Ple de juliol a l’EMD: obertura del CAP a l’agost, estudi econòmic del Complex Esportiu i parc esportiu de Can Badal

per Jordi Pascual

Barris i EMD

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Cinc mocions i diversos punts de govern, entre els quals destacava la proposta per incrementar la dedicació i la retribució del president Puig, retirada just només començar la sessió, i l’aprovació definitiva del projecte del parc esportiu del torrent de Badal, que també s'ha retirat. Tot i això s'ha aprovat la modificació pressupostària en què es recull la despesa de les obres vinculades a aquest projecte. A continuació recollim els principals punts debatuts.

El president retira el punt per pujar-se el sou

A principi de la sessió, el president Puig ha eliminat la proposta del govern perquè el president passi a tenir una dedicació del 90% amb una retribució de 39.339 euros bruts anuals, que és la retribució que percebia a principis de mandat fins que al setembre passat l’oposició en bloc va forçar la rebaixa al 75% i 32.555,41 euros bruts anuals.

Doble petició per demanar l’obertura del CAP a l’estiu

Tots els grups han votat a favor de la proposta de Ciutadans en què es demana a Mútua de Terrassa i a l’Institut Català de la Salut l’obertura del CAP Valldoreix a l’agost amb tots els seus serveis en marxa. En la seva proposta, es demana a l’Ajuntament que assumeixi el compromís pres al 2011 per sol·licitar l’obertura del CAP a l’estiu, a l’EMD que faci la petició al Departament de Salut i a Mútua de Terrassa per garantir l’obertura amb els fons suficients per mantenir el servei i als partits amb representació al Parlament a traslladar la petició a l’àmbit institucional català.

Alhora, tots els grups també han votat a favor d’una moció molt similar de la CUP-PC. En aquest cas, però, només incorpora dos acords. El primer és demanar a l’Ajuntament el compliment del compromís del 2011 per demanar l’obertura dels CAPs de Valldoreix i Can Mates tot l’any. El segon és instar l’EMD a fer també aquesta petició. La CUP-PC ha presentat la moció en resposta a les reivindicacions dels moviments, perquè no es van coordinar amb Ciutadans per fer-ho i animant l’altre partit a participar a les mobilitzacions. La vocal de Salut, Elena Degollada, ha dit que, en reunió amb la directora del CAP, tenen el compromís d’obertura a l’estiu del 2022 si no hi ha pandèmia.

El Ple demana garantir el dret a l’avortament

Junts, ERC-MES, CUP-PC i PSC han votat a favor de la moció de la CUP-PC per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, una proposta amb sis punts: exigir al Departament la creació d’unitats especialitzades als hospitals de referència, a anul·lar els convenis amb centres sanitaris que objectin els avortaments, que eviti les objeccions col·lectives i institucionals, que implementi la formació de professionals de la salut amb perspectiva de gènere i que desplegui un reglament d’universalització de la sanitat a Catalunya incorporant-hi el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs. També s’insta el govern espanyol aturar la modificació del Reial Decret de Garantia de la Qualitat Assistencial de la Prestació a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs per evitar que el mètode farmacològic sigui l’únic viable per a les sis setmanes de gestació. La vocal de Salut, Elena Degollada, ha dit que hi ha hospitals on sí es practica però, entenent que la problemàtica és existent, ha rebutjat presentar-ho com a esmena. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Decau la petició de delegació de les competències de seguretat a un altre membre del govern

La CUP-PC i els grups proposants han votat a favor de la moció del PSC i ERC-MES, sent insuficient per aprovar la proposta arran del vot contrari de Junts i Ciutadas, per demanar que el president Puig traspassi les competències de seguretat a algun altre membre del govern, que en un termini de tres mesos es convoqui la sectorial de seguretat amb la participació del veïnat, els caps de Policia Local i Mossos i el regidor de Seguretat de l’Ajuntament i que es continuï treballant la normativa de participació en l’àmbit de les sectorials. La proposta emana de la no convocatòria de la comissió de seguretat compromesa al Ple de setembre del 2019, un incompliment que atribueixen al president Puig. La moció ha portat un ampli debat sobre la dedicació del president Puig i la resposta del regidor de Seguretat, Francesc Carol, que desenvolupem amb més detall a la contracrònica.

Petició d’un estudi econòmic arran de la sentència del Complex Esportiu

En forma de moció institucional proposada inicialment per ERC-MES, CUP-PC i PSC, tot el Ple de Valldoreix ha demanat al govern la realització d’un estudi econòmic sobre els costos i estalvis de les diferents alternatives per donar compliment a la sentència sobre el Complex Esportiu, que deixa sense efecte la modificació del conveni del 2012, obligant a tornar al del 2003, que tots els partits consideren perjudicial per als interessos de l’EMD. S’haurà d’enllestir per al novembre proper. Demanen que el pla s’hagi d’aprovar al Ple.

700.000 euros per a les obres del parc esportiu de Can Badal

Només els vocals del govern han votat a favor de la novena modificació pressupostària de l’any, que incorpora com a partida principal 700.537,53 euros per a les obres, honoraris de direcció i coordinació d’obres del projecte per fer el parc esportiu de Can Badal –l’antic camp de futbol–. També s’incorporen altres despeses com un suplement de 25.072,88 euros per als contractes de tallers al casal de cultural, 18.072,49 euros per renovar llums de Nadal i 6.3000 euros pel lloguer del camp de futbol per al Valldoreix FC. Tots els diners provenen del romanent de tresoreria acumulat.

El punt s’ha aprovat gràcies a l’abstenció de Ciutadans mentre que ERC-MES, CUP-PC i PSC han votat en contra. Susanna Casta (PSC) ha posat en dubte l’obra a Can Badal per la relació amb l’entorn natural, les possibles molèsties al veïnat i perquè sobretot en farà ús el casal del Complex Esportiu, una idea que també ha apuntat Lluc Cahís (ERC-MES). El republicà també ha demanat l’aprovació d’un Pla d’Equipaments i ha criticat que no s’ha consensuat amb el veïnat.

Aprovació del compte general del 2020

Els vocals del govern han votat a favor del compte general del 2020, un document que recull la liquidació del pressupost, el balanç de situació, el compte de resultat econòmic patrimonial i una memòria. S’ha d’aprovar anualment i normalment es fa al darrer Ple del curs. La resta de l’oposició s’ha abstingut. Lluc Cahís (ERC-MES) ha dit que la capacitat d’inversió i acció política de l’EMD és major que la que s’acaba executant i que en un context de crisi no hauria de ser així.

Canvi en l’organigrama polític i tècnic

El govern ha informat de la modificació de l’organigrama polític i tècnic de l’EMD. La distribució no canvia gaire a nivell polític però es creen nivells similars a les tinences d’alcaldia –amb el nom de sotspresidència– a l’Ajuntament, amb àmbits que depenen d’una àrea més àmplia. Susana Herrada (Junts) ha explicat que el canvi serveix per organitzar millor les àrees.

Jaume Sanmatí (ERC-MES) ha dit que no entén el canvi i que complica l’assumpció de responsabilitats pel govern. Ferran Margineda (CUP-PC) diu que sense cap canvi rellevant no entén el punt de l’ordre del dia. Susanna Casta (PSC) ha dit que esperava que el president Puig delegués les seves àrees de Seguretat i Urbanisme a la resta de vocals.

Oferta pública de consolidació de l’ocupació temporal i noves places existents

El govern ha informat de la marxa enrere de l’oferta pública per consolidar l’ocupació temporal a l’EMD de Valldoreix, arran d’un informe de la Diputació, deixant sense efecte totes les convocatòries de concurs-oposició que s’havien previst i transmetre la informació a la comissió paritària-negociadora. La vocal Susana Herrada ha dit que es reconeixen com a laborals fixos durant gairebé 20 anys en alguns casos, el que suposa que no podran accedir a promocions internes ni es podran revisar els actes administratius que determinen si són fixos o temporals. Hi ha una plaça d’educadora que sí que es manté com a oposició per la jubilació de la seva titular.

Alhora tots els grups han votat a favor de crear quatre places: la d’arquitecte municipal (funcionariat), la d’auxiliar tècnic informàtic (funcionariat), dues d’agent cívic (laboral) i la de conserge (laboral).

També s’amortitza una plaça de tècnic informàtic (laboral). Entre d’altres punts laborals, Junts i PSC han votat a favor de l’assignació del complement de destí. Lluc Cahís (ERC-MES) i Ferran Margineda (CUP-PC) han recordat que properament hi haurà un canvi a la secretaria-intervenció, que podria considerar que hi ha irregularitats ja que l’informe jurídic s’ha fet per una de les persones beneficiàries de l’increment del complement. Per això han demanat retirar el punt. Susanna Casta (PSC) ha dit que demanarà un informe a la persona que prengui la responsabilitat de la secretaria-intervenció. Tot i les crítiques, la resta de l’oposició s’ha abstingut.

Retirada l’aprovació del projecte de parc esportiu del torrent de Badal

El govern ha retirat la convalidació de l’aprovació inicial i de l’aprovació definitiva del projecte per fer un parc esportiu al torrent de Badal (l’antic camp de futbol), on es preveu fer una pista polivalent de formigó per jugar a futbol i bàsquet així com una pista de skate. També hi haurà una zona verda que el govern defensa com un espai obert. El cost total és de 682.120,28 euros (amb IVA) tot i que la modificació pressupostària aprovada anteriorment preveu més despesa. Segons el vocal Bernat Gisbert, es tracta d’un punt d’inflexió i es podrà fer un ús obert, no només dels usuaris dels casals del Complex Esportiu, ja que Susanna Casta (PSC) havia advertit que en farien molt d’ús.

Casta ha ressaltat que es preveu una zona de pícnic, ha criticat la construcció d’una pista poliesportiva amb formigó i una pista de skate –que pot molestar el veïnat–, la instal·lació d’il·luminació i l’impacte sobre l’entorn natural. El motiu de la retirada ha estat que considera que s’hauria de començar el tràmit de nou tenint en compte que el procediment podria haver caducat, un dubte que ha escoltat el govern.

Aprovació del projecte d’adequació i millora del col·lector d’aigües residuals del torrent de Can Badal

Tots els grups han votat a favor de la convalidació de l’aprovació inicial i de l’aprovació definitiva del projecte d’adequació i millora del col·lector d’aigües residuals del torrent de Can Badal, amb un pressupost total de 33.802,87 euros.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article