Punts del govern al Ple de juliol: bar Catalunya, escola la Mirada i Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

24 punts de govern, i un més afegit d’urgència com –l’aprovació inicial del projecte de l’escola la Mirada–, han marcat la darrera sessió plenària del curs, que s’ha celebrat de manera presencial tot i les peticions de l’oposició de fer-la en línia. A continuació recollim els principals punts de govern debatuts. També pots consultar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió.

Aprovació de la minuta del conveni per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

El govern ha informat de la minuta del conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Interior per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, que estableix un marc de col·laboració entre les dues institucions per a accions com l’entrega d’un distintiu a les entitats adherides al conveni, establir els criteris operatius de seguretat, elaborar material didàctic, conscienciar la ciutadania, coordinar els actors implicats i preveure mesures alternatives a la sanció per als menors d’edat infractors. Pots consultar el conveni complet aquí.

Compte general

El govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de l’aprovació del compte general del 2020, que incorpora la liquidació pressupostària així com el patrimoni i altres documents econòmics de l’Ajuntament i els seus organismes dependents. Ciutadans s’ha abstingut argumentant estar d’acord amb la mirada tècnica però no amb la política, una mirada que també ha plantejat Junts tot i que ha votat a favor per la mirada tècnica.

650.000 euros de pagaments fora de contracte

El govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de l’aprovació de nous reconeixements extrajudicials de crèdit, és a dir, pagament a empreses fora de contracte, amb un valor total de 650.241,07 euros. L’empresa de neteja del grup empresarial de Florentino Pérez, Clece, és la que s’emporta més quantitat amb més de 270.000 euros en dos pagaments, seguida de Suara Serveis (135.000 euros pel servei d’atenció domiciliària) i Veolia Serveis Catalunya (gairebé 47.000 euros). Pots veure tots els pagaments aquí. Cal recordar que aquest punt passarà cada mes pel Ple per petició del Tribunal de Comptes. Es va fer per primera vegada a principis de mes amb una sessió extraordinària. Ciutadans ha votat en compte tot criticant la gestió del govern anterior i a l’actual per no haver desencallat aquesta situació després de dos anys de mandat.

Gran modificació pressupostària amb mesures COVID-19, convenis i ajuts

Els tres grups de govern han votat a favor de la setena modificació pressupostària de l’any amb 230.600,70 euros per a serveis i subministraments de la COVID-19, ajuts i convenis per més de 350.000 euros i 300.000 euros en ajuts al menjador. També hi ha partides com 50.000 euros per al control de plagues, 22.500 euros per a estudis geotècnics i assessoraments, 35.000 euros per a la gestió i seguiment d’animals i moltes referents a subministraments. És una modificació amb moltes partides que pots consultar íntegrament aquí. La majoria d’elles s’extreuen del romanent de tresoreria.

L’oposició ha votat en contra, amb un debat entre el tinent d’alcaldia d’Hisenda, Pere Soler, i Carles Brugarolas (Junts), perquè el regidor de l’oposició considera que el govern està agafant diners del romanent per a despeses estructurals, generant un deute estructural de 8 milions d’euros, segons els seus càlculs.

Desistiment de la contractació del manteniment del clavegueram i la construcció d’escomeses

Els tres grups de govern han votat a favor de desistir en la contractació del manteniment del clavegueram i de la construcció d’escomeses que estava en tràmit. El Tribunal Català de Contractes va demanar deixar sense efecte l’exclusió de Sorea d’un dels lots com a mesura cautelar, una exclusió per la contenció de valors anòmals. Al maig es va aturar el procediment i al juny els serveis tècnics de l’Ajuntament van emetre un informe proposant el desistiment de la licitació. L’altre lot seguia en peu però Sorea es va retirar i l’altra empresa ha entrat en concurs de creditors i, per tant, quedaria desert. El govern ha decidit aturar el procés i licitar-lo de nou i, per tant, Sorea seguirà tenint aquest servei fins a la nova adjudicació. L’oposició ha optat per l’abstenció.

Delegació de la gestió de la Zona de Baixes Emissions a l’Àrea Metropolitana

El govern i Junts han votat a favor de la delegació de competències a l’Àrea Metropolitana per a la gestió de la Zona de Baixes Emissions. És un conveni a quatre anys perquè l’AMB faci el control dels vehicles, col·labori en la comunicació i habiliti el web per fer registre i accedir a les excepcions, entre d’altres. Moltes d’aquestes mesures ja es prenien però encara no havien estat formalitzades. La recaptació segueix depenent de l’Ajuntament a través de la Diputació. La mesura suposa pagar 95.057 euros a l’AMB durant el període de vigència de la delegació. Ciutadans ha votat en contra tot dient que és una mesura recaptatòria i que falten mesures de transport alternatiu.

Aprovació inicial del nou reglament per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergència econòmica i social

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial del nou reglament per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergència econòmica i social, actualment 79 a tot Sant Cugat. El document incorpora novetats com ara que no calgui un seguiment previ dels serveis socials per accedir a un habitatge d’emergència. També preveu que les persones amb una situació administrativa irregular puguin accedir a aquest tipus d’habitatges, el que suposarà eixamplar el nombre de persones beneficiàries. S’obre un període d’exposició pública en què poder presentar al·legacions abans de l’aprovació definitiva. Pots veure el reglament complet aquí.

Modificació de planejament per protegir la finca del bar Catalunya

Els grups de govern han votat a favor de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) que ha de servir per protegir la finca del bar Catalunya evitant així el seu enderrocament o transformació sense respectar la seva singularitat. És un tràmit que va començar al Ple de juliol del 2020, quan es va aprovar fer els treballs previs. Amb l’aprovació inicial suposa obrir un període d’exposició pública en què es podrien presentar al·legacions. També es preveu incloure la finca en el registre de finques de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). És un punt que es va retirar del Ple anterior per negociar amb la propietat. Aquest afer ha generat debat amb Junts, que demanen preservar l’harmonia de la plaça Lluís Millet i ha plantejat dubtes sobre el manteniment de l’activitat ja que l’Ajuntament no té prevista la compra. L’oposició s’ha abstingut

Projecte escola la Mirada

El govern i Ciutadans han votat a favor de l’aprovació del projecte bàsic i executiu del nou edifici de l’escola la Mirada, presentat el passat dos de juliol; un punt incorporat d’urgència i que ha generat rebombori a l’Audiència pública, amb el llançament de pintura verda a la façana de l’Ajuntament en contra d’edificar al bosc de Volpelleres. Per aquest motiu desenvolupem més a fons aquest afer en la contracrònica. Junts ha optat per l’abstenció tot dient que s’hauria d’haver lluitat més per mantenir el primer emplaçament i que s’ha d’aprofitar l’aprovació de la proposició de llei per fer intercanviador a la R8 per demanar el soterrament de les vies.

Primera pròrroga del contracte de manteniment de franges

Tots els grups han votat a favor de la primera pròrroga anual del contracte del servei de manteniment de franges de protecció contra incendis forestals i de la vegetació de rieres i torrents. És un contracte adjudicat al juliol del 2017 a l’empresa Talher per a quatre anys i amb possibilitat de dues pròrrogues anuals. Aquesta és la primera de les pròrrogues amb un cost de 192.283,08 euros (amb IVA). Posteriorment s’ha aprovat el retorn de la garantia definitiva del contracte.

L’Ajuntament se suma a la defensa de la via verda entre Collserola i Sant Llorenç

Tots els grups han votat a favor de sumar-se a la defensa de la via verda entre Collserola i Sant Llorenç impulsada pel Consell Comarcal, que demana definir els límits de la via i crear una proposta de protecció de la mà de la Generalitat i dels ajuntaments dels municipis de l’entorn de la via verda. Junts ha demanat negociar amb Cerdanyola l’eliminació d’una pastilla edificable a tocar de Sant Cugat que queda recollida al Pla Director Urbanístic del Centre Direccional.

Nou conveni de col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF)

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació del nou conveni de col·laboració amb l’ADF, amb la previsió de dotar-hi més recursos econòmics i endreçar les despeses. La regidora de Sostenibilitat, Alba Gordó, va explicar en roda de premsa que preparen l’adquisició d’un nou vehicle equipat. Al conveni es marquen les bases per a la utilització conjunta de mitjans i per a les actuacions i col·laboracions amb l’administració, amb obligatorietat del vist i plau de l’Ajuntament per a les actuacions. Pots veure el conveni complet aquí.

Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) ajustat als compromisos del Convenant of Mayors de la UE. És un document que es refà cada 3 anys amb una anàlisi del moment i la proposta de reptes a assumir. Contempla alguns dels aspectes del Pla d’Acció d’Emergència Climàtica. Es fixen indicadors per a la reducció i mitigació d’emissions amb l’objectiu que al 2050 la Unió Europea sigui climàticament neutra. Amb l’aprovació s’obre un període d’exposició pública. Tota la informació del punt aquí.

El Ple valida la dissolució del Consorci de la Unió

Tots els grups han votat a favor de la dissolució del Consorci de la Unió Santcugatenca, amb el vist i plau del govern i de l’entitat, que ja ho han aprovat al Consell General del Consorci. La decisió emana dels informes de la intervenció i la secretaria municipals que deien que el Consorci no era viable com a forma de relació entre l’administració i l’entitat per a les obres i posterior gestió de la seu. És la base per a una divisió de la propietat.

Manteniment del Mercat de Torreblanca

Tots els grups han votat a favor de l’entrega de 90.375 euros a l’Associació de Concessionaris del Mercat de Torreblanca en concepte de manteniment.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article