

Tots els grups han votat a favor de l’adhesió de l’Ajuntament al codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública de la Generalitat, un document que s’estructura sobre quatre eixos: (1) la determinació dels principis i dels valors ètics centrals que han de presidir la contractació pública; (2) la identificació de de terminades conductes d’utilitat per conformar una guia d’actuació davant múltiples possibles circumstàncies reals concretes, que contribueix a la creació d’una cultura ètica de la contractació pública; (3) la concreció de pràctiques contractuals especialment convenients, i (4) la conscienciació, la formació i el seguiment del compromís ètic. Pots veure el document complet aquí.

Modificació pressupostària: COVID-19, defensa jurídica, neteja viària, despeses d’alcaldia...

Només els tres grups de govern han votat a favor de la quarta modificació del pressupost que incorpora un munt de canvis, entre els quals destaquen 600.000 euros provinents del romanent de tresoreria per a ajuts al teixit empresarial per la COVID-19 i 853.993 euros en diversos conceptes també en ajuts al comerç i les empreses.

També hi ha altres incorporacions importants com ara la concreció dels 300.302,78 euros per al local per a les entitats de les malalties neurològiques que fins ara s’havia recollit a la partida d’inversions de participació ciutadana. De fet, també es concreten les partides de diverses inversions previstes als pressupostos participatius.

Hi ha altres partides importants com 140.000 euros per renovar vehicles de Protecció Civil, 100.000 euros en formació i assessorament en estratègia comunicativa, 367.963,99 euros en indemnitzacions per l’aturada de les obres del Complex Esportiu de Mira-sol anys enrere, 389.964,16 euros en la concessió de neteja dels edificis, 120.000 euros pel servei de grua, 46.000 euros en vestuari per a la Policia Local, 689.104,68 euros en la nova concessió de neteja viària, 355.297,29 euros en la concessió de recollida especial i gestió dels punts verds, 450.000 euros en defensa jurídica externalitzada, 160.000 euros per a l’espai gastronòmic de Mira-sol i 20.000 euros per a noves despeses d’alcaldia, entre moltes d’altres partides que pots consultar íntegrament aquí.

Els diners provenen tant de l’ajust d’altres partides com del romanent de tresoreria acumulat. Ciutadans s’ha abstingut i Junts ha votat en contra després de criticar el govern per incorporar fons per a partides ordinàries des del romanent i de dir que el govern ha fer un pressupost “quadrat de qualsevol manera”. Junts considera que s’ha fet la pitjor gestió pressupostària possible.

7,5 milions pel Programa de Crèdit Local

Tots els grups han votat a favor de demanar un préstec de 7,5 milions d’euros en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació, a 10 anys, amb una carència d’un any i sense comissions. La Diputació tramita aquest préstec amb el BBVA.

La restauració de la muralla de llevant del Monestir, d’especial interès

Tots els grups han votat a favor de declarar d’especial interès les obres de restauració de la muralla de llevant del Monestir, un tràmit que permet bonificar el 100% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Retorn de la garantia del contracte de manteniment de les zones verdes

Tots els grups han votat a favor de retornar els 21.194,45 euros (lot 1) i 21.417,47 euros (lot 2) de garantia del contracte de manteniment de zones verdes a l’empresa Ambitec un cop vençut el contracte.

Darrera pròrroga del contracte de voluminosos i gestió del punt verd

Tots els grups han votat a favor de la darrera pròrroga anual del contracte mixt de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal i selectives especials i de gestió de la deixalleria del punt verd del centre, el minipunt verd del Mercat de Torre Blanca, del punt verd mòbil i les obres d’adequació de les instal·lacions del punt verd del centre per 895.297,29 euros. El contracte és en mans d’Engrunes.

Primera pròrroga del contracte de subministrament de material elèctric per a la brigada

Tots els grups han votat a favor de la primera pròrroga anual del contracte de subministrament de material elèctric per a la brigada per 76.520 euros (amb IVA). El contracte està signat des del juliol del 2018 amb l’empresa Subministraments ABC Rubí. Era un contracte a tres anys amb dos més prorrogables.

Inici del concurs per a manteniment i control de les instal·lacions municipals de depuració d’aigües

Tots els grups han votat a favor d’iniciar el procés de contractació del concurs per a la gestió, manteniment i control de les instal·lacions municipals de depuració d’aigües residuals i aigües grises i d’impulsió d’aigües residuals, d’aigües pluvials i aigües freàtiques. Es preveuen dos lots que sumen 928,866,17 euros amb un contracte per a tres anys i la possibilitat de dues pròrrogues anuals. Paral·lelament s’aprova el manteniment del servei de forma transitòria en mans de Rmondis Aigua fins l’adjudicació del nou contracte.

Darrera pròrroga del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis

Tots els grups han votat a favor de la darrera pròrroga anual del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis de les dependències municipals amb un cost de 40.898,17 euros (IVA inclòs). El contracte està adjudicat a l’empresa INV Protección. A més, s’ha ampliat el contracte per incorporar l’edifici de Can Quitèria, els Cinemes Sant Cugat i l’Espai Jove de la Floresta.

Adjudicació del contracte de serveis de connexions d’alarmes d’intrusió als edificis municipals

Tots els grups han votat a favor de l’adjudicació del contracte del servei de connexió d’alarmes d’intrusió als edificis municipals. Dividit per lots, Sabico Seguridad s’ha emportat el primer lot (16 edificis), el segon (17 edificis) i el cinquè (14 edificis) i Iman Seguridad el 3 (9 edificis de les escoles bressol) i el 4 (4 edificis d’espais esportius). El primer any de contracte Sabico Seguridad rebrà 46.634,15 euros (IVA inclòs) i Iman 13.262,10. El contracte és a quatre anys amb una possible pròrroga d’una anualitat.

Aprovació inicial del Pla d’acció per a persones amb discapacitat 2021-24

Els tres grups del govern i Junts han votat a favor de l’aprovació inicial del Pla d’acció per a persones amb discapacitat 2021-24, obrint així un període d’exposició pública en què es poden presentar al·legacions. El Pla recull mesures d’inserció laboral, d’accés a l’habitatge, de mobilitat i accessibilitat, d’educació, esport, cultura i lleure i de suport familiar i a les persones cuidadores. Alhora, incorpora una mirada integral i inclusiva, la perspectiva de gènere, la participació dels agents implicats, un model d’atenció centrat en la persona i reconeixent les tasques de voluntariat.

Ciutadans ha optat per l’abstenció tot anunciant la presentació d’al·legacions tot dient que falta concretar les accions i el seu pressupost. La regidora Munia Fernández-Jordán ha llegit la carta d’una família crítica amb el Pla i també ha posat d’exemple el municipi de Mijas, per destinar 725.000 euros a aquest propòsit.

Modificació dels estatus del Consorci del Parc Natural de Collserola per permetre la participació amb veu i vot de l’EMD de Valldoreix

Tots els grups han votat a favor de la modificació dels estatus del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola que permet que l’EMD de Valldoreix hi pugui participar amb veu i vot.

Diverses sentències sobre Torre Negra

El govern ha donat compte de la recepció de diverses sentències favorables als interessos de l’Ajuntament relacionades amb Torre Negra. Es tracta de les sentències arran dels recursos presentats per Núñez i Navarro i pels petits propietaris arran de la suspensió de llicències i bloqueig dels Programes d’Actuació Urbanística i dels Plans Parcials presentats arran de la sentència ferma del 2016 que deixava Torre Negra fora del Parc Natural i deixava l’àmbit com a urbanitzable no programat.

Arran d’aquella sentència, el govern anterior va impulsar una nova modificació urbanística per declarar el sòl no urbanitzable, una qualificació que està vigent però pendent de sentència. Segons el tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, les darreres sentències reforcen l’Ajuntament tot i que fan referència a uns plans elaborats sobre un planejament que ja no és vigent i, per tant, a priori no tenen cap relació amb el procés judicial hores d’ara obert als tribunals.

Se suspèn provisionalment la tramitació del pla de sequera a l’espera d’esclarir qui té la competència

Tots els grups han votat a favor de la proposta del govern de suspendre la tramitació del pla de sequera, aprovat inicialment al desembre, arran d’unes al·legacions rebudes per Aigües de Barcelona apuntant que, tenint en compte la sentència que defineix que la gestió de l’aigua és una competència metropolitana, el pla hauria de dependre de l’Àrea Metropolitana (AMB). El govern suspèn la tramitació a l’espera d’un informe demanat a l’AMB per esclarir-ho. La regidora de sostenibilitat, Alba Gordó, recorda que és un pla elaborat amb l’AMB i per això confia que es podrà impulsar igualment.

Aprovació definitiva del Pla estratègic de cultura tradicional d’arrel catalana

Els tres grups de govern i Junts han votat a favor de l’aprovació definitiva del Pla estratègic de cultura tradicional d’arrel catalana, aprovat inicialment al desembre i havent rebut al·legacions dels Bastoners, l’Entitat Sardanista i de Junts que han permès completar el llistat d’entitats culturals que tot i no ser exclusivament de cultura popular també desenvolupen tasques en aquest sentit i mencionar les subvencions indirectes en forma de cessió d’espais. Junts ha agraït l’acceptació d’algunes de les esmenes i s’ha mostrat preocupat per la no acceptació d’una esmena que demanava concreció de les mesures, el que passarà, segons el govern, en el marc de la taula d’entitats de cultura popular i tradicional.

El pla es marca els següents projectes: l’aprovació del pla, la creació d’un centre de cultura popular, la consolidació dels protocols específics de les festes, l’impuls del programa de suport a les entitats, l’activació de la taula de participació de la cultura popular i tradicional, la promoció d’un programa d’acollida per atreure nous públics, garantir una cultura respectuosa amb l’entorn, fer un reglament d’ús del carrer com a espai de festa, fer un programa de recerca i vincular l’escola a les entitats. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Aprovació inicial del Pla estratègic de turisme 2021-25

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial del Pla estratègic de turisme 2021-25, obrint així un període d’exposició pública en què es poden presentar al·legacions. El pla preveu 14 línies d’actuació (Monestir, Collserola, Mercantic, cultura, empreses, enfortiment del sistema turístic, promoció, sostenibilitat, Smart Tourism Destination, unió amb Barcelona, famílies i escoles, turisme esportiu i governança participativa). Hores d’ara es comencen a treballar accions de l’eix de cultura i de l’eix de turisme verd, amb la mirada fixada a Collserola tenint en compte les peticions d’evitar la massificació.

Ciutadans ha demanat tenir en compte la Zona de Baixes Emissions ja que comprèn el centre de la ciutat i alguns dels equipaments que poden atreure visitants.

Es deroga el Registre Municipal de Grups d’Interès per adherir-se al català

Tots els grups han votat a favor de la derogació de la creació i del reglament del Registre Municipal de Grups d’Interès aprovat al Ple de juliol del 2016 per demanar l’adhesió al registre d’àmbit català.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article